جلیل محمدی

گشت و گذار در طبیعت بکرو وحشی
محل سکونت
سنندج
رشته
سایر رشته های مهندسی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس

امضا

دوستار همگی

دنبال کنندگان

بالا