◄[ ابداع نسل جدید پناهگاه‌های اضطراری عكس ]

عزيز خشمان

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ابداع نسل جدید پناهگاه‌های اضطراری + عکس
152988 اسفند 1392طراحان آرژانتینی، پناهگاه واکنشی اضطراری موسوم
به Modularflex را در پاسخ به نقطه‌ضعف‌های نمونه‌های دیگر طراحی کرده‌اند.
ماتیاس کاریزو یکی از طراحان، مدعی است که وسیله جدید قادر است تا هفت واحد را در فضایی به اندازه یک کانتینر انتقال دهد. این سیستم تمامی راه را تا مقصد نهایی به صورت مسطح می‌رود؛ این بدین ‌معناست که واحدها می‌توانند در یک جراثقال چنگکدار و بدون نیاز به جرثقیل چیده شود.


به گفته مبتکران این وسیله، سه نفره می‌تواند Modularflex را در 30 دقیقه بسته‌بندی کند. دیوارهای لولادار این سازه شامل یک مکانیزم ساده قفل‌شدنی هستند. تاشدن به معنای سست بودن این سازه نیست.

این پناهگاه‌ از پنل‌های عایق ساخته شده‌ و بنابراین برای دماهای بین -21 تا 49 درجه سانتگراد به طور مناسب عمل می‌کند. انتظار می‌رود بهای هر واحد 80 فوت مربعی این سیستم هفت هزار و 500 دلار امریکا باشد.


 
Similar threads

Similar threads

بالا