امین قیاسی 1986

عمريست تا من در طلب هر روز گامي ميزنم
دست شفاعت هر زمان در نيكنامي ميزنم

آسمان،رانندگي خشن،سقوط آزاد،شتاب مثبت،اسنوبرد،تاريخ
وب سایت
http://www.Arminiya.iranblog.com
محل سکونت
شهري كه اصالت در آن غريب شده است ، كــرمـــانشــــ
رشته
مهندسی مکانیک
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس
بالا