باران1368

............

شعر
محل سکونت
اونورتنهايي
رشته
مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس
بالا