A
پسندها
0

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • وقتی خاطره های آدما زیاد میشه دیوار اتاق پر از عکس میشه، اما همیشه واسه اونی دلت تنگ میشه که نمیتونی عکسشو به دیوار بزنی
  تنها برای تو می نویسم برای تو که برق چشمانم را زنده می کنی
  برای دستان تو که گرمای عشق را خجالت زده می کند

  برای لبانت که جز ترنم محبت را نمی بوسند

  برای تپش های قلبت که نبضم را به زدن وا می دارد
  با توست که روز و شبم معنا دارد
  تنها برای تو می نویسم
  برای تو که...!!!!
  از گذر سال ها نمی ترسم !
  اما از سالی که خاطره ها را می برد،ترس دارم ...
  این روزها کمتر ...

  تکرار می شوم !..

  آخر تمام بودنم را ..

  در نبودنت !...

  مچاله کردم و انداختم ...

  دوووور .....!!!
  ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ،
  ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ،
  ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺒﻮ
  ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻡ
  ﻭ ﺗﻮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺷﺎﺩ
  ﮐﻨﯽ ...
  ﻫﺮ ﺩﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﯿﻢ ، ﻫﺮ ﺩﻭ ﻫﻤﺰﺍﺩ
  ﻏﻤﯿﻢ
  ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﻣﯿﺰﻧﻢ
  ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮ
  ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﮑﻨﯽ
  ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﻢ
  ﻣﻦ ﺷﺎﻋﺮﻡ
  ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺍﻓﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻧﺪﻫﻢ
  ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﮐﻼﻍ ﺭﺍ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ
  ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﺗﻮ
  ﺷﻌﺮﯼ ﺑﺴﺮﺍﯾﻢ
  - ﺗﻠﺦ
  ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ...
  ... ﻧﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ...
  ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ، ﺍﺳﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ
  ﻣﻦ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﻢ ﺍﺑﯿﺴﺖ
  ﻧﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ
  ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﺯﺩﯼ
  ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺗﮑﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ
  ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﻝ ﺧﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ؟
  ﺗﮑﺎﻧﺪﻥ ﺑﺮﻑ
  ﺍﺯ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓﯽ؟
  ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺍﺳﺖ .
  ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻮﺍ - ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﮏ ﺳﻴﺐ -
  ﺭﻭﺯﻱ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
  ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻟﺒﻬﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎ
  ﻣﻴﺠﻮﻳﻨﺪ
  ﻭ ﺩﺳﺘﻬﺎ ﻋﻄﺮ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﮑﻴﻬﺎ...
  ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﺒﻴﺮﻩ
  ﺍﺳﺖ
  ﯾﻦ ﻟﯿﻮﺍﻥ، ﻧﯿﻤﻪ ﯼ ﭘﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
  ﺳﺮﻭﺗﻪ ـﺶ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﯽ.. ﺩﺭﯾﻎ ﺍﺯ ﯾﮏ
  ﻗﻄﺮﻩ
  ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﮑﻦ؛
  ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺩﻡ ﺭﺍ ﺳﺮ ِﭘﺎ ﻧﮕﻪ
  ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ
  ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺩِّ ﺁﺏ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﯼ ﺳﺎﻝ
  ﭘﯿﺶ.
  - ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺮﺍﺏ ﺷﺎﯾﺪ
  " دلم تو میخواهد "
  با لبخند یاسی ات....
  که به یکباره مست میکند
  تمام مرا...
  عشق های افراطی بلوغ،
  عزیزم های کلیشه ای،
  وابستگی های کودکانه
  ... نمیخواهم...دلم تویی میخواهد که سکوتم را معنی کند...
  " دلم تو میخواهد "
  با لبخند یاسی ات....
  که به یکباره مست میکند
  تمام مرا...
  عشق های افراطی بلوغ،
  عزیزم های کلیشه ای،
  وابستگی های کودکانه
  ... نمیخواهم...


  دلم تویی میخواهد که سکوتم را معنی کند...
  بیقــراری هــایــم  پـاییـــز می خــواهــد و چشــم هـای عاشقـتــــ را  نگــاهــت را از مــن نگیـــر  ایـن پاییـــز را عاشقـــم بـاش لطفــــاً !
  پاييز كه مي‌شود، غم عجيبي در دلم خانه مي‌كند...

  غم كه نه ... اما، عجيب دلتنگ مي‌شوم، و بي‌قرار...

  و پر مي‌شوم از تمام حس‌هاي غريب دنيا!

  خانه برايم تنگ مي‌شود... در اتاقم دلم مي‌گيرد... حيف است پاييز شود و تو در اتاق باشي!

  دلم مي‌خواهد باز كنم همه‌ي پنجره‌هاي بسته ي شهر را ، و تمام هواي پاييز را يك‌جا ببلعم!...

  عاشق نسيم روح‌بخش پاييزم كه ناز مي‌خرد از برگ‌هاي طلائي عشوه‌ گر ...

  بوي برگ‌هاي باران خورده‌ي پاييزي زنده‌ام مي‌كند و مست مي‌شوم از تماشاي رقصيدن اين دلبركان رنگ در رنگ در آغوش باد...!

  و عاشق باران‌ام... باران كه مي‌بارد، چترم را مي‌بندم! و غرق مي‌شوم در تمام خوبي‌هاي دنيا...
  ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺭﻭﻥ
  ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ ヽ、ヽ``、、、
  `、、ヽ`、、ヽ、ヽ
  `、ヽ、 ヽ``、、
  `、、ヽ、ヽ ヽ
  `、ヽ、ヽ ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺩﺍﺭﻩ، `
  ` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ
  `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、
  `、、ヽ、ヽ ヽ
  `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ
  ヽ、ヽ、 ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ヽ ヽ
  `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ
  ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ
  `、ヽ、ヽ 、ヽ`
  `、ヽ、ヽ``、、 `、、
  ﮐﻪ ﺑﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺎﺭﻡ 、ヽ`、ヽ
  `、ヽ ヽ`、ヽ、 、ヽ
  `、ヽ、ヽ` `、、
  `、、ヽ`、`、、ヽ`、
  ヽ 、ヽ`、ヽ 、 ﭼﺸﺎﻣﻮ ﺑﺎﺯ
  ﻣﯿﺒﻨﺪﻡヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ
  `、ヽ、ヽ``、、` `
  、ヽ 、ヽ、、ヽ ヽ
  `、ヽ、ヽ 、` ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﻡ
  ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ 、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ
  `、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ
  `、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ
  `、ヽヽ、ヽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺰﻧﻢ
  `、ヽヽ`、 ヽ、ヽ、ヽ
  `、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ
  `、ヽ `、ヽヽ
  `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ
  `、ヽヽ、ヽ`、ヽヽ
  `、ヽ、`、ヽヽ、 ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯼ
  ﺩﯾﺪﻧﻢヽ`、ヽヽ`、ヽ、ヽ
  、 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ
  `、ヽ、ヽ ヽ 、ヽ 、ヽ
  `、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ `ヽ
  ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ
  `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ
  `、ヽ、ヽ、ヽ `、ヽ
  、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ
  `、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、
  ﺷﺪﻩ ﺭﻓﯿﻖ ﺷﺒﻬﺎﻡ ヽ`、ヽヽ
  `、ヽ、ヽ、 ヽ`、ヽヽ`
  、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ
  `、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ
  `、、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ
  、ヽ、ヽ、ヽ`、 ﻣﯿﮕﯿﺮﻣﺶ
  ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﻡ `、ヽヽ`、ヽ、ヽ
  `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ
  `、ヽ、ヽ、ヽ ヽヽ` ﻭﻗﺘﯽ
  ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎﻡ
  دو تـــــا BMW با هـــــم ازدواج میکـــنن
  اگــــه گفتی بچشوون چی میشه؟؟؟
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  بچشوون میشه پرایـــــد
  میدوونی چرا؟
  چون ازدواج فامیـــــــــلی بوده
  بچه مونگول شده؟!!!!!
  ميفــهمــــــى !؟!
  ﺧﺎﻃﺮﻩ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎﺯ
  ﺭﻓﺘﻢ ﺧﺪﻣﺖ ،
  ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﺭﯾﺶ
  ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻏﻤﮕﯿﻦ
  ﺩﻡ ﺩﺭﻩ ﺣﯿﺎﻁ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ !
  ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ؟؟
  ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻭ !!!! ﻃﺎﻗﺘﺸﻮ ﺩﺍﺭﻡ !!
  ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﺑﻬﺖﻣﯿﮕﻦ !!
  ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯿﺮﻭ ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ
  ﺩﯾﺪﻡ
  ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﯿﮑﻤﻢ ﺭﯾﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ
  ﻏﻤﺒﺎﺩﮔﺮﻓﺘﻪ !!!! ﺩﺍﺩﺍﺵ
  ﭼﯽ ﺷﺪﻩ !! ﺑﺎﺑﺎ ﻃﻮﺭﯾﺶ ﺷﺪﻩ ؟؟؟
  ﺑﮕﻮ :<!! ‏)
  ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺗﻮ
  ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﮕﻪ !!!
  ﺭﻓﺘﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺭﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ
  ﭘﺮ ﺍﺯ
  ﻏﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﻪ !!!!
  ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ
  ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﺑﺎ !!!
  ﻣﺎﻣﺎﻥ ﭼﺶ ﺷﺪﻩ !!!
  ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ،،،،،
  ﺑﺎﺑﺎﻡ ﯾﺪﻓﻌﻪ ﺯﺩ ﺯﯾﺮﻩ ﮔﻮﺷﻤﻮ ﻭ
  ﮔﻔﺖ : ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﺍﺣﻤﻖ !!!
  ﺭﻓﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ ، ﺧﻮ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ !!!
  ﭼﺮﺍ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﯾﺶ ﺗﺮﺍﺷﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ
  ﺑﺮﺩﯼ
  ﯾﻪ ﮐﺸﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ......
  ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯿﻦ ﭼﺮﺍ ﻫﻮﯾﺞ ﻧﺎﺭﻧﺠﯿﻪ؟؟؟؟
  ﭼﻮﻥ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﺎﺩ ...
  ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﭼﺮﺍ ﺧﯿﺎﺭ ﺳﺒﺰﻩ ؟؟؟؟
  ﭼﻮﻥ ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﯿﺎﺩ...
  ﻣﻨﻮ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﻢ ﮐﺮﺩﻩ !!!!!
  ﺧﺴﺘﻢ !!! ﺧﺴﺘﻪ !!!! ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ! ؟
  ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ
  ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ؛
  ﻋﻄﺮﻫﺎ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ !
  ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺑﻮﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ؛
  ﮔﺮﻡ
  ﺳﺮﺩ
  ﺷﯿﺮﯾﻦ
  ﺗﻠﺦ !
  ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻄﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎً
  ﺩﻭﺭ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻮﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﺗﺮ ﺍﺳﺖ
  ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ !
  ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯼ
  ﻣﺎﻧﺪﻧﯽﺗﺮﻧﺪ !
  ﮔﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻟﻄﻒ ﻣﺎﻧﺪﻥ
  ﺭﺍ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
  ﺯﺟﺮﺁﻭﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
  ﺩﺭﺩﻧﺎﮐﯽ ﺩُﻣﻞ ﭼﺮﮐﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﺍﺳﺖ
  ﮐﻪ
  ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﺣﺮﻑ ..
  ﯾﺎ ﻧﺠﻮﺍﯼ ﯾﮏ ﺗﺮﺍﻧﻪ ..
  ﯾﺎ ﺑﻮﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﻋﻄﺮﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ..
  ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﻤﺘﺪ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ... ﯾﺎ
  ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﺻﺤﻨﮥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻓﯿﻠﻤﯽ
  ﻣﻠﻮﺩﺭﺍﻡ
  ... ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  ﻣﻦ ....
  ﯾﮏ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻋﺒﺮﺕ ....
  ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺩﺭﺳﻬﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ...
  ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﻭ ﻗﻠﻢ ﻭ ﻭﺭﻕ ، ﺑﺎ ﮐُﻠﯽ ﻣﺘﻦ
  ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ، ﻣﻦ
  ﻫﻢ ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻢ ، ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭﺯﯼ ، ﺳﻨﮓ
  ﺻﺒﻮﺭﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﻬﺎﯾﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ
  ﮐﺮﺩ....
  ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﺩﻟﻢ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺣﺮﻑ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺩﺍﺭﺩ ،
  ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ...
  ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﯼ
  ﮔـــﻠﻪ ﺩﺍﺭﻡ ...
  ﺍﺯﮐﻪ؛ ﻧﻤـــــﯿﺪﺍﻧﻢ ....
  ﺍﺯﭼﻪ؛ ﻧﻤـــــــــﯿﺪﺍﻧﻢ .....
  ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺩﺭﺩﯼ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﮕـــﯿﻨﯽ
  ﻣﯿﮑﻨﺪ،
  ﮐــــﻪ ﻧﻤــﯿﺪﺍﻧﻢ ﺩﻟــﯿﻠــﺶ ﮐﯿﺴﺖ؛
  ﭼﯿﺴﺖ ...
  ﺑﯽ ﺣـــﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ...
  ﺧــﺴﺘﻪ ﺍﻡ ...
  ﺍﺯ ﺗﻤـــــﺎﻡ ﺟﻬـــﺎﻥ ....
  ﺩﻟـــﻢ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ؛ ﻭ ﺍﻧﺪﮐﯽ
  ﺁﺭﺍﻣﺶ
  ﺧُــﺪﺍﯾــﺎ ...
  ﻣﯿـــــﺪﺍﻧَﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺘـَــــﻢ
  ﺧﺴﺘـــﻪ ﺍﯼ
  ﮐـــــﻤﯽ ﺻﺒـــﺮ ﮐُﻦ ﺧـــــﻮﺏ
  ﻣﯿﺸــــﻮﻡ ....
  ﺑُﮕـــــﺬﺍﺭ ﺑــــﺎﺭﺍﻥ ﺑﺒﺎﺭﺩ ...
  ﺩﻟـــــﻢ ﺑﮕﯿـــــﺮَﺩ ...
  ﻣﯿـــــﺮﻭﻡ ﺯﯾﺮ ﺁﺳﻤــــﺎﻧَﺖ ...
  ﺩﺳﺘــــــﻬﺎﯾَﻢ ﺭﺍ ﻣﯽﺳﭙــــﺎﺭﻡ ﺑﻪ
  ﺩﺳﺘـَــﺖ ...
  ﺳـــﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯿـــﮕﯿﺮﻡ ﺑﻪ ﺳﻤﺘـَﺖ ...
  ﻗﻠـــــﺒَﻢ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺍﺷﮑــــــﻬﺎﯾﻢ ﮐﻪ
  ﺟﺎﺭﯼ ﺷَــﻮﺩ ...
  ﻣﯿﺸــــﻮﻡ ﻫَﻤﺎﻧﯽ ﮐــــﻪ ﺩﻭﺳـــﺖ
  ﺩﺍﺭﯼ ...
  ﭘـــــﺎﮎ،ﺍﺳﺘــــﻮﺍﺭ، �
  �� ﻣﯿـــــــﺩﻭﺍﺭ ...
  ﺑــُـــــﮕﺬﺍﺭ ﺑــــﺎﺭﺍﻥ ﺑــــــﺒﺎﺭﺩ ...
  3
  پروفایلم بسته شد فقط کسانی ک در لیست تماسن قرار دارند میبینند و به علاوه مدیران!!!!
  گاهی دلم می خواهد
  "بدجنس شوم"

  از همان بدجنسی ها
  که کسی را جذب خودت کنی
  فقط برای "نه" گفتن
  یا
  هوس میکنم به عشق
  قبلهای خودم
  ثابت کنم هنوزم فکرش در گیر خودم است
  و
  یا
  سراغ بگیرم از کسی که می دانم برایم
  ضعف میکند
  و خوب می داند هیچ وقت دستش
  به من نمی رسد
  و باز
  یا
  مثلا نشان دهم باشد
  هرچی تو بگویی فقط بیا
  و من نروم
  و باز باز باز
  به طریقی نشان دهم
  "کسی که نخواست من بودم"
  بماند که
  هیچکدام این کارها
  را نخواهم کرد
  اَدا در می آورم که بدجنسم
  تا در ذهنم
  تصویر بسازم
  انتقام بگیرم
  که
  شاید
  شاید
  شاید
  دل نجیب و تنهایم آرام بگیرد
  و الا
  من اگراهل این حرفها بودم
  تنها نبودم
  .
  گاهی دلم می خواهد
  "بدجنس شوم"
  ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ .. ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺍﺻﻼ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ .. ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ
  ﻣﯽﺷﻨﻮﻡ ﺑﻮ ﻣﯽﮐﺸﻢ ﻭ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ .. ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺮﮐﺎﺕِ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺭﻭ ﻣﯽ
  ﮐﻨﻢ .. ﻭﻟﯽ ﺩﻟﻢ ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺳﺖ .. ﺩﻟﻢ ﺍﺻﻼ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ …
  ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺣﻮﺍ ﻓﺮﻭﺧﺖ ...
  ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻣﻦ بود ﮐﻪ ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ
  ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
  ﮐﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺭﺍ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﻭﺩﻟﻢ و دلش!!!!
  ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬﺭﯼ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﺮﻭﯼ …
  ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﯾﮏ ﺍﺣﻤﻖ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﯼ
  پ.ن احمق نیستم پیام واتس خونده شد و بلاک شدم ...
  بدجور به شعورم توهین کردی
  مزاحمت نمیشم خدانگه دار
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا