فرهيخته

.....
یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه و فقط جریان زندگیتو مرور کنی.
بعدشم بگی به سلامتی خودم که این همه تحمل داشتم....!!!

اعتراض! معماري سنتي،صادق هدايت
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

امضاLIFE IS
GAME
So Becareful in Every Stage

▁ ▂ ▃ ▅ ▇
بالا