[آثار نقاشی] - طراحی با روان نویس

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالاراین خطوط و اشکال پیچیده توسط John Paul با استفاده از قلم های ژلی متالیک (نوعی روان نویس) کشیده شده است. این هنرمند برای ترسیم این طرحها بین ۴ تا ۸ ساعت زمان صرف می کند. اکثر طرحهای او جنبه روحانی و معنوی دارد.منبع: Illusion
 

Similar threads

بالا