فاطمه حامدی

دختری استقلال طلب-کنجکاو...................عاشق ماجراهای پر هیجان وخطرناک هستم!از بچگی کمک کردن رو دوست داشتم.میتونی رو من حساب کنی

شنا-اسکی روبرف-کتاب خواندن-ورزش های رزمی-موسیقی های قدی
تاریخ تولد
October 7
وب سایت
http://www.3dell@blogfa.com
محل سکونت
اینجا اونجا.............همه جااااااااااااااااااااا
رشته
مهندسی رباتیک
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

امضا


خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایا شکرت........................................................
بالا