[مقاله] : فرآیند های قالب گیری‎‎

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
عنوان مقاله : فرآیند های قالب گیری‎‎
قالب بندی : PDF


شرح مختصر : یکی از روشهای تولید، ریختهگری میباشد. تاریخچة ریختهگری به ۴٠٠٠ سال قبل از میلاد برمیگردد یعنی هنگامی که بشر از این روش برای تولید زیورآلات، نوک پیکان تیر از جنس مس و دیگر وسایل استفاده میکرد. اساسا فرایندهای ریختهگری مواد شامل ریختن فلز مذاب به داخل حفرههای یک قالب میباشد که بعد از خنکشدن فلز مذاب و منجمدشدن به شکل حفرههای قالب درمیآید. فرایندهای ریختهگری قابلیت تولید با اشکال پیچیده به صورت یکپارچه و با حفرههای داخلی را دارد. تولید قطعات خیلی بزرگ، خیلی کوچک و قطعات حفرهدار با این روش بسیار اقتصادی است. از قطعات معروف تولید شده با این روش میتوان بدنة موتور، سیلندر، سرسیلندر، پوستة جعبه دنده و دیفرانسیل، پیستون، دیسکهای توربین، چرخهای واگن قطار و وسایل مصنوعی تزیینی نام برد. تقریبا تمامی فلزات را میتوان ریختهگری کرد و به شکل نهایی مطلوب (یا در حد شکل نهایی) و تنها با عملیات پایانی اندکی تبدیل نمود. با کنترل مناسب ماده و پارامترهای فرایند میتوان قطعاتی با خواص یکسان در تمامی نقاط آن تولید کرد. فاکتورهای مهم عملیات ریختهگری شامل موارد زیر است:
۱ – جریان فلز مذاب به داخل حفرهها
۲ – منجمدشدن ١ فلز از حالت فاز مذاب و تغییرات حجمی ٢ مربوط
۳ – انتقال حرارت در هنگام تبدیل شدن مذاب به جامد و خنک شدن فلز داخل قالب
۴ – نوع مادة قالب
فهرست:
مقدمه
انواع فراینده ای ریخته گری
ریخته گری ماسه ای
انواع قالبه ای ماسه ای
مطالعة اجزا و نحوة کارکرد یک قالب ماسه ای
فرایند ریخته گری ماسه ای
ریخته گری در قالبه ای پوسته ای
قالبهای کامپوزیتی
فرایند سیلیکات سدیم
قالبهای گرافیتی فشرده
قالبهای ریخته گری گچی
قالبهای سرامیکی
ریخته گری دقیق
قالبهای دائمی
ریخته گری تحت فشار
انواع فراینده ای دایکست
روش محفظه سرد
ریخته گری گریز از مرکز
ریخته گری فشاری
نیروی فورج
طراحی قالبه ای فورج
جنس قالبها و روانکارها
نیروهای اصطکاکی نورد
کاهش نیروی غلتک
عیوب ایجادی در صفحات و ورقه ای نوردشده
دستگاه ها و روشهای نورد
تولید اشکال مختلف با استفاده از نورد
نورد رزوه ها
تولید لوله های بدون درز
فرایند ریخته گری پاششی
اکستروژن و کشش فلزات

___________________________________
http://www.mediafire.com/download/ycwppdw68tmddal/farayandhaye-ghleb-giri-m-[www.prozhe.com]_2.zip
 

Similar threads

بالا