ضرب بوث

ada18

عضو جدید
سلام الگوریتم و فلوچارت ضرب بوث به چه صورت هست؟
 
بالا