20دلیل برای مدفوع خواری سگ

Dear.Doctor

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
20 دلیل برای مدفوع خواری سگ :

1.ممکن است سگ گرسنه باشد.اگر سگ دسترسی به غذا نداشته باشد ممکن است مدفوع خواری کند.

2.برخی سگها برای تمیز کردن محیط زندگی خود مدفوع خواری می کنند.این حالت در زمانی رخ می دهد که سگ در یک جعبه یا لانه محصور باشد یا زنجیر شده و به بیان دیگر محدود شده باشد.

3.اگر سگی مدفوع را حمل کند و سپس بخورد شاید دلیل ژنتیکی داشته باشد.برخی سگ ها به طور غریزی اشیا را با دهانشان حمل می کنند.

4.حضور کرم یا انگل یکی دیگر از دلایل مدفوع خواری است،چون اینها مواد غذایی بدن سگ را مصرف کرده واو را دچار گرسنگی و سوء تغذیه و وادار به خوردن مدفوع می کنند.

5.ممکن است سگ مدفوع حیوانات دیگر مثل مدفوع گربه را به دلیل وجود مواد مغذی که در غذای خودش وجود ندارد بخورد.

6.برخی سگ ها برای وقت گذرانی مدفوع خواری می کنند،چون خسته و تنها هستند و این نشانه غفلت از آنهاست.

7.علت دیگر مدفوع خواری اضطراب و عصبی بودن سگ است.استرس حیوانات را به انجام کارهای عجیب وا می دارد.

8.گاهی سگ مدفوع را می خورد تا مدرک را مخفی کند، این در صورتی است که سگ به خاطر دفع مدفوع تنبیه شده باشد و او این کار را می کند تا از عصبانی شدن صاحبش جلوگیری کند.

9.اگر سگی توله داشته باشد ممکن است مدفوع توله هایش را بخورد.این یک رفتار غریزی است و در طبیعت با این کار توله ها از دسترس شکارچی ها در امان می مانند.

10.برخی سگها و توله ها مدفوع را بعنوان یک چیز جدید می خورند و برای آنها یک تجربه جدید محسوب می شود چون شناخت کافی ندارند.

11.اگر سگی صاحب خود را در حال برداشتن مدفوع ببیند ممکن است که بخواهد همان کار را تکرار کند.این یک رفتار مقلدانه است.سگ به صاحب خود نگاه می کند و از او یاد می گیرد و وقتی صاحبش مدفوع را در کیسه می گذارد او آن را در دهان می گذارد.

12.ممکن است سگی سایر سگها را در حال مدفوع خواری دیده و از آنها یاد گرفته باشد.

13. برخی سگ ها حقیقتا طعم مدفوع را دوست دارند چون گرم،مرطوب و خیلی شبیه آن چیزی است که در کودکی دیده اند.

14.اگر سگی از نظر مواد مغذی دچار کمبود باشد ممکن است مدفوع خواری کند.او تلاش می کند تا مواد مغذی مورد نیاز خود را فراهم کند حتی با خوردن مدفوع خود.

15.گاهی مدفوع سگ شبیه به غذای او به نظر می رسد.این زمانی رخ می دهد که غذای سگ کیفیت پایینی دارد و بدون جذب از دستگاه گوارش عبور می کند.

16.در برخی موارد این حالت بدلیل تغذیه بیش از حد رخ می دهد و این مخصوصا زمانی است که چربی غذا بالا باشد.

17.برخی سگ ها برای جلب توجه مدفوع می خورند،چون صاحبشان با دیدن این منظره بسیار مضطرب می شود و این فرصتی است با آنها تا با صاحبشان در تماش باشند. پس در اینجا علت اصلی بی توجهی است.

18.ممکن است برخی سگها مدفوع سگ های قوی را بخورند.اگر سگی در برابر سگ های دیگر سر به زیر و مطیع باشد ممکن است مدفوع آنها را بخورد. این اتفاق در مواردی که افراد، تعدادی سگ دارند و غالب و مغلوب در آنها فاکتوری مهم است بیشتر رخ می دهد.

19.گاهی سگی بیش از یک بار در روز میل به غذا خوردن دارد اما صاحبش یکبار در روز به او غذا می دهد و او به دنبال این مسئله ممکن است مدفوع خواری کند.

20.در برخی موارد سگ به طور تصادفی مدفوع می خورد ،سگها کنجکاوند و تلاش می کنند هر چیزی را بخورند از جمله مدفوع .
 
بالا