آموزش متره و برآورد

babaie.bahar

عضو جدید
متره و برآورد به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در صنعت ساختمان سازی و عمران شناخته می‌شود. این فرایند مرتبط با محاسبه و اندازه‌گیری مقادیر مصالح مورد استفاده در پروژه‌هاست، که از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرآیند جهت ارائه گزارش‌های دقیق و صحیح درباره مصارف و هزینه‌های پروژه صورت می گیرد. اعتبار کارفرما و دستمزد پیمانکار وابسته به این محاسبات متره و برآورد است که در نهایت به تخمین بودجه نیازمندی‌های پروژه کمک می‌کند.
متأسفانه به آموزش متره براورد ساختمان در دانشگاه‌ها به‌صورت کامل توجه نشده است، در‌حالی‌که این مهارت در رشته‌های مهندسی عمران و ساخت و ساز الزامی است. به دلیل ارتباط گردآوری شده و دقیق شده‌ای که ایجاد می‌کند، تسلط بر آن می‌تواند به بهبود ارتباطات و مدیریت موثر پروژه‌ها کمک کند.
خوشبختانه مجموعه و سایت آکادمی عمران دوره ای را تحت عنوان آموزش متره، برآورد و آموزش صورت وضعیت نویسیدر اختیار شما قرار داده است. این آموزش هر آنچه را که برای ورود به بازار کار و رشد و ارتقا شغلی لازم دارید را در اختیار شما قرار داده شده است.
آموزش متره برآورد و دوره صورت وضعیت نویسی به طور کلی از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

آموزش صورت وضعیت نویسی
تفسیر فهرست بهای ابنیه
تفسیر فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه
آشنایی با انواع قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای سرجمع
محاسبه جرایم بتن
آشنایی با دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره دار
فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن

منبع: سایت آکادمی عمران
 
بالا