روشهای مقاله نویسی و همکاری برای مقاله

kiaee1369

عضو جدید
درود به همه
توی این تاپیک سعی میشه مهارتهای لازم برای مقاله نویسی رو معرفی کنیم
از همه عزیزانی که اطلاعاتی توی این زمینه دارن ویا موضوعی برای همکاری دارن خواهش میکنم کامنت بذارن تا بتونیم ارائه مقاله رو در سطوح مختلف دانشگاهی ترویج بدیم
 

eliasmzh

عضو جدید
با سلام من یه چیزایی در این رابطه دارم شاید بدردتون بخوره


راهنماي تهيه مقالات كنفرانس مهندسي مكانيك
عنوان مقاله در يك يا دوسطر نازنين 18 پررنگ تك فاصله

نام كامل نويسنده اول1، نويسنده دوم2، ... (نازنين 16 پررنگ)
محل كار و آدرس كوتاه نويسنده مخاطب
جمعاً 2 خط، نازنين 12 پررنگ تك فاصله
First Author E-mail: (Times New Roman 12)


چكيده
چكيده مقاله با فونت نازنين اندازه 11 با فاصله خطوط pt11، در وسط صفحه به فاصله 5/3 سانتيمتر از لبه طرفين كاغذ، با كناره‎هاي رديف شده نوشته ميشود. طول چكيده از 100 كلمه نبايد بيشتر باشد. چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده.


واژه‌هاي كليدي: حداقل 3 – و حداكثر 5 – واژه كليدي - مجزا شده با – ( نازنين 12 پر رنگ در يك خط).


مقدمه
جهت سهولت و يكسان‌سازي مقالات و امكان تركيب و انتقال آنها و نيز بكارگيري ساير امكانات ويندوز (Windows)، از نرم افزار مايكروسافت ورد (Word2000) استفاده نماييد. مقالات نهائي به كنفرانس مكانيك 83 با فرمت PDF نيز ارسال شود. تمامي متن اصلي مقاله با فونت نازنين و اندازه 12 و عناوين بخشها با اندازه 14 پررنگ آماده شود. لبه هاي متن در تمامي موارد بايد در يك خط باشد.

نسخ ارسالي به دبيرخانه و تعداد صفحات
موارد زير به شرح مندرج در اين دستورالعمل تهيه و جهت داوري به دبيرخانه كنفرانس ارسال گردد:
1- اصل مقاله بهمراه 3 كپي بر روي كاغد A4 ( اصل مقاله با نام و آدرس و 3 كپي بدون نام و آدرس باشند.)
2- يك نسخه مقاله بر روي ديسكت 5/3 اينچ.
به جاي رديف 2 نويسندگان مقالات مي‌توانند يك نسخه از مقاله را از طريق اينترنت به آدرس كنفرانس ارسال نمايند. كنفرانس از بررسي مقالاتي كه مطابق با اين دستور العمل تهيه نشده باشد معذور است. حداكثر صفحات ارسالي هر مقاله شامل جداول و اشكال وضمائم، 8صفحه مي‌باشد ]1[.

حاشيه‌ها و فواصل
متن مقاله در دوستون، هر يك به فاصله cm 5/2 از كناره‌هاي كاغذ و به فاصله cm 1 از يكديگر نوشته ميشود. ستونها از لبه بالايي كاغذ در صفحه اول به فاصله cm 15 و در صفحات بعدي به فاصله cm 3 ميباشند. فاصله پايين ستونها از لبه كاغذ در تمامي صفحات cm 3 است. عنوان هر بخش از انتهاي بخش قبل يك سطر با اندازه pt 12 فاصله داشته باشد ]2[،]3[.

نامهاي خارجي در متن فارسي
براي نامهاي خارجي، معادل فارسي مصوب فرهنگستان، و در غير اينصورت معادل معمول را در متن فارسي استفاده نموده و بلافاصله بعد از آن در داخل پرانتز نام را به زبان اصلي درج نماييد. براي مثال: ” پايه گذار منطق فازي (Fuzzy Logic) پروفسور لطفي زاده (Lotfi Zadeh) استاد دانشگاه كاليفرنيا در بركلي يك دانشمند برجسته ايراني الاصل است كه اولين مقاله خود را در سال 1965 تحت عنوان مجموعه‌هاي فازي (Fuzzy Sets) منتشر كرد ]4[. “ سمبلها، علائم و انديسهاي بكار رفته در متن مقاله پس از اولين ارجاع به آنها در متن تعريف مي شود.


معادلات و روابط
تمامي معادلات و روابط بايد بترتيب از (1) شماره گذاري شود. شمارة معادله در پرانتز قرار گرفته و سمت راست ستون قرار مي گيرد. متن فرمول بسته به طول در يك يا چند سطر نوشته شده و متناسب با طول معادله در سمت چپ ستون جاي مي گيرد.
(1)

آحاد واعداد
سيستم واحدهاي مورد قبول كنفرانس، سيستم متريك (SI) بوده و تمام اعداد در متن جداول و منحني ها بايد داراي واحدهاي متريك باشد. نوشتن اعداد لاتين بهمراه واحد در متن اشكالي ندارد (3 kw, 1.5 m/s2).

راهنمايي ها
در مدت زمان تهية مقالات چنانچه در استفاده از نرم افزار يا بدست آوردن فرم مقالات به مشكلي برخورد كرديد مي‎توانيد با دبيرخانه كنفرانس تماس بگيريد. طرح صفحه نرم افزاري (Template) مقالات در صورت درخواست توسط پيام نگاردر اختيار شما گذاشته خواهد شد.

جداول، منحني‌ها و اشكال
تمام جداول و اشكال از‌جمله منحني ها از شماره 1 شماره‌گذاري شده و در انتهاي متن آورده شوند. اندازه متن داخل جداول و اشكال حداقل 8 نازنين باشد. در متن مقاله بايد تمامي جداول و اشكال آورده شده ارجاع شود. بايستي عنوان جدول پررنگ و در بالاي جدول در وسط و عنوان شكل پررنگ در زير شكل در وسط نوشته شوند (نازنين 12 پررنگ). نام كميت ها يا پديده مورد مطالعه در عنوان آنها ذكر گردد. فاصله بين جداول و اشكال يك سطر باشد. در جداول جملات و اعداد در وسط قرار گيرند.

مراجع
مراجع به ترتيبي كه در متن به آنها رجوع شده، آورده ‎شود.
1. ك. مظاهري، ا.ح. بهروش، عنوان مقاله، عنوان كنفرانس، محل، صفحه، زمان. (مقاله كنفرانس)
2. ح. مسلمي نائيني، م. معرفت، عنوان مقاله، عنوان نشريه، شماره، صفحه، زمان . (مقاله نشريه)
3. غ. لياقت، روش تحقيق در مهندسي، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، 1378. (كتاب)
4. Lotfi Zadeh, Fuzzy Sets, Information and Control, p338, 1965.
 
آخرین ویرایش:

parsa_esf

عضو جدید
اگر تمایل دارید تو نوشتن یه مقاله با من همکاری کنی اطلاع بده
من برای محاسبات کوانتومی بهت نیاز دارم.
اگر می تونی و تمایل داری ایمیل بده
 

Reform

عضو جدید
[h=4]A New Mechanical Engineering Journal Is Launched:[/h]
Sispress is very excited to announce the launch of the new journal: Trends in Theoretical and Applied Mechanics (TITAAM). This journal will try to provide a dynamic infrastructure in which researchers from both universities and industry can share outcome of their original research studies internationally. In this sense, not only journal of Trends in Theoretical and Applied Mechanics is looking for high-quality research papers to solve and extend current real-world problems, but also is encouraging authors to submit their position papers as well.

The topics of this journal include but are not limited to:


 • Acoustics & Wave Propagation
 • Aerospace Technology
 • Biomechanical Engineering
 • Biotechnology
 • Complexity
 • Computational Mechanics
 • Control
 • Dynamics
 • Emerging Technologies
 • Energy
 • Fluid Mechanics
 • Heat Transfer
 • Manufacturing
 • Materials
 • Micro & Nano Technology
 • Risk Analysis
 • Simulation Systems
 • Safety Engineering
 • Solid Mechanics
 • System Design
 • Thermal Engineering
 • Vibration
 • Virtual PodiumPaper Submission:
We encourage all prospective authors to contact the editors, at the address below, as early as possible, to indicate your intention to submit a paper to this journal. Authors are invited to submit high-quality, original work that has not been published by other journals before. All papers are reviewed through peers. SISPRESS is pleased to offer rapid publication process for running research projects in order to save and guarantee researchers’ innovative results.
Manuscripts should be submitted through the Sanford Inter Science Press (SISPRESS) manuscript tracking system. Please register in the system http://sispress.org/journals/jomi/user/register, then log in and choose New Submission.

Indexing:
All papers published by Trends in Theoretical and Applied Mechanics (TITAAM) are indexed by major indexing databases –including but not limited to US Library of Congress, DOAJ and Google Scholar among others. SISPRESS Trends in Theoretical and Applied Mechanics (TITAAM) journal is also under submission to be index in ProQuest, EBSCO, SJR and Scopus.Important Dates:
SISPRESS will be taking the advantages of its nationwide and international network of high prestige peers to serve reviewing functionality within 20 days.
- Submission Deadline: Open
- First Authors Notification: 20 Days After Paper Submission

Upcoming Special Issues:
Beside the regular submission track, TITAAM also hosts special issues on specific hot topics.

Full list of Upcoming Special Issues:
http://sispress.org/journals/TITAAM/pages/view/cfp

Article Publishing Charges and Copyright:
Copyright on any article in the Sanford Inter Science Press journals is retained by the author(s) under the Creative Commons license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction provided the original work is properly cited. All Sanford Inter Science Press journals follow the Gold OA model in publishing the accepted paper. It allows all interested readers to view, download, print and redistribute any article without permission, enabling far greater distribution of an author's work than the traditional subscription-based publishing model. In open access publication model, Article Processing Charge replaces the subscription charges and allow publishers to make the full-text of every published article freely available to all interested readers, as well as its online maintenance and promoting its visibility and impact. The APC of $300 is only charged after the manuscript is accepted for publication.
SISPRESS does appreciate financial aspects in underdeveloped and developing countries. Authors from these countries can apply for reducing or waiving Article Publishing Charge!

About SISPRESS:
Sanford Inter Science Press (SISPRESS) is a recognized publishing organization in the United States that has recently targeted publishing high-quality scientific papers from both university and industry.

Useful Links:
- Journal Home Page: http://sispress.org/journals/TITAAM/
- Submission Page: http://sispress.org/journals/TITAAM/login
- SISPRESS: http://sispress.org/
 

Similar threads

بالا