فانوس خیس

.........

خدا....
محل سکونت
زیر اسمون این شهر
رشته
مهندسی برق
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

امضا

..و تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد...
بالا