کمک در برنامه نویسی ارم(keil)

mehrdad13711371

عضو جدید
سلام...دوستان
با چیزایی که تو اینترنت هست شروع به یادگیری آرم کردم...کد زیرو هر کاری می کنم ارور میده...می تونید کمکم کنید.
عکسشو میزارم ...
#include <AT91SAM7S256.H>
#include <lib_AT91SAM7S256.h>
void wait(void);
int n;
int main (void) {
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB19);
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB19);
wait() ;
AT91F_PIO_SetOutput (AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB19);
wait() ;
}
void wait (void) {
for (n = 0; n < 184320; n++);
}Build target 'Target 1'
compiling t.c...
E:\kail\ARM\INC\Atmel\SAM7S\lib_AT91SAM7S256.h(3284): warning: #61-D: integer operation result is out of range
E:\kail\ARM\INC\Atmel\SAM7S\lib_AT91SAM7S256.h(3431): warning: #61-D: integer operation result is out of range
t.c(6): error: #20: identifier "AT91C_BASE_PIOB" is undefined
t.c(6): error: #20: identifier "AT91C_PIO_PB19" is undefined
Target not createdklklkll.jpg
 

Pro.Eng

متخصص plc
کاربر ممتاز
متغیر n رو از نوع int تعریف کردید و بعد داخل تابع wait مقدار ماکزیموم اون رو 184320 در نظر گرفتید !!!
ماکزیموم مقدار متغیری از نوع int برابر با 32767 هستش.
 

mohsen.sharif

عضو جدید
دستورات ذیل در هدر فایل تعریف نشده به عبارتی Syntax اون رو اشتباه وارد کردید:
AT91C_BASE_PIOB
AT91C_PIO_PB19
 
بالا