sohi_mr
پسندها
6

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • تـــــــولـد نــسترن بــــــانو «» ســرپاسبان شـــمالیااااا «» island1991
  سلام
  در خصوص طرح ماكاروني ميتوني با شماره زير تماس بكيري با هزينه كم واست انجام بدن
  ٠٩٣٥٥٣٧٨٥٣٧
  وبلاكfood-blog.blogfa.com
  Salam
  Age dost dashti mitoni ba in shomare tamas begiri ba hazine paein tarh makaroni ro.anjam bedan
  food-blog.blogfa.com
  09355378537
  برگ سبزیست تحفه درویش
  چه کند بی نوا ندارد بیش

  سال نو پیشاپیش مبارک

  بوی باران ; بوی سبزه ; بوی خاک
  شاخه های شسته ; باران خورده ; پاک
  آسمان آبی و ابر سفید
  برگهای سبز بید
  عطر نرگس , رقص باد
  نغمه شوق پرستوهای شاد
  خلوت گرم کبوترهای مست
  نرم نرمک می رسد اینک بهار
  خوش به حال روزگار

  سال نو پیشاپیش مبارک ...

  ممنون میشم اگه بیاین

  رمزآلود ترین نوشته ها که هرگز کشف نشد
  دیوارهایی که صحبت میکنند! ...
  خدایا به فرشتگانت بسپار که لحظه لحظه نیایش خویش ، دوستان مرا از یاد نبرند.

  خدا کند که جوانان زحقّ جدا نشوند
  به صحبت بد و بدخواه مبتلا نشوند
  سر عقيده خود پاى فشارند چو کوه
  بسان کاه زهر باد جابجا نشوند
  روز جوان مبارک
  برایتان دنیایی به زیبایی هر آنچه زیبایش میدانید ارزو میکنم
  عید مبعث بر شما و عزیزانتان مبارک باد
  خدای مهربانم!
  به همه انسان ها فرصت این را بده تا تو را بهتر بشناسند...
  تو را در دلهایشان جستجو کنند...
  و عشق تو را در تک تک لحظاتشان احساس کنند...
  زندگی هایمان غمبار است و خشن...
  قلب هایمان را سرشار از لطافت کن...
  به ما بال پرواز بده و هوایی برای نفس کشیدن...
  نه تو می مانی و نه اندوه
  و نه هیچ یک از مردم این آبادی
  به حباب نگران لب یک رود قسم،
  و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
  غصه هم می گذرد،
  آن چنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند
  لحظه ها عریانند..
  به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز
  شب آرزوهاست بیا دعا کنیم برای آن کودکی که در آن سوی پهناور زمین امشب را گرسنه خواهد خوابید.
  و برای آن بیماری که فردایش را کسی امیدوار نیست.
  بیا از خدا بخواهیم رنج های آدمی را بکاهد و آرامش او را بیافزاید
  شب آرزوهاست. بیا غرور را کنار بگذاریم، لباس تکبر از تن به در کنیم و از
  درگاه خداوند متعال عذر خواهی کنیم به خاطر آن که عصیانش کردیم و نافرمانیش نمودیم.
  بیا عذر تقصیر به درگاهش آوریم که چون شیطان از فرمانش سر باز زدیم

  شب اجابت است، شب مغفرت است.
  از کف ندهیمش… آرزوهایت برآورده باد محتاجم به آرزویی نیک
  نمی دانم خوشبختی برای تو در چه معنا می شود

  فقط می دانم

  خوشبختی وسیعتر از آنست که در ذهنت بگنجد

  و زیباترین لحظه ایست که می توانی در زندگی درک کنی

  و من برای تو

  خوشبختی ات را آرزومندم . . .
  تمام خوبی ها را برایت ارزومی کنم
  نه خوشی هارا
  خوشی ان ست که تو دوست داری
  وحوبی ان ست که خدا برای تو دوست دارد
  خواهش میکنم عزیزم...ممنون نظر لطفته...
  ایشالا سال خوب و پرباری برات باشه...
  به نام خداوند بهار افرین
  خدایا به خواب دوستان من اسایش
  به بیداریشان عاقبت
  به عشقشان ثبات
  به مهرشان تداوم.....
  و به عمرشان برکت عطا کن
  خدایا....شکرانه اش با من
  عیدتون مبارک
  پیشاپيش سال ١٣٩١ خورشيدى برابر با سال :
  ٧٠٣٤ ميترايى آريايى و
  ٣٧٥٠ زرتشتى و
  ٢٥٧١ شاهنشاهى را به شما شاد باش ميگويم

  هرچند از هجرت ١٣٩١ سال ميگذرد ولى سرزمين آريايى من ٥٦٤٩ سال قبل از آن نوروز را جشن ميگرفت و ٢٣٤٧ سال پيش از آن مردمان اين ديار خدايى را ستايش ميكردند و كوروش ١١٨٥ سال قبل از آن دوستى را در جهان گستراند.
  آرى پيشينهء سرزمين من بسى بيشتر از ١٣٩١ سال است
  زندگی را ازطبیعت بیاموزیم:چون بید متواضع *چون سرو راست قامت *چون صنوبر صبور *چون بلوط مقاوم *چون رود روان *چون خورشید باسخاوت *وچون ابر باکرامت باشیم
  به عشق همه ی دوستام این متن و نوشتم و این کارتو درست کردم...
  امیدوارم خوشتون بیاد و بمونه واسه یادگاری...

  سال نو مبارک...


  ´¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶
  ¶¶¶´´´´´¶¶´¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
  ´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
  ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
  ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
  ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶
  ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´ ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´ ¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶ ¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶ ¶
  ´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´ ¶
  ´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶
  ¶¶¶´´´´´¶¶´¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
  ´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
  ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
  ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
  ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
  ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶

  آخ
  اوخ
  توخ
  پارت
  پورت
  زارت
  زورت
  تاراخ
  تروخ
  چهارشنبه سوری مبارک
  خدایا... فراموشمون شده ما جانشین تو بر زمین تو ایم ... خدایا ... یادمون بنداز.

  خدایا ... مراقبمان باش .. ما بیش از انچه به زبان می اوریم به تو محتاجیم ...

  خدایا به ما آن كن كه لایق توست ، نه آنچه كه سزاوار ماست ...

  خدای من ... به من و به همه ی دوستان من و به همه ی نزدیكان من ... خوب بودن و خوب ماندن عطا كن .....

  خدایا ... رهایمان مكن .........

  خدایا اگه ازت غافل شدیم ، زودی خبرمون كن
  ساز دل را کوک کن...ساز دل را کوک کن

  تا نغمه از جان بشنوی

  وز نسیم خوش خبر

  پیغام جانان بشنوی

  بار دیگر, بار دیگر

  از زبان شهرزاد قصه گو

  ماجرای نیکی انسان به انسان بشنوی
  ساز دل... ساز دل...ساز دل را کوک کن

  دست مسکینی بگیر ای دوست گر داری توان

  تا دعای خیر از دلهای لرزان بشنوی

  در حریم حق پرستی عاشق و پروانه شو

  تا ندای عشق از مهر فروزان بشنوی

  آرزو کن در دلت روزی به هرجای جهان

  صحبت از آزادی و تعطیل زندان بشنوی

  ساز دل... ساز دل... ساز دل را کوک کن
  هیچ چیز تو را ناراحت نکند فقط شادی ها تو را احاطه کند دوستانت عاشقت باشند لطف خدا با تو باشد

  اینها آرزوهایم برای تو در روز سپندارمذگان است
  روز را خورشید میسازد و روزگار را ما
  ما را قلب زنده نگه میدارد و قلب را عشق
  پس روزگار را عاشقانه بساز
  ولنتاین مبارک همراه با یک بغل گل رز و یک شب ستاره و یک دنیا ارزوی شادی
  چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه هاییم و به عبورشان میخندیم
  چه اسان لحظه هارا به کام هم تللخ میکنیم
  و چه ارزان به اخمی می فروشیم لذت باهم بودن را
  چه زود دیر میشود و نمیدانیم که فردا میایدو
  شاید ما نباشیم .....
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا