حلما68
پسندها
1,019

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • زیاد خوب نباش زیادم دم دست هم نباش زیاد که خوب باشی,دل ادم ها را میزنی..............................
  حکایت عجیبی است رفتارما خداوند می بیند ومیپوشاند مردم نمی بینندو فریاد میزنند.
  گاه باران همه دغدغه اش باران نیست گاهی از غصه تنها شدنش میگرید.....
  خدایا درگلویم ابر کوچکیست که خیال بارش ندارد,میشود من را بغل کنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ساکت که باشی میگذارن به حساب جواب نداشتنت..عمرا بفهمند داری جان میکنی تا(حرمت)هارا نگه داری..............
  گـاهـی اگــر دعـایت مسـتجاب نشـد، بـرو و گــوشـه ای بشین و بگو

  اللهُـمَّ اغـفِــر لِیَ الـذُنوبَ الّـتـی تَحـبِـسُ الـدُّعــا

  خدایا! ببخش آن گناهانم راکه دعایم را حبس کرده...
  گـاهـی اگــر دعـایت مسـتجاب نشـد، بـرو و گــوشـه ای بشین و بگو

  اللهُـمَّ اغـفِــر لِیَ الـذُنوبَ الّـتـی تَحـبِـسُ الـدُّعــا

  خدایا! ببخش آن گناهانم راکه دعایم را حبس کرده...
  سلام قرائت دور جدید حدیث کساء #1708
  دعا برای مردم یمن فراموش نشود :gol:
  نوع نگاه ما به زندگی است که زندگی مان را می سازد...

  💫اگر در انتظار تغییر دیگران بمانی سراسر زندگی ات پر از رنج و بدبختی خواهد شد...
  💫تا تو تغییر نکنی هیچ چیز تغییر نخواهد کرد، زیرا نقشه راه ابتدا در ذهن تو ساخته می شود...

  💫هیچ کس مانعی در مسیر سرنوشت تو به حساب نمی آید ،هیچ مانع دیگری وجود ندارد، موانع در نوع اندیشیدن توست که به وجود می آید...

  💫برای دقایقی چشمانت را ببند و جهانت را همانطور که دوست داری تصور کن ،برای تسلط بر سرنوشت ابتدا باید بر اندیشه ات مسلط شوی....
  💫از امروز به رفتارها و کارهایی بپرداز که با سرنوشت مورد علاقه ات در هماهنگی کامل باشد...

  🌟تسلط بر اندیشه، تسلط بر سرنوشت است...
  سلام قرائت دور جدید حدیث کساء #1698
  دعا برای مردم یمن فراموش نشود :gol:
  سلام قرائت دور جدید حدیث کساء #1689
  دعا برای مردم یمن فراموش نشود :gol:
  زنگ زدم مدرسان شر?ف

  گفت : بله بفرما??د !!

  گفتم : مدرسان شر?ف

  گفت : بله درسته امرتون ؟؟

  گفتم : مدرسان شر?ف

  گفت : مسخره کرد?د ?!

  گفتم : مدرسان شر?ف

  گفت : د?گه مزاحم نش?د ..!

  گفتم : مدرسان شر?ف

  گفت : چ? ??

  گفتم : مدرسان شر?ف

  گفت : ک?؟؟

  گفتم : مدرسان شر?ف

  گفت : کجا؟؟

  گفتم : مدرسان شر?ف

  کصافط قطع کرد .. خودشون از همه ب? جنبه
  ترن

  بذار بفهمن ما از دستشون چ? م?کش?م
  سلام قرائت دور جدید حدیث کساء #1682
  دعا برای مردم یمن فراموش نشود :gol:
  ﺧﺴﺮﻭ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ:
  ﮔﺎﻫﯽ...!!
  ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ،
  ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ
  ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ...
  ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ.!!
  ﮔﺎﻫﯽ...!!!
  ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ،
  ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ...
  ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪی،
  ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ‌ای!!!
  ﮔﺎﻫﯽ...!!!
  ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﯽ،
  ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ...
  ﺗﺎ ﺁن‌ را ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ!!!
  ﮔﺎﻫﯽ...!!!
  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ،
  ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ:
  ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ نمی‌فهمد...!
  این بار دیگه بخشش در کار نیست گاهی مواقع انتقام جایز است
  سلام قرائت دور جدید حدیث کساء #1676
  دعا برای مردم یمن فراموش نشود :gol:
  سلام قرائت دور جدید حدیث کساء #1667
  دعا برای مردم یمن فراموش نشود :gol:
  توکل برخدایت کن؛
  کفایت میکندحتما؛

  اگرخالص شوی بااو؛
  صدایت میکندحتما؛

  اگربیهوده رنجیدی؛
  ازاین دنیای بی رحمی؛
  به درگاهش قناعت کن؛
  عنایت میکندحتما؛

  دلت درمانده میمیرد؛
  اگرغافل شوی ازاو؛
  به هروقتی صدایش کن؛
  حمایت میکندحتما؛

  خطاگرمیروی گاهی؛
  به خلوت توبه کن بااو؛
  گناهت ساده میبخشد؛
  رهایت میکندحتما؛

  به لطفش شک نکن گاهی؛
  اگردنیاحقیرت کرد؛
  تورسم بندگی آموز؛
  حمایت میکندحتما؛

  اگرغمگین اگرشادی؛
  خدایی راپرستش کن؛
  که هردم بهترینهارا؛
  عطایت میکندحتما...
  سلام قرائت دور جدید حدیث کساء #1658
  دعا برای مردم یمن فراموش نشود :gol:
  سلام قرائت دور جدید حدیث کساء #1646
  دعا برای مردم یمن فراموش نشود :gol:

  :crying2::crying2::crying2::crying2::crying2::crying2::crying2::crying2::crying2::crying2::crying2::crying2::crying2::crying2:
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا