آخرین قیمت خودروها در بازار (جدول)

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
منبع: اقتصاد ایران آنلاین
۲۶ شهريور ۱۳۹۲

اتومبيل
مقدارتغییرکمترینبیشترین405 ( نمايندگي/ تومان)۲۵,۱۸۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۵,۱۸۰,۰۰۰۲۵,۱۸۰,۰۰۰
206 تيپ2 ( بازار/ تومان)۳۵,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰


405 ( بازار/ تومان)۲۷,۲۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۷,۲۰۰,۰۰۰۲۷,۲۰۰,۰۰۰

206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان)۲۹,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان)۳۴,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ 5 (بازار/ تومان)۳۸,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان)۳۹,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ 6 ( بازار/ تومان)۵۱,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰

206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان)۳۷,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰

206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان)۳۸,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰

207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان)۴۵,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پارس سال (نمايندگي/ تومان)۲۹,۹۷۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۹,۹۷۰,۰۰۰۲۹,۹۷۰,۰۰۰
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان)۵۶,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پارس سال(بازار/ تومان)۳۴,۸۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰

سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان)۲۳,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند ال ايکس (بازار/ تومان)۲۷,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰

تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)۱۸,۷۹۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۸,۷۹۰,۰۰۰۱۸,۷۹۰,۰۰۰
تيبا (بازار/ تومان)۲۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان)۳۵,۰۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۵,۰۵۰,۰۰۰۳۵,۰۵۰,۰۰۰

تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان)۳۵,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰

پرادو ( نمايندگي/ تومان)۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پرادو (بازار/ تومان)۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

کرولا (نمايندگي/ تومان)۹۱,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰

کرولا (بازار/ تومان)۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان)۹۵,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا 3 (بازار/ تومان)۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

ياريس هاچ‌بک ( نمايندگي/ تومان)۴۶,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰

ياريس هاچ‌بک ( بازار/ تومان)۸۵,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)۱۵,۲۶۸,۰۰۰(%۰) ۰۱۵,۲۶۸,۰۰۰۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)۱۷,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰

پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك)۱۵,۰۸۲,۰۰۰(%۰) ۰۱۵,۰۸۲,۰۰۰۱۵,۰۸۲,۰۰۰

پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)۱۶,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)۱۵,۱۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۵,۱۵۰,۰۰۰۱۵,۱۵۰,۰۰۰

پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)۱۸,۲۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۸,۲۰۰,۰۰۰۱۸,۲۰۰,۰۰۰

مگان اتوماتيک 2000 سي‌سي (نمایندگی/تومان)۷۴,۴۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۷۴,۴۰۰,۰۰۰۷۴,۴۰۰,۰۰۰

مگان اتوماتيک 2000 سي‌سي (بازار/تومان)۸۸,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰

آزرا (نمایندگی/تومان)۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

آزرا (بازار/تومان)۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا (نمایندگی/تومان)۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا (بازار/تومان)
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

 

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
منبع: اقتصاد ایران آنلاین

۲۷ شهريور ۱۳۹۲

اتومبيلمقدارتغییرکمترینبیشترین
405 ( نمايندگي/ تومان)۲۵,۱۸۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۵,۱۸۰,۰۰۰۲۵,۱۸۰,۰۰۰

206 تيپ2 ( بازار/ تومان)۳۵,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰

405 ( بازار/ تومان)۲۷,۲۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۷,۲۰۰,۰۰۰۲۷,۲۰۰,۰۰۰

206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان)۲۹,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان)۳۴,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ 5 (بازار/ تومان)۳۸,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان)۳۹,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ 6 ( بازار/ تومان)۴۹,۰۰۰,۰۰۰(%-۴.۰۸) -۲۰۰۰۰۰۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰

206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان)۳۷,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰

206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان)۳۸,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰

207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان)۴۵,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پارس سال (نمايندگي/ تومان)۲۹,۹۷۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۹,۹۷۰,۰۰۰۲۹,۹۷۰,۰۰۰

207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان)۵۶,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پارس سال(بازار/ تومان)۳۴,۵۰۰,۰۰۰(%-۰.۸۷) -۳۰۰۰۰۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰

سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان)۲۳,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند ال ايکس (بازار/ تومان)۲۷,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰

تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)۱۸,۷۹۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۸,۷۹۰,۰۰۰۱۸,۷۹۰,۰۰۰

تيبا (بازار/ تومان)۲۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان)۳۵,۰۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۵,۰۵۰,۰۰۰۳۵,۰۵۰,۰۰۰

تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان)۳۵,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰

پرادو ( نمايندگي/ تومان)۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پرادو (بازار/ تومان)۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

کرولا (نمايندگي/ تومان)۹۱,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰

کرولا (بازار/ تومان)۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان)۹۵,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا 3 (بازار/ تومان)۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

ياريس هاچ‌بک ( نمايندگي/ تومان)۴۶,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰

ياريس هاچ‌بک ( بازار/ تومان)۸۵,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)۱۵,۲۶۸,۰۰۰(%۰) ۰۱۵,۲۶۸,۰۰۰۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)۱۷,۳۰۰,۰۰۰(%-۱.۱۶) -۲۰۰۰۰۰۱۷,۳۰۰,۰۰۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰

پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك)۱۵,۰۸۲,۰۰۰(%۰) ۰۱۵,۰۸۲,۰۰۰۱۵,۰۸۲,۰۰۰

پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)۱۶,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)۱۵,۱۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۵,۱۵۰,۰۰۰۱۵,۱۵۰,۰۰۰

پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)۱۸,۲۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۸,۲۰۰,۰۰۰۱۸,۲۰۰,۰۰۰

مگان اتوماتيک 2000 سي‌سي (نمایندگی/تومان)۷۴,۴۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۷۴,۴۰۰,۰۰۰۷۴,۴۰۰,۰۰۰

مگان اتوماتيک 2000 سي‌سي (بازار/تومان)۸۷,۰۰۰,۰۰۰(%-۱.۱۵) -۱۰۰۰۰۰۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰

آزرا (نمایندگی/تومان)۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

آزرا (بازار/تومان)۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا (نمایندگی/تومان)۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا (بازار/تومان)۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

 

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز

قیمت خودرو (میلیون تومان)

نوع خودرو
کارخانهبازار
پژو 206 تیپ22937
پژو 206 تیپ 53436.5
پژو 206 تیپ 63951
پژو 206 صندوقدار مدل v834.538.5
پژو 206 صندوقدار مدل v939.552
پژو 207 اتوماتیک45.556
پژو 207 معمولی38.548
پژو 405 بنزینی22.1828
پژو 405 دوگانه سوز23.6630
پژو پارس دوگانه سوز28.2836.5
پژو پارس سال26.9735
تندر 90 مدل E131.5532.3
تندر 90 مدل E235.0534.5
رانا30.532
سمند ال ایکس سال2328
سوزوکی ویتارا اتوماتیک58.27413.1
وانت باردو بنزینی COP10.8712.5
X30385
کایان 6 سیلندر0850
کایان 8 سیلندر01100
آریون200.8205
پرادو 2 در220240
پرادو 4 در325355
کرولا56128
کمری 2013161151
لندکروز314.5350
یاریس هاچ‌بک4689
تیبا18.7920.5
111-SX15.26816.7
131 -SX14.96716
132-SX15.08216.3
تندر 90 مدل E235.0535.8
تیانا High134.3145
ماکسیما اتوماتیک10312.2
مگان اتوماتیک 2000 74.488.5
وانت پیکاپ دوکابین75.8485
وانت زامیاد بنزینی21.620.5
توجوی سدان36.337
توجوی هاچ‌بک34.836
اپتیما132.6142
اسپورتیج 2400126.7158
سراتو 200095108
سراتو کوپه 200093102
سورنتو212.5205
موهاوی207250
RX350372390
ام وی ام 110 چهار سیلندر2022
ام وی ام 5304040
ام وی ام X336362
مزدا 2 تیپ 2
6975
مزدا 3 با موتور 2000 95121
I20
49.30187
I3062.642103
آزرا گرانجور156202
جنسیس199265
سانتافه 20130245
سوناتا137148

 

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی ( ۳۰ شهريور ۱۳۹۲)

جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی ( ۳۰ شهريور ۱۳۹۲)

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]10,810,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو .سپر جدید (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]11,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]10,870,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید (cop) [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]11,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,370,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,310,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,820,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,320,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو روآ سال سفارشی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,620,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,850,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX یورو 4 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,705,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن MUX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,850,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن MUX با رینگ معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با رینگ معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با تریم بژ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با موتور EF7[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 بدون مالتی پلکس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,280,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 مالتی پلکس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,530,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,980,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,690,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,395,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو GLX 405 یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,850,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,775,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو GLX 405 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,660,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو SLX 405 موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,115,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو SLX 405 استاندارد یورو 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,110,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس معمولی دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,285,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,975,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس LX موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,605,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس ELX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]42,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس ELX آپشن جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]43,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,492,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]49,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V20[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V9[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]50,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,997,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 207 اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]53,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 207 دنده ای[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]44,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رانا TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,270,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تندر E1 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]39,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]45,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]47,036,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]109,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]127,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]117,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]121,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]131,381,400[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی اتومات فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]140,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]127,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]139,156,650[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 LE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 EX پایه گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,082,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,591,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SL پایه گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,213,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13,720,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 LE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,268,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,776,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SL 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,050,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,474,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SL 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SX 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,967,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SE 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید LE 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,650,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید LE 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,774,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید EX 131 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,767,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید EX 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,267,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیبا EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]21,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیبا SX یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,060,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ریو مدل 90 . صفر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان . ABS . تاخوگراف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان دیزل . ABS . کولر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,320,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت شوکا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت شوکا گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,910,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]زانتیا . مشابه صفر 89[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پیکاپ تک کابین اتاق جديد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]78,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]72,829,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پیکاپ دو کابین اتاق جديد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]86,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سیتروئن C5 جدید 2011[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مورانو 2012[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]255,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]182,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان تینا HIGH [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]142,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]135,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان تینا MID [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]126,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان قشقایی HIGH [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]136,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماکسیما . مولتی مدیا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]117,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]104,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 2000 اتومات[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]85,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]74,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 2000 اتومات . آپشن دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]88,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 1600 تیپ 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]68,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 1600 تیپ 1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]65,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]توقف تولید [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 آپشن دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پارس تندر . اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]39,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E1 یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای آوانته اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]93,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای آوانته معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]80,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 520 آی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 620 موتور 1.6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 620 موتور 1.8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]42,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]43,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک توجوی هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,990,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک توجوی صندوقدار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,560,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک J5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]56,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]51,820,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان X60[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]68,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لوبو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]101,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]105,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]114,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]116,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]122,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]95,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 با موتور 1.6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]83,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]80,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا 2 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]74,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا تک کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا تک کابین گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا 2 کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 5 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]68,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 6 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]86,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 8 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]91,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مینی بوس ایسوزو مدل سحر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]107,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کامیون ایسوزو 18 تن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]219,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا تک کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]54,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]62,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]65,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 چهار سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 سه سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 530[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 315 هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]38,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 315 صندوقدار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]38,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیگو _ X33 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]60,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ولیکس سی 30 دنده معمولی ELITE [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]47,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ولیکس سی 30 اتوماتیک ELITE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]57,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]43,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنتو . دنده معمولی 2009[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنتو . دنده اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]56,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گک گونو - G5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پاژن پیکاپ / صندلی معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]49,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پاژن پیکاپ / صندلی موسویی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]53,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وینگل 3 دو کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]55,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وینگل 5 دو کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]56,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هاوال M4 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]به زودی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هاوال H6 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]104,000,000[/FONT]​

 

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
قيمت انواع پژو و پرايد در بازار و کارخانه (جدول) ۳۱ شهريور ۱۳۹۲

قيمت انواع پژو و پرايد در بازار و کارخانه (جدول) ۳۱ شهريور ۱۳۹۲


[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]قیمت بازار (تومان)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]قیمت کارخانه (تومان)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]پژو روآ سال سفارشی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,100,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,800,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو [/FONT][FONT=&quot]GLX 405[/FONT][FONT=&quot] یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,850,000[/FONT]​
[FONT=&quot]25,775,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پژو [/FONT][FONT=&quot]GLX 405[/FONT][FONT=&quot] دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,700,000[/FONT]​
[FONT=&quot]26,660,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پژو [/FONT][FONT=&quot]SLX 405[/FONT][FONT=&quot] موتور [/FONT][FONT=&quot]TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]26,115,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پژو [/FONT][FONT=&quot]SLX 405[/FONT][FONT=&quot] استاندارد یورو 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]23,110,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس معمولی دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,600,000[/FONT]​
[FONT=&quot]31,285,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,200,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال یورو 4[/FONT]​
[FONT=&quot]34,300,000[/FONT]​
[FONT=&quot]29,975,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس [/FONT][FONT=&quot]LX[/FONT][FONT=&quot] موتور [/FONT][FONT=&quot]TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]33,605,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس [/FONT][FONT=&quot]ELX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]42,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس [/FONT][FONT=&quot]ELX[/FONT][FONT=&quot] آپشن جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]43,100,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال اتوماتیک موتور [/FONT][FONT=&quot]TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 2[/FONT]​
[FONT=&quot]33,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 5[/FONT]​
[FONT=&quot]35,600,000[/FONT]​
[FONT=&quot]34,492,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 6[/FONT]​
[FONT=&quot]49,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ [/FONT][FONT=&quot]V20[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ [/FONT][FONT=&quot]V9[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]50,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ [/FONT][FONT=&quot]V8[/FONT][FONT=&quot] . دو ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,600,000[/FONT]​
[FONT=&quot]34,997,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ [/FONT][FONT=&quot]V8[/FONT][FONT=&quot] . تک ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,300,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ [/FONT][FONT=&quot]V2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 207 اتوماتیک[/FONT]​
[FONT=&quot]53,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 207 دنده ای[/FONT]​
[FONT=&quot]44,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]قیمت بازار (تومان)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]قیمت کارخانه (تومان)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]پراید 132 [/FONT][FONT=&quot]SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 [/FONT][FONT=&quot]EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,700,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 [/FONT][FONT=&quot]LE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 [/FONT][FONT=&quot]EX[/FONT][FONT=&quot] پایه گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,100,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 [/FONT][FONT=&quot]SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,700,000[/FONT]​
[FONT=&quot]15,082,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 [/FONT][FONT=&quot]SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,600,000[/FONT]​
[FONT=&quot]14,591,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 [/FONT][FONT=&quot]SL[/FONT][FONT=&quot] پایه گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,700,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 [/FONT][FONT=&quot]EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,300,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 [/FONT][FONT=&quot]SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,400,000[/FONT]​
[FONT=&quot]14,213,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 [/FONT][FONT=&quot]SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13,720,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 [/FONT][FONT=&quot]SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 [/FONT][FONT=&quot]EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,300,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 [/FONT][FONT=&quot]LE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 [/FONT][FONT=&quot]SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,800,000[/FONT]​
[FONT=&quot]15,268,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 [/FONT][FONT=&quot]SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]14,776,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پراید [/FONT][FONT=&quot]SL 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,050,000[/FONT]​
[FONT=&quot]14,474,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پراید [/FONT][FONT=&quot]SL 131[/FONT][FONT=&quot] گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید [/FONT][FONT=&quot]SX 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]14,967,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پراید [/FONT][FONT=&quot]SE 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید [/FONT][FONT=&quot]LE 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,650,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید [/FONT][FONT=&quot]LE 131[/FONT][FONT=&quot] گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,600,000[/FONT]​
[FONT=&quot]16,774,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پراید [/FONT][FONT=&quot]EX 131[/FONT]
[FONT=&quot]16,600,000[/FONT]​
[FONT=&quot]15,767,000[/FONT]​
[FONT=&quot]پراید [/FONT][FONT=&quot]EX 131[/FONT][FONT=&quot] گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,300,000[/FONT]​
[FONT=&quot]17,267,000[/FONT]
باشگاه خبرنگاران

 

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
قيمت انواع خودروهاي "مزدا" در بازار (جدول) ۳۱ شهريور ۱۳۹۲

قيمت انواع خودروهاي "مزدا" در بازار (جدول) ۳۱ شهريور ۱۳۹۲

[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار (تومان)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه (تومان)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار[/FONT]​
[FONT=&quot]101,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار[/FONT]​
[FONT=&quot]105,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار[/FONT]​
[FONT=&quot]113,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک[/FONT]​
[FONT=&quot]116,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار[/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]95,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 با موتور 1.6[/FONT]​
[FONT=&quot]81,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89[/FONT]​
[FONT=&quot]80,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا 2 فول[/FONT]​
[FONT=&quot]74,500,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا تک کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,800,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا تک کابین گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,700,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا 2 کابین[/FONT]​
[FONT=&quot]30,800,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز[/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT]​
[FONT=&quot]---[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​


باشگاه خبرنگاران
 

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جدول/ قیمت انواع خودروهای داخلی ( ۰۱ مهر ۱۳۹۲)

جدول/ قیمت انواع خودروهای داخلی ( ۰۱ مهر ۱۳۹۲)

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]10,810,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو .سپر جدید (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]11,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]10,870,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید (cop) [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]11,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,370,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,310,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,820,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,320,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو روآ سال سفارشی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,620,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,850,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX یورو 4 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,705,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن MUX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,850,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن MUX با رینگ معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با رینگ معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با تریم بژ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با موتور EF7[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 بدون مالتی پلکس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,280,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 مالتی پلکس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,530,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,980,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,690,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,395,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو GLX 405 یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,775,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو GLX 405 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,660,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو SLX 405 موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,115,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو SLX 405 استاندارد یورو 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,110,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس معمولی دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,285,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,975,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس LX موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,605,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس ELX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس ELX آپشن جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]42,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,492,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]49,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V20[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V9[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]50,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,997,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 207 اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]53,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 207 دنده ای[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]44,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رانا TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,270,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تندر E1 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]39,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]44,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]47,036,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]109,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]124,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]117,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]121,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]131,381,400[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی اتومات فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]140,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]127,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]139,156,650[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 LE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,082,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 EX پایه گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,591,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SL پایه گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,213,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13,720,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 LE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,268,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,776,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SL 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,050,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,474,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SL 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SX 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,967,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید LE 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,650,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SE 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید LE 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,774,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید EX 131 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,767,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید EX 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,267,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیبا EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]21,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیبا SX یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,060,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ریو مدل 90 . صفر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان . ABS . تاخوگراف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]22,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان دیزل . ABS . کولر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,320,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت شوکا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت شوکا گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,910,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]زانتیا . مشابه صفر 89[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]59,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پیکاپ تک کابین اتاق جديد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]76,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]72,829,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پیکاپ دو کابین اتاق جديد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]82,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سیتروئن C5 جدید 2011[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مورانو 2012[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]255,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]182,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان تینا HIGH [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]141,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]135,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان تینا MID [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]126,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان قشقایی HIGH [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]136,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماکسیما . مولتی مدیا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]104,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 2000 اتومات[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]84,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]74,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 2000 اتومات . آپشن دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]87,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 1600 تیپ 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]68,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 1600 تیپ 1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]65,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]توقف تولید [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 آپشن دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پارس تندر . اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]39,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E1 یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای آوانته اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]93,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای آوانته معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]80,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 520 آی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 620 موتور 1.6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 620 موتور 1.8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]43,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک توجوی هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,990,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک توجوی صندوقدار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,560,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک J5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]49,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]51,820,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان X60[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]66,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لوبو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]101,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]105,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]113,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]116,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]95,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 با موتور 1.6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]81,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]79,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا 2 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]74,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا تک کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا تک کابین گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا 2 کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 5 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]68,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 6 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]86,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 8 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]91,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مینی بوس ایسوزو مدل سحر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]107,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کامیون ایسوزو 18 تن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]219,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا تک کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]55,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]64,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]67,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 چهار سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 سه سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 530[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 315 هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]38,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 315 صندوقدار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]38,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیگو _ X33 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]60,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ولیکس سی 30 دنده معمولی ELITE [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]47,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ولیکس سی 30 اتوماتیک ELITE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]57,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]43,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنتو . دنده معمولی 2009[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنتو . دنده اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]56,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گک گونو - G5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پاژن پیکاپ / صندلی معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]49,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پاژن پیکاپ / صندلی موسویی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]53,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وینگل 3 دو کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]55,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وینگل 5 دو کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]56,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هاوال H6 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]104,000,000[/FONT]​


 

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی ( ۰۲ مهر ۱۳۹۲)

جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی ( ۰۲ مهر ۱۳۹۲)

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]10,810,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو .سپر جدید (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]11,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]10,870,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید (cop) [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]11,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,370,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,310,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,820,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,320,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو روآ سال سفارشی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,620,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,850,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX یورو 4 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,705,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن MUX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,850,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن MUX با رینگ معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با رینگ معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با تریم بژ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با موتور EF7[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 بدون مالتی پلکس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,280,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 مالتی پلکس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,530,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,980,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,690,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,395,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو GLX 405 یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,775,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو GLX 405 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,660,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو SLX 405 موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,115,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو SLX 405 استاندارد یورو 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,110,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس معمولی دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,285,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,975,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس LX موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,605,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس ELX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس ELX آپشن جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]42,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,492,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]49,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V20[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V9[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]50,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,997,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 207 اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]53,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 207 دنده ای[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]44,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رانا TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,270,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تندر E1 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]39,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]44,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]47,036,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]109,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]124,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]117,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]121,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]131,381,400[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی اتومات فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]140,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]127,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]139,156,650[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 LE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,082,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 EX پایه گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,591,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SL پایه گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,213,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13,720,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 LE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,268,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,776,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SL 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,050,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,474,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SL 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SX 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,967,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید LE 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,650,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SE 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید LE 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,774,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید EX 131 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,767,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید EX 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,267,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیبا EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]21,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیبا SX یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,060,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ریو مدل 90 . صفر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان . ABS . تاخوگراف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]22,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان دیزل . ABS . کولر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,320,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت شوکا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت شوکا گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,910,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]زانتیا . مشابه صفر 89[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]59,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پیکاپ تک کابین اتاق جديد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]76,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]72,829,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پیکاپ دو کابین اتاق جديد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]82,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]75,840,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سیتروئن C5 جدید 2011[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مورانو 2012[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]255,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]182,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان تینا HIGH [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]141,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]135,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان تینا MID [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]126,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان قشقایی HIGH [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]136,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماکسیما . مولتی مدیا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]104,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 2000 اتومات[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]84,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]75,230,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 2000 اتومات . آپشن دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]87,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 1600 تیپ 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]68,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,620,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 1600 تیپ 1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]65,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]توقف تولید [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,510,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 آپشن دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پارس تندر . اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]39,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,530,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E1 یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای آوانته اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]93,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای آوانته معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]80,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 520 آی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 620 موتور 1.6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 620 موتور 1.8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]39,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک توجوی هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,990,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک توجوی صندوقدار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,560,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک J5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]48,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان X60[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]66,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لوبو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]101,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]105,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]113,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]116,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]95,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 با موتور 1.6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]81,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]79,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا 2 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]74,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا تک کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا تک کابین گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا 2 کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آسا . فاو B50[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 5 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]68,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 6 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]86,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 8 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]91,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مینی بوس ایسوزو مدل سحر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]107,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کامیون ایسوزو 18 تن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]219,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا تک کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]55,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]64,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]67,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 چهار سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 سه سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 530[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 315 هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]38,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 315 صندوقدار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]38,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیگو _ X33 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]60,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ولیکس سی 30 دنده معمولی ELITE [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]47,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ولیکس سی 30 اتوماتیک ELITE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]57,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]43,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنتو . دنده معمولی 2009[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنتو . دنده اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]56,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گک گونو - G5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پاژن پیکاپ / صندلی معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]49,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پاژن پیکاپ / صندلی موسویی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]53,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وینگل 3 دو کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]55,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وینگل 5 دو کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]56,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هاوال H6 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]104,000,000[/FONT]​

 

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی ( ۰۳ مهر ۱۳۹۲)

جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی ( ۰۳ مهر ۱۳۹۲)

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]10,810,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو .سپر جدید (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]11,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]10,870,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید (cop) [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]11,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,370,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]وانت باردو دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,310,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,820,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,320,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو روآ سال سفارشی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,620,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,850,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX یورو 4 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,705,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن MUX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,850,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن MUX با رینگ معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با رینگ معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با تریم بژ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با موتور EF7[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 بدون مالتی پلکس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,280,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 مالتی پلکس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,530,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,980,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,690,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,395,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو GLX 405 یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,775,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو GLX 405 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,660,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو SLX 405 موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,115,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو SLX 405 استاندارد یورو 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,110,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس معمولی دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,285,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,975,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس LX موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,605,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس ELX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس ELX آپشن جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]42,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,492,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]49,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V20[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V9[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]50,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,997,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 207 اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]53,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 207 دنده ای[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]44,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رانا TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,270,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تندر E1 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]39,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]44,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]47,036,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]109,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]124,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]117,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]121,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]131,381,400[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی اتومات فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]140,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]127,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]139,156,650[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 LE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 EX پایه گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,082,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,591,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SL پایه گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,213,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13,720,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 LE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,268,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,776,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SL 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,050,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,474,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SL 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SX 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,967,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SE 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید LE 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,650,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید LE 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,774,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید EX 131 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,767,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید EX 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,267,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیبا EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]21,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیبا SX یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,060,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ریو مدل 90 . صفر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان . ABS . تاخوگراف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]22,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان دیزل . ABS . کولر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,320,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت شوکا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت شوکا گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,910,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]زانتیا . مشابه صفر 89[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]59,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پیکاپ تک کابین اتاق جديد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]76,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]72,829,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پیکاپ دو کابین اتاق جديد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]82,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]75,840,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سیتروئن C5 جدید 2011[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مورانو 2012[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]255,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]182,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان تینا HIGH [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]141,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]135,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان تینا MID [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]126,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان قشقایی HIGH [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]136,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماکسیما . مولتی مدیا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]104,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 2000 اتومات[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]84,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]75,230,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 2000 اتومات . آپشن دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]87,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 1600 تیپ 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]68,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,620,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 1600 تیپ 1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]65,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]توقف تولید [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,510,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 آپشن دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پارس تندر . اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]39,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,530,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E1 یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای آوانته اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]93,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای آوانته معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]80,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 520 آی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 620 موتور 1.6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 620 موتور 1.8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]39,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک توجوی هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,990,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک توجوی صندوقدار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,560,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک J5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]48,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان X60[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]66,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لوبو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]101,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]105,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]113,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]116,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]95,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 با موتور 1.6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]81,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]79,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا 2 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]74,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا تک کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا تک کابین گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا 2 کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 5 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]68,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 6 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]86,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 8 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]91,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مینی بوس ایسوزو مدل سحر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]107,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کامیون ایسوزو 18 تن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]219,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا تک کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]55,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]64,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]67,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 چهار سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 سه سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 530[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 315 هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]38,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 315 صندوقدار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]38,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیگو _ X33 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]60,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ولیکس سی 30 دنده معمولی ELITE [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]47,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ولیکس سی 30 اتوماتیک ELITE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]57,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]43,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنتو . دنده معمولی 2009[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنتو . دنده اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]56,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گک گونو - G5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پاژن پیکاپ / صندلی معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]49,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پاژن پیکاپ / صندلی موسویی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]53,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وینگل 3 دو کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]55,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وینگل 5 دو کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]56,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هاوال H6 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]104,000,000[/FONT]​
 

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جدول/ قیمت خودروهای وارداتی (۰۳ مهر ۱۳۹۲)

جدول/ قیمت خودروهای وارداتی (۰۳ مهر ۱۳۹۲)

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوناتا اتاق قدیم . فول کامل 2010[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]95,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آسان موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوناتا.2012.فول ترین آپشن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوناتا 2013 . 2 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوناتا.2014.فول ترین آپشن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]136,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]137,323,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]النترا 2014 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]108,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]النترا 2014 . تک ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]94,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اکسنت 2014[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]82,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]390,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]455,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]380,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آزرا 2010 . مشابه صفر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آزرا 2011 . صفر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]145,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آزرا ( گرنجور ) فول با رادار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]196,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]216,728,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آزرا ( گرنجور ) فول بدون رادار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]178,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]171,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنسیس 2011[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]182,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنسیس . اتاق جدید VIP[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]233,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]296,341,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنسیس کوپه 2011[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]145,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنسیس کوپه . اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]198,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای کوپه / فول 3 آمپر . مشابه صفر 2009[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]75,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای I30[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]95,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای I20 اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]73,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]88,230,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]143,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]142,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]138,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]211,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]235,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]187,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سانتافه 2012 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]171,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سانتافه 2013 فول 3.5 لیتری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]240,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سانتافه 2013 فول 2.4 لیتری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]190,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ون هفت نفره H1 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]117,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لندکروز 8 سیلندر VXR[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]460,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2013[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]348,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]314,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اف جی کروز - Xtreem[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]257,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]230,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فورچونر . VX . اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]245,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]راو 4 . تیپ 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]168,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]149,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]راو 4 . تیپ 3[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]185,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]169,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]212,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]220,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پرادو GX دو در آفرود / فول 2 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]200,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پرادو VX چهار در آفرود . فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]261,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پرادو VX چهار در آنرود . فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]329,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]325,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هایلوکس دوکابین بلند[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]150,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]GT 86 . فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]165,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]159,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]GT 86 . بدون بال و کیت بدنه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]145,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آریون 2011[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]155,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آریون . اتاق جدید گراند[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]170,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]200,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آریون . اتاق جدید SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]179,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کمری اتاق جدید GL [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]111,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]117,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کمری اتاق جدید GLX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]133,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]144,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کمری اتاق جدید SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]143,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]یاریس هاچ بک ( اتاق جدید )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]81,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]85,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرولا XLI فول کامل با بال عقب[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]118,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]98,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرولا GLI فول [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]110,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ون هایس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]130,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]موهاوی 8 سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]219,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]262,259,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کادنزا. فول کامل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]183,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]194,668,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کادنزا 2 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]160,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]206,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]212,143,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]184,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اسپورتيج جدید . فول ترین آپشن 2.0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]142,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]145,630,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اسپورتيج جدید فول . 10 ایربگ 2.4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]144,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]151,102,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اپیروس . مشابه صفر 2009[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]112,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اپتیما . مشابه صفر 2010[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]96,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اپتیما جدید . فول 10 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]136,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]138,396,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اپتیما جدید . فول 2 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]119,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سراتو کوپه 1.6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]103,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]101,274,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سراتو کوپه 2.0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]113,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]110,782,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سراتو 1.6 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]89,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]96,474,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سراتو 1.6 فول 2014[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سراتو 2.0 فول 2014[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سراتو 2.0 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]102,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]102,451,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پیکانتو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]68,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]69,031,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]كارنز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]124,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]110,826,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]520 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]285,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]523 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]325,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]528 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]320,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]320 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]292,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]320 نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]255,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]328 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]340,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]335 کروک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]380,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]630 کوپه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,040,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]650 گرند[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,140,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]750 LI فول 2014[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Z4 20I[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]335,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Z4 23I[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]355,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Z4 28I[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]375,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Z4 30I[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]405,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Z4 35I[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]430,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X1 موتور 1.8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]255,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X1 موتور 2.0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]280,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X1 موتور 2.8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]295,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X3 موتور 3.5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]430,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X3 موتور 2.8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]335,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X3 موتور 2.0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]325,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X5 موتور 3.5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]850,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X6 موتور 5.0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]760,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X6 موتور 3.5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]700,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]C200 مانیتور بزرگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]290,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]C300 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]330,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]C350 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]365,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]B180 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]165,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]E200 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]360,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]E300 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]435,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]E350 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]475,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]E350 کروک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]545,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]E350 کوپه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]515,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]S500 فول با میز بار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]830,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]S500 اتاق جدید 2014[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,750,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]SLK 350 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]445,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]SL 500 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]940,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]SL 350 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]530,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]CL 500 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]735,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]CL 600 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,060,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]CLS 350 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]570,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]CLS 500 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]765,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]CLS 550 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]820,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]GLK 350 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]465,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کایمن S[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]365,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]باکستر S[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]405,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]911 جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,150,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کایان 6 سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]745,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کایان 8 سیلندر توربو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,150,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کایان 8 سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]900,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پانامرا 8 سیلندر توربو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,150,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پانامرا 8 سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]850,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پانامرا 6 سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]750,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]RX 350 فول کامل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]340,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]RX 350 اتاق جدید . پاناروما[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]385,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]372,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]LX 570 آفرود[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]645,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ES 350 فول 2012[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]285,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ES 350 فول اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]340,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]CT200 H هیبریدی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]230,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]LS 460 - لانگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]530,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]LS 460 - اتومن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]500,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]IS 300 فول کامل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]270,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]IS 300 کروک با رادار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]330,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ام جی 6 . فول GT[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]104,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]102,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ام جی 6 . فول مگنت[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]102,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ام جی 6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]99,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ام جی 350[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]84,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]83,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ام جی 550[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]94,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]94,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اکتیون جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]132,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اکتیون[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]126,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]127,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ون رودیوس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]130,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رامک خودرو [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کایرون[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]145,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]140,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رکستون[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]157,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رکستون جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]189,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]187,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لتیتود فول آپشن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]161,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نگین خودرو [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کولیوس . فول اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]147,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نگین خودرو [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فلوئنس اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]130,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نگین خودرو [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فلوئنس E2 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]110,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نگین خودرو [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فلوئنس E4 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نگین خودرو [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان هاچ بک E4 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان هاچ بک E2 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]101,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اسکالا E2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]99,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اسکالا E4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]109,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]امگراند EC7 صندوقدار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]61,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]58,460,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]امگراند EC7 RV هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]62,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]58,460,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]SC7 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آلفارومئو جولیتا . فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]160,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آلفا موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آلفارومئو جولیتا . نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]143,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آلفا موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آلفارومئو میتو . فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]112,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آلفا موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آلفارومئو میتو . نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]101,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آلفا موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کواتروپورته [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,020,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کواتروپورته S[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,400,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گرن کابریو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,030,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گرن کابریو S[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,370,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گرن توریسمو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,000,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گرن توریسمو S[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,070,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فراری 458 ایتالیا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]8,400,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فولکس بیتل کروک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]280,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]259,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فولکس بیتل هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]255,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]247,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مینی کوپر S [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]365,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مینی ماینر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]460,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ون اویکو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]64,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]میتسوبیشی ASX فول 2013[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]152,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]145,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]C70 کروک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]280,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]افرا موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]C30[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]220,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]افرا موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]XC60 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]240,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]222,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سیویک LX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]118,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فامیلی موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سیویک EX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]132,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فامیلی موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آکورد LX-B[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]140,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فامیلی موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آکورد EX-A[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]155,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فامیلی موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آکورد EX-B[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]169,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فامیلی موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
 

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
قیمت خودرو در هفته ای که گذشت +جدول ( ۰۶ مهر ۱۳۹۲)

قیمت خودرو در هفته ای که گذشت +جدول ( ۰۶ مهر ۱۳۹۲)

به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاین، به دنبال کاهش قیمت سکه و ارز در یک هفته گذشته قیمت خودروهای وارداتی تا سه میلیون و قیمت خودروهای داخلی تا اندازه یک میلیون تومان ارزان شد.

اتفاقی که این هفته نیز در بازار خودرو به وقوع پیوست . به طوری که 206 تیپ 2 که هفته قبل 36 میلیون تومان قیمت داشت با کاهش 200 هزار تومانی به قیمت 35 میلیون 800 هزار تومان فروش رفت .
در بین دیگر پژو‌های 206 مدل صندوقدار و اتومات 206 یعنی V9 هم با قیمتی برابر با ۵1 میلیون تومان به فروش مرسید که نشان از افت قیمت یک میلیونی اش دارد.

گفتنی است V8 نیز به عنوان مدل صندوقدار، از قیمتی برابر با 38 میلیون و 500 هزار تومان برخوردار بود که حکایت از ارزانی یم میلیونی این خودرو را دارد.

V20 نیز ترین مدل صندوقدار ۲۰۶ با قیمت 34 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رفت .

در بین دیگر مدل‌های پژو، پژو ۴۰۵ با قیمتی برابر با 27 میلیون و 200 هزار تومان به فروش رسید و سمند مدل LX هم 27 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داشت .

از سوی دیگر رانا 32 میلیون تومان خرید و فروش ‌شد.

در بین مدل‌های پراید، مدل 111 قیمتی برابر 17 میلیون و 500 هزار تومان به فروش داشت.

پراید 131 تغییری در قیمت آن به وجود نیامد و 16 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش شد و پراید 132 هم 16 میلیون و 300 هزار تومان قیمت داشت.

در ادامه جدول قیمت خودروهای داخلی در هفته ای که گذشت آمده است:نام خودرو
قیمت


مگان

87000000
تندر 90- پارس خودرو

35500000
تندر 90- ایران خودرو

34000000
تیبا

20000000
ماکسیما

115000000
سمند SE​

22000000
سمند LX​

27500000
ویتارا​

131000000
پژو 206- تیپ 2

35800000
پژو 206- تیپ 6

51000000
پژو 206 صندوقدار V9

51000000
پژو 206صندوقدار V8

38500000

پژو 206 صندوق دار v20​

34500000
پژو 207 اتومات

56000000
پژو 405

27200000
پراید 111​

17500000
پراید 131​
16500000

پراید 132​
16300000​
 

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جدول/ قیمت انواع خودرو وارداتی ( ۰۷ مهر ۱۳۹۲)

جدول/ قیمت انواع خودرو وارداتی ( ۰۷ مهر ۱۳۹۲)

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوناتا اتاق قدیم . فول کامل 2010[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]95,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آسان موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوناتا 2013 . 2 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوناتا.2014.فول ترین آپشن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]136,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]137,323,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]النترا 2014 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]108,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]النترا 2014 . تک ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]94,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اکسنت 2014[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]82,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]390,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]455,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]380,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آزرا ( گرنجور ) فول با رادار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]196,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]216,728,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]171,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنسیس . اتاق جدید VIP[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]233,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]296,341,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنسیس کوپه 2011[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]145,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنسیس کوپه . اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]198,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای کوپه / فول 3 آمپر . مشابه صفر 2009[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]75,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای I30[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]95,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای I20 اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]73,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]88,230,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]143,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]142,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]138,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]211,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]235,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]187,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سانتافه 2012 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]171,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سانتافه 2013 فول 3.5 لیتری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]240,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سانتافه 2013 فول 2.4 لیتری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]190,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ون هفت نفره H1 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]117,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لندکروز 8 سیلندر VXR[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]460,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2013[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]348,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]314,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اف جی کروز - Xtreem[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]257,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]230,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فورچونر . VX . اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]245,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]راو 4 . تیپ 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]168,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]149,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]راو 4 . تیپ 3[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]185,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]169,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]212,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]220,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پرادو GX دو در آفرود / فول 2 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]200,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پرادو VX چهار در آفرود . فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]261,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پرادو VX چهار در آنرود . فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]329,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]325,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هایلوکس دوکابین بلند[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]150,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]GT 86 . فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]165,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]159,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]GT 86 . بدون بال و کیت بدنه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]145,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آریون 2011[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]155,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آریون . اتاق جدید گراند[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]170,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]200,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آریون . اتاق جدید SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]179,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کمری اتاق جدید GL [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]111,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]117,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کمری اتاق جدید GLX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]133,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]144,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کمری اتاق جدید SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]143,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]یاریس هاچ بک ( اتاق جدید )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]81,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]85,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرولا XLI فول کامل با بال عقب[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]118,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]98,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کرولا GLI فول [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]110,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ون هایس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]130,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]موهاوی 8 سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]219,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]262,259,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کادنزا. فول کامل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]183,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]194,668,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کادنزا 2 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]160,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]206,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]212,143,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]184,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اسپورتيج جدید . فول ترین آپشن 2.0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]142,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]145,630,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اسپورتيج جدید فول . 10 ایربگ 2.4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]144,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]151,102,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اپیروس . مشابه صفر 2009[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]112,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اپتیما . مشابه صفر 2010[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]96,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اپتیما جدید . فول 10 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]136,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]138,396,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اپتیما جدید . فول 2 ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]119,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سراتو کوپه 1.6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]103,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]101,274,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سراتو کوپه 2.0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]113,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]110,782,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سراتو 1.6 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]89,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]96,474,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سراتو 1.6 فول 2014[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سراتو 2.0 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]102,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]102,451,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سراتو 2.0 فول 2014[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پیکانتو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]68,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]69,031,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]كارنز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]124,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]110,826,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]520 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]285,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]523 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]325,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]528 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]320,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]320 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]292,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]320 نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]255,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]335 کروک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]380,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]328 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]340,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]630 کوپه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,040,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]650 گرند[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,140,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Z4 20I[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]335,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Z4 23I[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]355,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Z4 28I[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]375,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Z4 30I[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]405,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Z4 35I[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]430,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X1 موتور 1.8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]255,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X1 موتور 2.0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]280,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X1 موتور 2.8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]295,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X3 موتور 3.5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]430,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X3 موتور 2.8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]335,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X3 موتور 2.0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]325,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X5 موتور 3.5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]850,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X6 موتور 5.0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]760,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]X6 موتور 3.5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]700,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وارداتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]C200 مانیتور بزرگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]290,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]C300 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]330,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]C350 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]365,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]B180 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]165,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]E200 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]360,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]E300 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]435,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]E350 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]475,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]E350 کروک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]545,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]E350 کوپه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]515,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]S500 فول با میز بار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]830,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]S500 اتاق جدید 2014[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,750,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]SLK 350 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]445,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]SL 500 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]940,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]SL 350 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]530,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]CL 500 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]735,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]CL 600 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,060,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]CLS 350 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]570,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]CLS 500 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]765,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]CLS 550 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]820,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]GLK 350 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]465,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کایمن S[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]365,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]باکستر S[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]405,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]911 جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,150,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کایان 6 سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]745,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کایان 8 سیلندر توربو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,150,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کایان 8 سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]900,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پانامرا 8 سیلندر توربو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,150,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پانامرا 8 سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]850,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پانامرا 6 سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]750,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]RX 350 فول کامل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]340,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]RX 350 اتاق جدید . پاناروما[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]385,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]372,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]LX 570 آفرود[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]645,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ES 350 فول 2012[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]285,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ES 350 فول اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]340,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]CT200 H هیبریدی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]230,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]LS 460 - لانگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]530,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]LS 460 - اتومن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]500,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]IS 300 فول کامل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]270,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]IS 300 کروک با رادار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]330,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ام جی 6 . فول GT[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]104,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]102,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ام جی 6 . فول مگنت[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]102,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ام جی 6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]99,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ام جی 350[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]84,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]83,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ام جی 550[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]94,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]94,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اکتیون جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]132,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اکتیون[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]126,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]127,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ون رودیوس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]130,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رامک خودرو [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کایرون[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]145,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]140,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رکستون[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]157,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رکستون جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]189,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]187,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لتیتود فول آپشن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]161,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نگین خودرو [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کولیوس . فول اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]147,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نگین خودرو [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فلوئنس اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]130,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نگین خودرو [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فلوئنس E2 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]110,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نگین خودرو [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فلوئنس E4 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نگین خودرو [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان هاچ بک E4 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان هاچ بک E2 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]101,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اسکالا E2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]99,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اسکالا E4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]109,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]امگراند EC7 صندوقدار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]61,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]58,460,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]امگراند EC7 RV هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]62,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]58,460,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آلفارومئو جولیتا . فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]160,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آلفا موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آلفارومئو جولیتا . نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]143,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آلفا موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آلفارومئو میتو . فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]112,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آلفا موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آلفارومئو میتو . نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]101,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آلفا موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کواتروپورته [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,020,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کواتروپورته S[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,400,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گرن کابریو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,030,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گرن کابریو S[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,370,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گرن توریسمو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,000,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گرن توریسمو S[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1,070,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فراری 458 ایتالیا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]8,400,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فولکس بیتل کروک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]280,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]259,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فولکس بیتل هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]255,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]247,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مینی کوپر S [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]365,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مینی ماینر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]460,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ون اویکو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]64,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]میتسوبیشی ASX فول 2013[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]152,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]145,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]C70 کروک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]280,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]افرا موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]C30[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]220,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]افرا موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]XC60 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]240,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]222,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت نمایندگی ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سیویک LX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]118,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فامیلی موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سیویک EX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]132,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فامیلی موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آکورد LX-B[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]140,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فامیلی موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آکورد EX-A[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]155,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فامیلی موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آکورد EX-B[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]169,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]فامیلی موتور [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
 

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی( ۰۸ مهر ۱۳۹۲)

جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی( ۰۸ مهر ۱۳۹۲)

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]10,810,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو .سپر جدید (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]11,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]10,870,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید (cop) [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]11,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,370,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,310,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,820,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,320,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو روآ سال سفارشی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,620,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,850,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX یورو 4 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,705,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن MUX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,850,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن MUX با رینگ معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با رینگ معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با تریم بژ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با موتور EF7[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 بدون مالتی پلکس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,280,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 مالتی پلکس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,530,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,980,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,690,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,395,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو GLX 405 یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,775,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو GLX 405 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,660,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو SLX 405 موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,115,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو SLX 405 استاندارد یورو 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,110,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس معمولی دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,285,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,975,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس LX موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,605,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس ELX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس ELX آپشن جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]42,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,492,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]49,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V20[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V9[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]50,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,997,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 207 اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]53,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 207 دنده ای[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]44,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رانا TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,270,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تندر E1 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]39,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]44,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]47,036,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]109,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]119,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]124,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]117,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]121,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]131,381,400[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی اتومات فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]140,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]127,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]139,156,650[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 LE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 EX پایه گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,082,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,591,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SL پایه گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,213,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13,720,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 LE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,268,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,776,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SL 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,050,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,474,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SL 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SX 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,967,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SE 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید LE 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,650,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید LE 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,774,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید EX 131 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,767,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید EX 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,267,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیبا EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]21,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیبا SX یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,060,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ریو مدل 90 . صفر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان . ABS . تاخوگراف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]22,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان دیزل . ABS . کولر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,320,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت شوکا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت شوکا گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,910,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]زانتیا . مشابه صفر 89[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]59,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پیکاپ تک کابین اتاق جديد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]76,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]72,829,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پیکاپ دو کابین اتاق جديد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]82,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]75,840,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سیتروئن C5 جدید 2011[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مورانو 2012[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]255,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]182,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان تینا HIGH [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]140,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]135,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان تینا MID [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]126,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان قشقایی HIGH [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]136,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماکسیما . مولتی مدیا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]104,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 2000 اتومات[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]84,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]75,230,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 2000 اتومات . آپشن دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]87,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 1600 تیپ 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]66,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,620,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 1600 تیپ 1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]توقف تولید [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,510,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 آپشن دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پارس تندر . اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]38,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,530,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E1 یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای آوانته اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]93,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای آوانته معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]80,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 520 آی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 620 موتور 1.6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 620 موتور 1.8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]39,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک توجوی هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,990,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک توجوی صندوقدار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,560,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک J5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]48,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان X60[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]64,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لوبو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]101,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]105,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]113,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]116,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]95,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 با موتور 1.6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]81,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]79,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا 2 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]72,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا تک کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا تک کابین گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا 2 کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 5 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]68,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 6 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]86,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 8 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]91,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مینی بوس ایسوزو مدل سحر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]107,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کامیون ایسوزو 18 تن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]219,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا تک کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]55,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]64,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]67,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 چهار سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 سه سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 530[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 315 هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]38,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 315 صندوقدار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]38,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیگو _ X33 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]60,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ولیکس سی 30 دنده معمولی ELITE [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]47,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ولیکس سی 30 اتوماتیک ELITE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]57,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]43,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنتو . دنده معمولی 2009[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنتو . دنده اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]56,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پاژن پیکاپ / صندلی معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]49,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پاژن پیکاپ / صندلی موسویی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]53,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گک گونو - G5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وینگل 3 دو کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]55,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وینگل 5 دو کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]56,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هاوال H6 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]104,000,000[/FONT]​

 

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی ( ۰۹ مهر ۱۳۹۲)

جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی ( ۰۹ مهر ۱۳۹۲)

[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]10,810,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو .سپر جدید (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]11,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]10,870,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید (cop) [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]11,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,370,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,310,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,820,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,320,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو روآ سال سفارشی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,620,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,850,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX یورو 4 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,705,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن MUX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,850,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن MUX با رینگ معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با رینگ معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با تریم بژ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با موتور EF7[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 بدون مالتی پلکس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,280,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 مالتی پلکس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,530,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,980,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,690,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,395,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو GLX 405 یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,775,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو GLX 405 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,660,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو SLX 405 موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,115,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو SLX 405 استاندارد یورو 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,110,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس معمولی دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,285,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,975,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس LX موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,605,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس ELX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس ELX آپشن جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]42,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,492,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]48,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V20[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V9[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]49,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,997,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 207 اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]52,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 207 دنده ای[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]44,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رانا TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,270,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تندر E1 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]39,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]44,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]47,036,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]109,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]119,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]124,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]117,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]121,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]131,381,400[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی اتومات فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]140,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]127,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]139,156,650[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 LE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 EX پایه گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,082,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,591,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SL پایه گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,213,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13,720,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 LE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,268,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,776,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SL 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,050,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,474,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SL 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SX 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,967,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید LE 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,650,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SE 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید LE 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,774,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید EX 131 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,767,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید EX 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,267,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیبا EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]21,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیبا SX یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,060,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ریو مدل 90 . صفر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان . ABS . تاخوگراف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]22,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان دیزل . ABS . کولر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,320,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت شوکا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت شوکا گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,910,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]زانتیا . مشابه صفر 89[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]59,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پیکاپ تک کابین اتاق جديد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]75,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]72,829,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پیکاپ دو کابین اتاق جديد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]80,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]75,840,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سیتروئن C5 جدید 2011[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مورانو 2012[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]255,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]182,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان تینا HIGH [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]140,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]135,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان تینا MID [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]126,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان قشقایی HIGH [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]136,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماکسیما . مولتی مدیا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]104,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 2000 اتومات[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]84,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]75,230,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 2000 اتومات . آپشن دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]87,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 1600 تیپ 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]66,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,620,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 1600 تیپ 1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]توقف تولید [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,510,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 آپشن دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پارس تندر . اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]38,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,530,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E1 یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای آوانته اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]90,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای آوانته معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]77,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 520 آی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 620 موتور 1.6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 620 موتور 1.8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]39,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک توجوی هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,990,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک توجوی صندوقدار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,560,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک J5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]48,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان X60[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]62,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لوبو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]101,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]105,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]113,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]116,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]95,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 با موتور 1.6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]80,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]79,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا 2 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]72,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا تک کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا تک کابین گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا 2 کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا تک کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]55,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]64,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]68,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 5 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]70,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 6 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]88,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 8 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]93,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مینی بوس ایسوزو مدل سحر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]111,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کامیون ایسوزو 18 تن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]223,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 چهار سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 سه سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 530[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 315 هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]38,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 315 صندوقدار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]38,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیگو _ X33 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]60,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ولیکس سی 30 دنده معمولی ELITE [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]47,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ولیکس سی 30 اتوماتیک ELITE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]54,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]43,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنتو . دنده معمولی 2009[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنتو . دنده اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]56,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گک گونو - G5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پاژن پیکاپ / صندلی موسویی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]53,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پاژن پیکاپ / صندلی معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]49,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وینگل 3 دو کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]55,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وینگل 5 دو کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]61,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]56,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هاوال H6 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]104,000,000[/FONT]​

 

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جدول/ قیمت انواع خودروهای داخلی ( ۱۰ مهر ۱۳۹۲)

جدول/ قیمت انواع خودروهای داخلی ( ۱۰ مهر ۱۳۹۲)

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو .سپر جدید (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]11,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]10,870,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید (cop) [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]11,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,370,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,310,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]12,820,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13,650,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,320,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,620,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,850,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند LX یورو 4 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,705,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن MUX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,850,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن MUX با رینگ معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با رینگ معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]28,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با تریم بژ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند سورن ELX با موتور EF7[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 بدون مالتی پلکس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,280,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 مالتی پلکس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,530,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,980,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,690,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,395,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو GLX 405 یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,775,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو GLX 405 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,660,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو SLX 405 موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,115,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو SLX 405 استاندارد یورو 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,110,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس معمولی دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,285,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,975,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس LX موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,605,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس ELX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]41,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس ELX آپشن جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]42,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,492,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 . تیپ 6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]48,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V20[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V9[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]49,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,997,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 206 صندوقدار . تیپ V2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 207 اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]52,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پژو 207 دنده ای[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]44,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رانا TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رانا LX . TU5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,232,800[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تندر E1 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]39,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]44,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]47,036,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]107,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]117,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]123,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]121,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]131,381,400[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی اتومات فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]140,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]127,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]139,156,650[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 LE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 EX پایه گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,082,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,591,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 132 SL پایه گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,213,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 141 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]13,720,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 LE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,268,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید 111 SL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,776,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SL 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,050,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,474,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SL 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SX 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]14,967,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید SE 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید LE 131[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,650,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید LE 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,774,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید EX 131 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]16,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]15,767,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پراید EX 131 گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]18,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,267,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیبا EX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]21,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیبا SX یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,400,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,060,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ریو مدل 90 . صفر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان . ABS . تاخوگراف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]22,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]23,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت نیسان دیزل . ABS . کولر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]26,320,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت شوکا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت شوکا گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]25,910,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]زانتیا . مشابه صفر 89[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]59,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پیکاپ تک کابین اتاق جديد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]75,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]72,829,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پیکاپ دو کابین اتاق جديد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]80,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]75,840,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سیتروئن C5 جدید 2011[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مورانو 2012[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]230,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]182,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان تینا HIGH [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]139,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]135,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان تینا MID [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نیسان قشقایی HIGH [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]136,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماکسیما . مولتی مدیا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]104,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 2000 اتومات[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]83,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]75,230,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 2000 اتومات . آپشن دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]87,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 1600 تیپ 2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]66,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,620,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مگان 1600 تیپ 1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]توقف تولید [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,510,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E2 آپشن دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پارس تندر . اتاق جدید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,530,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]رنو تندر E1 یورو 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای آوانته اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]90,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هیوندای آوانته معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]77,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 520 آی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 620 موتور 1.6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]34,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان 620 موتور 1.8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]39,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک توجوی هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]31,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,990,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک توجوی صندوقدار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]33,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,560,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جک J5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]47,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لیفان X60[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]62,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,600,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لوبو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]99,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]103,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]110,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]116,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]120,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]95,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 با موتور 1.6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]80,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]79,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مزدا 2 فول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]72,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا تک کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]27,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا تک کابین گازسوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]29,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا 2 کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]30,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]32,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا تک کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]55,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]64,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]68,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 5 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]70,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 6 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]88,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ایسوزو 8 تن بدون کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]93,700,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مینی بوس ایسوزو مدل سحر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]111,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]کامیون ایسوزو 18 تن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]223,800,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 چهار سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,100,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]20,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]24,200,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 110 سه سیلندر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]17,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]19,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 530[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]37,900,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 315 هاچ بک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]38,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]MVM 315 صندوقدار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]36,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]38,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]تیگو _ X33 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]60,300,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]63,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ولیکس سی 30 دنده معمولی ELITE [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]40,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]47,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ولیکس سی 30 اتوماتیک ELITE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]54,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]43,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]35,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنتو . دنده معمولی 2009[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]46,500,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جنتو . دنده اتوماتیک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]56,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پروتون ویرا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گک گونو - G5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]125,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]115,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پاژن پیکاپ / صندلی موسویی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]53,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پاژن پیکاپ / صندلی معمولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]49,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نام خودرو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت بازار ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]قیمت کارخانه ( تومان )[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وینگل 3 دو کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]57,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وینگل 5 دو کابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]61,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]56,000,000[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هاوال H6 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]--- [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]104,000,000[/FONT]​
 

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
قیمت خودرو کاهش یافت +جدول (۱۴ مهر ۱۳۹۲)

قیمت خودرو کاهش یافت +جدول (۱۴ مهر ۱۳۹۲)

بازار امروز خرید و فروش خودرو حکایت از کاهش ۵۰۰ تا یک میلیون تومانی قیمت در خودروهای داخلی و زمزمه های برگشت پویایی به بازار معاملاتی این کالا دارد.

به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، در نخستین روزهای هفته جاری بازار معاملاتی خودروهای داخلی نیز همانند خودروهای خارجی روند نزولی قیمت ها را تجربه و با کاهش قیمت 500 تا یک میلیون تومانی مواجه شده است.

فعالان بازار خرید و فروش خودرو نیز در همین راستا معتقدند این هفته قیمت 4 خودرو که عموماً اولین تغییرات بازار در آنها ایجاد می شود تا مرز یک میلیون تومان نیز کاهش داشته است به نحوی که امروز سمند 26 میلیون 900 هزار تومان، پژو 405 یورو 4 حدود 25 میلیون و 700 هزار تومان، پژو پارس سال یورو 4 با قیمت 34 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
البته فروشندگان خودرو نیز کاهش قیمت 4 خودروی مذکور را نکته مثبتی برای کاهش قیمت مابقی خودروها می دانند و معتقدند با دستورات جدید وزیر صنعت، معدن وتجارت در لزوم استفاده از قطعات اصلی و ممانعت از قطعات چینی بازار خودرو در آینده با مرحله جدیدی از تعاملات سازنده با شرکت های بزرگ خودروساز در تأمین قطعات با کیفیت و البته کاهش تحریم های بین الملی مواجه خواهد شد.


قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار امروز به شرح زیر است:

نوع خودرو
قیمت در بازار
پژو 206 تیپ 2 35 میلیون تومان
پژو 405 دوگانه سوز 28 میلیون و 200 هزار تومان
پژو 207 دنده ای 47 میلیون تومان
پراید 111 17 میلیون و 300 هزار تومان
پراید131 16 میلیون و 400 هزار تومان
تندر90 E1 32میلیون تومان
پژو 405 25 میلیون و 700 هزار تومان
تیبا 20 میلیون تومان
سمندLxدو گانه سوز 27 میلیون و 300 هزار تومان
پژو 206 اس.دی V9 51 میلیون تومان
پژو 206 اس.دی V8 32 میلیون تومان
پژو پارس سال 34 میلیون تومان
 

خاله

عضو جدید
قیمت ها سرسام آوره !! شاید تا 30 سال دیگه بشه یه شاسی بلند خرید. آه زندگی................................
 

behnam.95

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی (يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۲ )

جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی (يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۲ )

نام خودرو
قیمت بازار ( تومان )
قیمت کارخانه ( تومان )
وانت باردو
10,900,000
---
وانت باردو .سپر جدید (cop)
11,200,000
10,870,000
وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید (cop)
12,200,000
12,370,000
وانت باردو دوگانه سوز
12,600,000
12,310,000
وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)
13,100,000
12,820,000
وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)
13,700,000
14,320,000
پژو روآ سال سفارشی
15,400,000
---
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی
17,200,000
---
سمند SE
23,500,000
20,620,000
سمند LX دوگانه سوز
27,200,000
26,850,000
سمند LX
26,000,000
23,000,000
سمند LX یورو 4
27,200,000
26,705,000
سمند سورن MUX
31,000,000
26,850,000
سمند سورن MUX با رینگ معمولی
28,400,000
26,500,000
سمند سورن ELX
32,000,000
30,500,000
سمند سورن ELX با رینگ معمولی
30,300,000
28,500,000
سمند سورن ELX با تریم بژ
34,500,000
32,000,000
سمند سورن ELX با موتور EF7
37,000,000
35,000,000
سمند EF7 بدون مالتی پلکس
26,800,000
24,280,000
سمند EF7 مالتی پلکس
27,000,000
24,530,000
سمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4
29,000,000
27,980,000
سمند EF7 دوگانه سوز
29,000,000
27,690,000
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4
30,200,000
29,395,000
پژو GLX 405 یورو 4
26,300,000
25,775,000
پژو GLX 405 دوگانه سوز
27,900,000
26,660,000
پژو SLX 405 موتور TU5
28,000,000
26,115,000
پژو SLX 405 استاندارد یورو 2
26,000,000
23,110,000
پژو پارس معمولی دوگانه سوز
35,200,000
31,285,000
پژو پارس سال یورو 4
34,000,000
29,975,000
پژو پارس سال
32,900,000
---
پژو پارس LX موتور TU5
37,000,000
33,605,000
پژو پارس ELX
42,000,000
---
پژو پارس ELX آپشن جدید
42,500,000
---
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5
46,000,000
---
پژو 206 . تیپ 2
34,300,000
29,000,000
پژو 206 . تیپ 5
35,800,000
34,492,000
پژو 206 . تیپ 6
48,000,000
---
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20
35,500,000
---
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9
49,000,000
39,500,000
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ
36,300,000
34,997,000
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ
35,500,000
---
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2
38,000,000
---
پژو 207 اتوماتیک
52,000,000
45,500,000
پژو 207 دنده ای
44,500,000
38,500,000
رانا TU5
30,400,000
29,500,000
رانا LX . TU5
32,000,000
30,232,800
تندر E1
30,600,000
31,550,000
رنو تندر E2
34,000,000
---
رنو تندر E2 دوگانه سوز
38,500,000
---
رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ
44,500,000
47,036,000
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5
107,000,000
---
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5
119,000,000
---
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8
124,000,000
---
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8
116,000,000
---
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
120,000,000
131,381,400
سوزوکی کیزاشی اتومات فول
139,000,000
---
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
125,000,000
139,156,650
نام خودرو
قیمت بازار ( تومان )
قیمت کارخانه ( تومان )
پراید 132 SE
17,200,000
---
پراید 132 EX
16,700,000
---
پراید 132 LE
16,000,000
---
پراید 132 EX پایه گازسوز
18,100,000
---
پراید 132 SX
16,700,000
15,082,000
پراید 132 SL
15,600,000
14,591,000
پراید 132 SL پایه گازسوز
17,700,000
---
پراید 141 EX
16,300,000
---
پراید 141 SX
15,400,000
14,213,000
پراید 141 SL
---
13,720,000
پراید 111 SE
17,000,000
---
پراید 111 EX
17,300,000
---
پراید 111 LE
16,400,000
---
پراید 111 SX
16,800,000
15,268,000
پراید 111 SL
16,000,000
14,776,000
پراید SL 131
15,050,000
14,474,000
پراید SL 131 گازسوز
17,200,000
---
پراید SX 131
16,000,000
14,967,000
پراید SE 131
16,400,000
---
پراید LE 131
15,650,000
---
پراید LE 131 گازسوز
17,500,000
16,774,000
پراید EX 131
16,400,000
15,767,000
پراید EX 131 گازسوز
18,300,000
17,267,000
تیبا EX
21,000,000
---
تیبا SX یورو 4
20,600,000
20,060,000
ریو مدل 90 . صفر
32,000,000
---
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف
22,800,000
---
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف
23,700,000
---
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر
24,600,000
27,140,000
وانت شوکا
25,500,000
---
وانت شوکا گازسوز
27,000,000
25,910,000
زانتیا . مشابه صفر 89
59,000,000
---
پیکاپ تک کابین اتاق جديد
75,000,000
72,829,000
پیکاپ دو کابین اتاق جديد
80,000,000
75,840,000
سیتروئن C5 جدید 2011
115,000,000
---
نام خودرو
قیمت بازار ( تومان )
قیمت کارخانه ( تومان )
مورانو 2012
229,000,000
182,800,000
نیسان تینا HIGH
138,000,000
135,700,000
نیسان تینا MID
125,000,000
125,100,000
نیسان قشقایی HIGH
136,000,000
---
ماکسیما . مولتی مدیا
114,000,000
104,100,000
مگان 2000 اتومات
82,500,000
75,230,000
مگان 2000 اتومات . آپشن دار
86,500,000
---
مگان 1600 تیپ 2
64,500,000
63,620,000
مگان 1600 تیپ 1
61,000,000
توقف تولید
رنو تندر E2
34,600,000
35,510,000
رنو تندر E2 آپشن دار
37,000,000
36,800,000
پارس تندر . اتاق جدید
37,500,000
37,530,000
رنو تندر E1 یورو 4
31,300,000
---
نام خودرو
قیمت بازار ( تومان )
قیمت کارخانه ( تومان )
هیوندای آوانته اتوماتیک
90,000,000
---
هیوندای آوانته معمولی
77,000,000
---
لیفان 520 آی
29,000,000
---
لیفان 620 موتور 1.6
34,000,000
---
لیفان 620 موتور 1.8
40,000,000
39,900,000
جک توجوی هاچ بک
31,200,000
35,990,000
جک توجوی صندوقدار
32,300,000
37,560,000
جک J5
46,500,000
46,900,000
لیفان X60
64,000,000
63,600,000
لوبو
17,100,000
---
نام خودرو
قیمت بازار ( تومان )
قیمت کارخانه ( تومان )
مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار
97,000,000
---
مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار
102,000,000
---
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار
109,000,000
---
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک
113,000,000
---
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار
118,000,000
95,000,000
مزدا3 با موتور 1.6
80,500,000
---
مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89
79,000,000
---
مزدا 2 فول
72,000,000
---
وانت مزدا تک کابین
27,800,000
---
وانت مزدا تک کابین گازسوز
29,700,000
---
وانت مزدا 2 کابین
30,800,000
---
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز
32,000,000
---
وانت کاپرا تک کابین
56,000,000
---
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل
64,000,000
---
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل
67,000,000
---
ایسوزو 5 تن بدون کاربری
---
70,300,000
ایسوزو 6 تن بدون کاربری
---
88,500,000
ایسوزو 8 تن بدون کاربری
---
93,700,000
مینی بوس ایسوزو مدل سحر
---
111,500,000
کامیون ایسوزو 18 تن
---
223,800,000
نام خودرو
قیمت بازار ( تومان )
قیمت کارخانه ( تومان )
MVM 110 چهار سیلندر
19,300,000
20,000,000
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک
24,500,000
---
MVM 110 سه سیلندر
18,200,000
19,000,000
MVM 530
37,500,000
40,000,000
MVM 315 هاچ بک
35,600,000
38,000,000
MVM 315 صندوقدار
36,000,000
38,000,000
تیگو _ X33
60,200,000
63,000,000
نام خودرو
قیمت بازار ( تومان )
قیمت کارخانه ( تومان )
ولیکس سی 30 دنده معمولی ELITE
40,000,000
47,000,000
ولیکس سی 30 اتوماتیک ELITE
54,000,000
---
نام خودرو
قیمت بازار ( تومان )
قیمت کارخانه ( تومان )
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008
43,000,000
---
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008
35,000,000
---
جنتو . دنده معمولی 2009
46,500,000
---
جنتو . دنده اتوماتیک
56,000,000
---
نام خودرو
قیمت بازار ( تومان )
قیمت کارخانه ( تومان )
گک گونو - G5
124,000,000
115,000,000
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی
53,000,000
---
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
49,000,000
---
نام خودرو
قیمت بازار ( تومان )
قیمت کارخانه ( تومان )
وینگل 3 دو کابین
58,000,000
---
وینگل 5 دو کابین
63,000,000
56,000,000
هاوال H6
---
104,000,000

 

Similar threads

بالا