**يوتاب**

همه چی سپردم دست خدا...

دیدن روی ماه دخترم
محل سکونت
تهران
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی دکترا
دانشگاه
تهران
مهارت و تخصص
تسلط به اکثریت نرم افزار های معماری و انرژی ،طراحی نما ،طراحی دکوراسیون داخلی ،انجام محاسبات انرژی ساختمان ،نقشه کشی فاز2،پست پرو

Following

بالا