اوسپید

درود بر انسان های خوب

مقالات ، نشریات ، کتب علمی و . . .
محل سکونت
خوزستان
رشته
مهندسی عمران
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس
بالا