آرشیو مسابقه طرح سوال مدیریتی

وضعیت
موضوع بسته شده است.

ghazal1991

مدیر تالار مدیریت
مدیر تالار
***مرحله اول***

سوال شماره 1:
پدر مدیریت علمی که بود؟

فردریک وینسلو تیلور

سوال شماره 2:
انتقادهای وارده به نظریه تیلور چه بود؟

1- ثبات و جامعیت اصول: دانشمندان کلاسیک در مورد ثبات و جامعیت اصول سازمانی اغراق کرده ­اند در صورتی که آنها از ضروریات مدیریت می­باشند.

2- تضاد اصول: برخی از اصول کلاسیک با یکدیگر دارای تضاد می­باشند و نمی­توان آنها را به همراه یکدیگر به کار برد.

3- انسان اقتصادی: در نظریه کلاسیک­ها نیازهای افراد بیش از اندازه ساده و به دور از واقعیات فرض شده است.

4- انسان ماشینی: در نظریه کلاسیک کارمند ابزاری بیجان است که باید وظایف تعیین شده را انجام دهد. ثانیا فرد را در مجموعه­ ی سازمان عنصری ثابت و تغییرناپذیر می­دانند.

سوال شماره 3:
گزینه درست را انتخاب کنید:

اثر بخشی در انتخاب.........و کارایی در ........... رسیدن به هدف نقش دارد.

1)هدف-راه

2)فرد-زمان

3)گزینه- سرعت

4)راه- چگونه

گزینه 4

سوال شماره 4:
اصول TQM را نام ببرید؟
اصل اول: تمركز بر مشتري (Customer Focus)

اصل دوم: رهبري در مديريت (Leadership)

اصل سوم: مشاركت كاركنان (Involvement of people )

اصل چهارم: رويكرد فرايندي (Process approach)

اصل پنجم: رويكرد سيستمي به مديريت (System approach to management)

اصل ششم: بهبود مستمر (Continual improvement)

اصل هفتم: تصميم گيري بر مبناي واقعيت ها (Factual approach to decision making)

اصل هشتم: ارتباط سودمند و دوطرفه با تامين كنندگان (Mutually beneficial supplier relationships )

سوال شماره 5:
تنها عامل تولید است که چگونگی استفاده از دیگر عوامل تولید در سازمان به آن بستگی دارد:

1) اطلاعات
2) مدیریت
3) سرمایه
4) تکنولوژی

گزینه2


سوال شماره 6:
جنبه های اخلاقی کار مدیران از کدام منظرها تحلیل می شوند؟
1)اصل وظیفه طبیعی،حقوق بشر،انصاف
2)اصالت سودمندی,حقوق بشر،عدالت
3)اصالت سودمندی،انصاف،اصل وظیفه طبیعی
4)اصل عدالت توزیعی، عدالت مراوده ای،عدالت رویه ای
گزینه2

سوال شماره 7:
بیشتر وقت مدیران عالی سازمان باید صرف..............گردد.
1- برقراری ارتباطات سازمانی
2-برنامه ریزی،سازماندهی،کنترل،هدای ت و هماهنگی
3-اداره صحیح امور روزانه
4-حل و فصل تضادها و مسائل و مشکلات سازمان ها
گزینه2

سوال شماره 8:
3 مرحله اساسی فرایند مدیریت استراتژیک چیست؟
1-تدوين استراتژي ها.
2- اجراي استراتژي ها.
3- ارزيابي استراتژي ها.


سوال شماره 9:
به کمک کدام وظیفه مدیریتی می توان شاخص های کارایی و اثربخشی را تحقق بخشید؟
برنامه ریزی

سوال شماره 10:
3 مورد از ویژگی های سازمان های یادگیرنده را نام ببرید.
1.سازمان‌های یادگیرنده مدام توانایی خود را صرف ساختن آینده‌ای بهتر می‌کنند.
2.روش‌های جدید را می‌آموزند و راه‌های قدیمی انجام کار را فراموش می‌کنند.
3.در برابر مشکلات مایوس نشده و ایده‌های جدید ارائه می‌دهند.


سوال شماره 11:
بورکراسی جزء کدامیک از مکاتب مدیریتی می باشد؟
کلاسیک

سوال شماره 12:
انتقادات وارد بر بوروکراسی وبر را در 5 خط شرح دهید.

1)اهداف تمایل به جانشین شدن سریع دارن،رسمیت بیش از حد بورکراسیها در خصوص واکنش نسبت به تغییرشرایط مشکلاتی رو به وجود میاره.


2)پدیده بهینهء فرعی توی سازمان، به عبارتی وجود ساختار غیررسمی و نقش گروه های غیر رسمی در نظریه وبر نادیده گرفته شده.

3)بورکراسی رسمیت خیلی زیادی داشت و این باعث تزلزل در امر تصمیم گیری می شد.

4)روابط بسیار خشک و غیرشخصی و کلیشه­ای می­شود

5)در سازمانهای بورکراتیک افراد مشخص چگونگی بازی با قانون رو میدانستند و این امر باعث پرقدرتر شدن افراد میشد.و قدرت به دست افراد محدودی از سازمان می افتاد.

سوال شماره 13:
مراحل برنامه ریزی راهبردی کدامند؟؟
فرآیند برنامه ریزی استراتژیک شامل مراحل ذیل می باشد:
۱- هدفگذاری کلی و تعیین روش و فرآیند انجام کار
۲- تدوین رسالت، چشم انداز و ارزشهای سازمان
۳- شناخت محیط درونی شامل نقاط ضعف و قوت ها و مزیت های استراتژیک و منحصربه فرد سازمان
۴- شناخت محیط بیرونی شامل فرصت ها و تهدیدات
۵- تعیین و تفسیر موقعیت ها
۶- تعیین و مشخص نمودن اولویت های راهبردی
۷- تعیین اهداف کلان
۸- تهیه طرح اقدام
۹- برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت


سوال شماره 14:
شرایطی که برای تصمیم گیری قابل تصور است را نام برده و یک مورد را توضیح دهید:
شرایط تصمیم گیری ، با توجه به قابلیت پیش بینی نتایج ، دارای سه حالت است :
در شرایط اطمینان ، تصمیم گیرنده هدف خود را می داند و از آنچه در آینده پیش خواهد آمد ، مطلع است . تحت این شرایط ،اطلاعات درست ،سنجش پذیر ، و قابل اطمینان درباره نتایج هر یک از گزینه های تصمیم وجود دارد که بر اساس آن می توان تصمیم گیری کرد . به عبارت دیگر ، در این حالت ،آینده به درجات زیادی قابل پیش بینی است .
در شرایط رسیک قابلیت پیش بینی کمتر است . اطلاعات کاملی در دست نیست ، ولی تصمیم گیرنده می داند که احتمال دستیابی به نتایج مطلوب تا چه اندازه است . در این شرایط می توان احتمال موفقیت تصمیمات را تخمین زد .
تحت شرایط عدم اطمینان ، تقریبا ً اطلاعاتی درباره آنچه پیش خواهد آمد ، در دست نیست و تصمیم گیرنده از احتمالات و حتی نتایج ممکن بی خبر است . امروزه ، روشها و ابزارهای تصمیم گیری ، پیش بینی نتایج این نوع تصمیم گیریها را تا اندازه ای تسهیل می کنند


سوال شماره 15:

عناصر اصلی تشکیل دهنده ی ساختار سازمانی را نام ببرید؟
محیط ، تکنولوژی ، استراتژی ، اندازه سازمان ، قدرت

سوال شماره 16:
وظیفه رهبر در نظریه مسیر - هدف ، را نام ببرید
تئوری مسیر – هدف چهار نوع رفتار تحت عناوین هدایتی، حمایتی، مشارکتی و موفقیت‌خواهی را به رهبر معرفی می‌کند. در رهبری هدایتی، رهبر به زیردستانش می‌گوید که چه انتظارهایی از آنها دارد، راهنمایی لازم را درباره چگونگی انجام وظایف ارائه می‌دهد، کاری را که باید انجام شود برنامه‌ریزی می‌کند، معیارهای معینی را برای عملکرد زیردستانش حفظ می‌کند. رفتار رهبر حمایتی دوستانه است و به وضعیت اجتماعی، رفاه و نیازهای زیردستانش توجه می‌کند. در رهبری مشارکتی، رهبر با زیردستانش درباره موضوع‌ها مشورت می‌کند و پیشنهادهای آنها را قبل از تصمیم‌گیری مورد توجه قرار می‌دهد و رهبر موفقیت‌خواه هدف‌های تلاش‌برانگیز تعیین می‌کند، از زیردستانش انتظار دارد در بالاترین سطح تلاش کنند و اطمینان زیادی دارد که زیردستانش تلاش می‌کنند و هدف‌ها را تحقق می‌بخشند.

سوال شماره17:
با کدام ساز و کارها می توان پذیرش کارکنان نسبت به اهداف را بدست آورد؟
مشارکت،جلب اعتماد،دادن ابزار،منابع و اختیار

سوال شماره 18:
ویژگیهای مهم طراحی کلاسیکی سازمان را نام ببرید.( 3 مورد)
تمرکز زیاد – رسمیت زیاد – پیچیدگی زیاد

سوال شماره19:
ابعاد اصلی پنجگانه شغل کدامند؟
تنوع در کار ، هویت در کار ، اهمیت کار ، استقلال کاری ، بازخور

سوال شماره 20:
چهار بعد فرهنگ ملی کشورهای در تحقیق «هاف استد» را نام ببرید

این چهارتا اولی بود بعد اون پنجمی رو اضافه کرده
1- فرد گرایی در مقایسه با جمع گرایی
2- فاصله بسیار زیاد بین قدرتها در مقایسه با فاصله اندک
3- ریسک گریزی در مقابل ریسک پذیری
4- مرد سالاری در مقایسه با زن سالاری یا داشتن رفتار تحاجمی در مقایسه با رفتار غیرفعال برای دستیابی به هدف
5- داشتن دیدگاههای بلند مدت در مقایسه با دیدگاههای کوتاه مدت

سوال شماره 21:
شرایط مطلوب رهبری در نظریه اقتضایی کدامند؟
براساس نظریه رهبری اقتضایی، در شرایطی موقعیت رهبری برای مدیر یک واحد مطلوب است که بتواند بر موقعیت کنترل داشته باشد و بنابراین، احساس کند که می‌تواند بر تعامل گروهی نفوذ داشته باشد.
وقتی کنترل و نفوذ یک مدیر زیاد است که افراد گروه تحت نظارتش 1. از او حمایت کنند 2. می‌دانند که دقیقا چه کارهایی را و به چه نحو انجام دهند 3. ابزار و وسایل یا اختیار لازم برای پاداش و تنبیه مرئوسان را در اختیار دارند.
قدرت شخصی خوب. ساختارکار زیاد.قدرت پست و مقام قوی


سوال شماره 22:
جایگزین های رهبری در سازمان را نام ببرید.(3مورد)
1-خصوصیات زیردستان
2-خصوصیات وظیفه شغل
3- خصوصیات سازمان


سوال شماره 23:
اجزا ارتباط گروهی را نام ببرید
مردم،هدف عمومی،احساس تعلق،ایجاد تغییر

سوال شماره 24:
سه نوع مهارت انسانی که کاتز برای موفقیت مدیران در صحنه ارتباطات سازمانی قائل است، کدامند؟
"رابرت کاتز " مه ارت های مورد نیاز مدیران را به فنی، انسانی و ادراکی طبقه بندی کرده است. مهارت فنی به معنی توانایی به کار بردن دانش، روش ها، فنون و ابزار است و از طریق تجربه، تحصیل و کارورزی کسب می شود.

مهارت انسانی نیز عبارت است از توانایی و قدرت تشخیص در کار کردن با مردم و انجام دادن کار به وسیله آنها، درک و فهم انگیزش و به کار بردن رهبری مؤثر . او معتقد است مهارت انسانی از بی شترین اهمیت برخوردار است؛ داشتن مهارت های انسانی مستلزم آنست که شخص اعتماد به نفس داشته باشد، به نقاط ضعف و قوت خود آگاه باشد، به دیگران اعتماد کند ، به عقاید، ارزش ها، و احساسات آنان احترام بگذارد، آنان را درک کند و محیط ایمن و قابل قبولی برای تمامی همکارا ن به وجود آورد ، این مهارت ه ا به راحتی قابل حصول نیستند، فنون و روش مشخصی ندارند و صرفا از طریق تجربه و کارورزی و علم و دانش حاصل نمی شوند بلکه علاوه بر آن باید در زمینه جامعه شناسی، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و مردم شناسی اطلاعات کافی داشته باشیم .

مهارت اداراکی نیز به توانایی فهمیدن پیچیدگی های کل سازمان و آگاهی از اینکه آیا شخص درخور شرایط سازمان عمل می کند یا نه، ارتباط دارد.


سوال شماره 25:
مراحل طراحی سیستم را به ترتیب نام ببرید.
برنامه ریزی،مطالعه امکان پذیری،طراحی تفصیلی، استقرار
 
آخرین ویرایش:

ghazal1991

مدیر تالار مدیریت
مدیر تالار
***مرحله دوم***

***مرحله دوم***

سوال شماره 1:
اصول سازمانی سنتی که در سازمان ماتریسی نادیده گرفته می شوند نام ببرید.( 2 مورد)
اصل سلسله مراتب و وحدت فرماندهی، تخطی شده و جدایی بین واحدهای صف و ستاد، از میان رفته است.

سوال شماره2:
دو نوع برنامه اصلی که سازمان ها از ان استفاده می کنند را نام ببرید؟
برنامه ریزی اساسی(استراتژیک یا راهبردی)، برنامه ریزی اجرایی( عملیاتی)

سوال شماره 3-

ویژگیهای ادراک کننده که بر ادراک او از دیگران اثرگذار میباشند، را نام ببرید.( 4 مورد)
شناخت از خود-پیچیدگی شناختی-حالت انگیزشی و تجربه پیشین

سوال شماره4:
مسیرهای دستیابی به قدرت در سازمان کدامند؟
اختیار رسمی ( سلسله مراتبی)- کنترل منابع-در مرکز شبکه بودن

سوال شماره 5:
انگیزاننده های قوی همگانی برای کار را نام ببرید( 3 مورد)
1- ابراز وجود
2- بیم
3- امید


سوال شماره 6:
حسابرسی منابع انسانی شامل کدام مقولات می شود؟
نتایج کار فردی. رفتارها. ویژگیها از جمله شاخص های ارزیابی منابع انسانی هستند.
بررسی توانایی های منابع انسانی که شامل توانایی های اصلی و مدیریتی منابع انسانی میباشد مقولات حسابرسی منابع انسانی هستند


سوال شماره 7:
دوره های آموزشی کارکنان باید دارای چه اهدافی باشد؟( 3 مورد)
1- افزایش توانایی و رشد فردی کارکنان در جهت بهبود کارآیی و بهره وری آنان
2- آموزش مهارتهای جدید بجای مهارتهای منسوخ شده
3- بهبود دانش ، نگرش و مهارت افراد مناسب با شغل سازمانی آنان

سوال شماره8:
هدف از اجرای طرحهای ارزیابی و طبقه بندی مشاغل چیست؟
مقایسه مشاغل به منظور تعیین امتیاز نسبی هر یک جهت تعیین سطح حقوق

سوال شماره 9:
هنگام طراحی مفهوم(خام) سیستم به کدام نکات اساسی باید توجه کرد؟
علایق مراجعاتی
اهمیت خلاقیت
پیش بینی بروز مسائل بالقوه در طراحی تفضیلی و استقرار سیستم

سوال شماره 10:
هدف اصلی نظریه عمومی سیستم ها چیست؟
؟

کشف قوانین کلی و نظم ذاتی انواع پدیده ها

سوال شماره 11:
هرگاه در سیستمی علاوه بر اصلاح عملیات بر اساس هنجارهای تعیین شده، خود هنجارها نیز مورد بررسی و تغییر و اصلاح واقع شوند، حاصله را چه می نامند؟
فرآیند برنامه ریزی شده یادگیری

سوال شماره 12:
تمایل به ادامه دادن راه حل های گذشته بدون در نظر گرفتن اثربخشی آنها در شرایط کنونی به کدام خطای ادراکی و رفتاری در تصمیم گیری اشاره دارد؟
تعهدات احساسی و اجتماعی

سوال شماره 13:
منظور از فعالیت مجازی در مدل های شبکه ای برنامه ریزی چیست؟
فعالیت مجازی یا موهوم ( Dummy Activity ) فعالیت های موهوم آنها هستند كه ضمن اجرای پروژه وجود نداشته، و به هیچ نوع منابعی نظیر زمان یا سایر منابع احتیاج نخواهند داشت. این فعالیت ها تنها به منظور نشان دادن وابستگی ها بین عملیات پروژه، روی شبكه ها اضافه می شوند. فعالیت های موهوم بوسیله بردارهای خط چین نشان داده می شود.

سوال شماره 14:
معیارهای ارزیابی آموزش را نام ببرید.
1-رضایت و عکس العمل کارآموزان از دوره
2-میزان یادگیری بر اثر شرکت در دوره
3-بررسی تغییر رفتار کارآموز
4-بررسی نتایج دوره آموزشی


سوال شماره 15:
در صورتی که مسایلی که گروه با آن روبرو می شود «پیچیده» باشد، چه نوع ساختاری برای اثر بخشی گروه کاری مناسب تر است؟
تفکیک عمودی زیاد .
در صورتی که مساله پیچیده باشد، نیاز به کنترل بیشتر ،حیطه نظارت محدودتر و در نتیجه ارتفاع ساختار افزایش می یابد.

سوال شماره 16:
سیستم غنائم جنگی (spoils system) یعنی چه؟؟
وقتی است که پیروزشدگان در مبارزه انتخاباتی ، بر مشاغل بورکراسی چنگ می‌اندازد و همه پستهای اداری را به اعضای خود واگذار می‌کند. این نظام حدود پنجاه سال در آمریکا حاکم بود و به علّت پیامدهای منفی ، جایش را به نظام مبتنی بر لیاقت و شایستگی سپرد.
سیستم غنایم جنگی به طور شخصی اداره میشود وکنترل سیاسی ان به صورت ادغام سیاست و اداره(سیستم تاراج) -سلله مراتب به صورت قائم به فرد -گزینش در ان بر اساس خویشاوند مداری و رابطه مداری-شغل اداری هم محلی برای کسب درامد محسوب میشود.

سوال شماره 17:
برنامه استراتژیک را تعریف نمایید

مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی ) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد .


سوال شماره 18:
«همبستگی و اتحاد میان کارکنان شاغل در یک واحد قدرت و انسجام بیشتری برای تامین هدف های ان واحد فراهم می آورد» به کدام اصل مربوط می شود؟
روحیه یگانگی گروهی و اصل تقويت مباني كار جمعي و گروهي.


سوال شماره 19:
مشهورترین عوامل مستقل رفتار سازمانی را نام ببرید.
1-عوامل فردی عبارتند از:شخصیت ، ارزشها، ادراکات وتوانایی ...
2-عوامل گروهی عبارتند از:تصمیم گیری گروهی ، ارتباطات ، سایر گروها ....
3-عوامل سازمانی عبارتند از:پذیرش ، گزینش، آموزش ...


سوال شماره 20:
بر اساس نظریه سیستم های همکاری، سه عامل ضروری برای تحقق همکاری در سازمان کدامند؟
تمایل به خدمت، هدف مشترک، ارتباطات

سوال شماره 21:
در فعالیت هایی که در مورد برنامه ریزی در سازمان انجام میشود، توجه به چه مشخصه ها و عواملی اهمیت زیادی دارد؟( 2 مورد)
بعد زمان و روابط بین افراد سازمان

سوال شماره 22:
به ترتیب تفویض کننده و قلدر مآب تحت تاثیر کدام حالت ذهنی رفتار است؟
من بزرگسالی - من کودکی

سوال شماره 23:
منظور از آمادگی روان شناختی چیست؟
میزان اعتماد و تعهد و انگیزش برای اتمام یک کار خاص.

سوال شماره 24:
هزینه های کیفیت چند دسته اند؟ نام ببرید و هر کدام را تعریف کنید.
1- هزینه های شکست داخلی: همان نواقصی هستند که قبل از تحویل به مشتری شناخته شده اند
2-هزینه های شکست خارجی: هزینه ی نواقصی که بعد از تحویل محصول به مشتری شناخته میشوند
3-هزینه های ارزیابی: هزینه هایی که برای تعیین درجه انطباق با نیازمندی های کیفی صرف میشوند
4- هزینه های پیشگیری: مواردی که برای حداقل کردن هزینه های شکست و ارزیابی هزینه میشوند


سوال شماره 25:
شیوه رهبری مردم سالار چگونه است؟( در یک خط توضیح دهید)
مدیر مسئله را مطرح میکند،نظرجویی می کند و تصمیم می گیرد
 
آخرین ویرایش:
وضعیت
موضوع بسته شده است.
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
ghazal1991 ***مسابقه: طرح سوال مدیریتی*** مدیریت 438

Similar threads

بالا