فائضه

به گرایش گلکاری، عکاسی، کارتون خنده دار، ویالون، فوتسا
محل سکونت
اردستان
رشته
مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

Following

دنبال کنندگان

بالا