آقـا یـاسـیـن رفـت...

starlet.

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
به به سلام.خوبید؟
بسلامتی.
خوش اومدید
خب تعریف کنید.

 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
باز خوبه بسلامتی رفتی و برگشتی بود...ی عده اینجا فک کردن حذفیه

سلامت باشی

هیچوقت به حرف عده گوش نکن
پشت در بسته حرف زیاده چه خوبش چه بدش
اما یه چیزی خیلی واضحهه
حرف فقط حرفه و پشت فقط پشته که پشت سرت زده میشه
اما حقیقت مطلق خودتی سعید خان
قربانت
 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اقا یاسین باز میخواهد برود

به راهی ک شاید بازگشتی از آن برایش نباشد

حلالش کنید
 
بالا