گیلاس خانومی

خدا . خانواده . مسافرت . باران . نقاشی. کامپیوتر
محل سکونت
اصفهان
رشته
مهندسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

امضا

==========================================
Nothing is impossible in this world because impossible itself says: i m possible
============================================================

:w29:

بالا