ATP سنتاز

hajibehzad

کاربر برگزیده علوم گیاهی
 

orkidehm

مدیر تالار زیست شناسی
مدیر تالار
یه توضیحاتی هم درارتباط باشکل ها بزارین ممنون میشیم
 

hajibehzad

کاربر برگزیده علوم گیاهی

F0F1-اتپاز یا ATPسنتاز از 2 بخش F0 و F1 تشکیل شده؛ که بوسیله ساقه ای که به انتی بیوتیک حساس می باشد به هم متصل هستند. F1 قسمت سر این کمپلکس پروتیینی بوده و از 5 زیر واحد و F0 تنه و از 3 زیر واحد تشکیل شده است.این کمپلکس در غشای داخلی میتوکندری، غشای تیلاکویید کلروپلاست و غشای پلاسمایی باکتریها وجود داشته و کار سنتز ATP را انجام میدهد. اگر 2 بخش این کمپلکس 380 کیلودالتونی را بروشهای مکانیکی از هم جدا کنیم قسمت F1 فقط هیدرولیز ATP را انجام می دهد. F1 در ماتریکس و F0 در درون غشا قرار داشته و 3 چرخش 120 درجه ای در F1 نسبت به F0 سبب تشکیل ATP می گردد. پس لازمه تشکیل ATP متصل بودن این 2 واحد، به یکدیگر می باشد.
 
بالا