MOΣIN
پسندها
4,570

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • مرا آن دلبر پنهان همی‌گوید به پنهانی
  به من ده جان به من ده جان چه باشد این گران جانی
  یکی لحظه قلندر شو قلندر را مسخر شو
  سمندر شو سمندر شو در آتش رو به آسانی
  در آتش رو در آتش رو در آتشدان ما خوش رو
  که آتش با خلیل ما کند رسم گلستانی
  نمی‌دانی که خار ما بود شاهنشه گل‌ها
  نمی‌دانی که کفر ما بود جان مسلمانی
  سراندازان سراندازان سراندازی سراندازی
  مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی
  خداوندا تو می‌دانی که صحرا از قفس خوشتر
  ولیکن جغد نشکیبد ز گورستان ویرانی
  کنون دوران جان آمد که دریا را درآشامد
  زهی دوران زهی حلقه زهی دوران سلطانی
  خمش چون نیست پوشیده فقیر باده نوشیده
  که هست اندر رخش پیدا فر و انوار سبحانی
  هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
  وان که این کار ندانست در انکار بماند
  اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن
  شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند
  صوفیان واستدند از گرو می همه رخت
  دلق ما بود که در خانه خمار بماند
  محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد
  قصه ماست که در هر سر بازار بماند
  ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی‌خواند صاحب دلی برو بگذشت گفت ترا مشاهره چندست؟ گفت هیچ. گفت پس این زحمت خود چندین چرا همی‌دهی؟ گفت از بهر خدای می‌خوانم. گفت از بهر خدای مخوان.
  گر تو قرآن بدین نمط خوانی
  ببری رونق مسلمانی
  ......معین قبلا گفتمااا اینارو شوخی نمیبینمااا
  باش.
  حالا مطمئن باش قهرم باات.
  معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا
  کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا
  ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد
  باز آن سلیمان شد تا باد چنین بادا
  یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی
  غمخواره یاران شد تا باد چنین بادا
  هم باده جدا خوردی هم عیش جدا کردی
  نک سرده مهمان شد تا باد چنین بادا
  زان طلعت شاهانه زان مشعله خانه
  هر گوشه چو میدان شد تا باد چنین بادا
  زان خشم دروغینش زان شیوه شیرینش
  عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا
  شب رفت صبوح آمد غم رفت فتوح آمد
  خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا
  از دولت محزونان وز همت مجنونان
  آن سلسله جنبان شد تا باد چنین بادا
  عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد
  عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا
  نه!!منو خشونت!!
  هرگز هرگز من که مث تو نیستم بداخلاقو:دی
  شکر خدا ...
  خوشحالم که خوبی ..
  حرف حق جواب نداره ...
  باش ..خوب باش ...
  اره خو شما با این سن و سال ماقبل تاریخیت باس مارو کوچولو ببینی :دی
  من باس برم فعلنی .. خدافظ
  ما از خبر بدمون نمیاد
  ولی
  خبری است نورسیده تو مگر خبر نداری؟
  جگر حسود خون شد تو مگر جگر نداری؟
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا