mehryas

شاید امروز گلهایی که برایت میفرستم رو پس بدی
اما یه روز رو سنگ قبرم گل میذاری...
شاید امروز دستهاتو بهم ندی
اما یه روزی روی سنگ قبرم دست میکشی...
شاید امروز سکوت کنی
اما یه روزی سر قبرم بهم التماس میکنی که باهات حرف بزنم...
شاید امروز اغوشت بر من حرام باشد
اما یه روز با حسرت سنگ قبرم رو با حسرت در اغوش میگیری...
شاید...

خداحافظ دوستان گلم.:(

خیلی چیزا.
تاریخ تولد
April 18
محل سکونت
خــــــــــرم آبــــاد
رشته
مهندسی مکانیک
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس

امضا

خوش بحال عروسک آویزان به آینه ماشین
تمام پستی و بلندی های زندگی را
فقط میرقصد...!
بالا