آشنایی با مدیریت فناوری اطلاعات

parmehr

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز

امروزه در عرصه رقابت جهانی، علم و فناوری ابزارهایی پر قدرت نزد کشورها محسوب می شوند که معیار عملکرد و توسعه یافتگی هر ملت و معین کننده چشم انداز نیل به سعادت هر جامعه ای می باشند. بدین شکل، نحوه تحقیق،توسعه، به کارگیری و مدیریت دانش و مهارت ها عامل کلیدی موفقیت می باشند. از سوی دیگر مهمترین عامل موثر بر بهبود دائمی و اشاعه علم و فناوری در هر جامعه، نیروی انسانی می باشد. از این رو تربیت افراد توانمند و نوآور در مدیریت و سیاستگذاری علم و فناوری اهمیت بسیار دارد. در این میان فناوری های پیشرفته (High-Tech) چون فناوری اطلاعات، موجب برتریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود. مدیریت هوشمند مبتنی بر اطلاعات و دانش و نیروی کار آزموده، منابع اصلی قدرت امروز و فردا هستند و موجب تحولات چشمگیری در اقتصاد، مدیریت و جامعه شده اند و اقتصاد دانشی یا اقتصاد دانایی محور را بوجود آورده است.
با توجه به نیاز کشور در زمینه تربیت متخصصین آگاه و آشنا به علم روز در زمینه سیاستگذاری علم و فناوری به شکل عام و مدیریت فناوری اطلاعات به شکل خاص، گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس آغاز به فعالیت نمود که هدف از تشکیل گروه مدیریت فناوری اطلاعات، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دانشگاه ها، سازمان ها، کارخانه ها، موسسه ها و شرکت های دولتی و خصوصی است.

این مواردی که در این پایین هست یک اجماعی از اون چیزی هست که در اکثر دانشگاه ها در مورد مدیریت IT مطرح است

در تمام دانشگاه ها 3 تا گرایش برای این رشته هست که توی ایران فقط اولی و دومی عرضه می شه و دانشجو ها با توجه به دروس تخصصی که بر می دارند گرایششون معلوم می شه

چند تا نکته :  • پیام نور اصلا گرایش نداره
  • سيستم هاي معين تصميم گيري و خبره درس اصلی در دانشگاه های دیگه و برای ما درس تخصصی ، البته دانشگاه های دیگه هم یه ذره قاطی پاتی کردن چون تو گرایش " سيستم هاي اطلاعاتي يشرفته " سیستم های خبره و تصمیم گیری رو آوردن
  • از همه جالبتر اون ها اصلا درسی به اسم مدل سازی ندارن که تو پیام نور درس اصلی یه
  • ما درسی به اسم مدیریت پروژه داشتیم که باز دانشگاه های دیگه ندارن البته این درس درس خیلی خوبیهنام دروس مشترك (اصلي)
تعداد واحد
تئو ري مديريت پیسرفته
2
مديريت رفتار ساز ماني پيشرفته
2
تحليل آماري
2
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته
2
مديريت منابع اطلاعاتي
2
تحقيق در عمليات پيشرفته
2
تحليل و طراحي سيستم هاي ساختاريافته
2
سيستم هاي مديريت بانكهاي اطلاعاتي
2
سيستم هاي معين تصميم گيري و خبره
2
فن آوري اطلاعات
2
پايان نامه
4

دروس تخصصي (گرايش سيستم هاي اطلاعاتي يشرفته)
تعداد واحد
سيستم هاي خبره
2
سيستم هاي پشتيباني تصميم
2
سيستم هاي اطلاعاتي استراتژيك
2
منطق فازي و هوش مصنوعي
2

دروس تخصصي (گرايش مديريت منابع اطلاعاتي )
تعداد واحد
كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان
2
مهندسي نرم افزار به كمك كامپيوتر
2
روش شناسي ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي
2
موارد عملي سيستم هاي اطلاعاتي
2

دروس تخصصي (گرايش نظام كيفيت فراگير )
تعداد واحد
مديريت كيفيت فراگير TQM
2
مهندسي رويه هاي اجرائي و ابزار طراحي فرايندها
2
استاندارد هاي مديريت كيفيت فراگيرISO9000
2
نقش فناوري اطلاعات در تحقيق مديريت كيفيت فراگير
2
 
بالا