درخوسات راهنمایی فوری

nimamahdavi

عضو جدید
سلام بر مهندسان عزیز
من با برنامه پروتئوس که کار میکنم وقتی بعضی مدار هارو رسم میکنم و برنامه بهش میدم و مدار رو ران میکنم بعد از چند ثانیه کل برنامه exit میشه.خود به خود.میخواستم بدونم دلیلش چیهو
همچنین یه برنامه با بسکام نوشتم.وقتی کمپایل میکنم ارور نمیده و کامل کمپایل میشه.اما خودم شک دارم درست باشه.میشه راهنماییم کنید؟(شکم تو قسمت do...loop هست)
$regfile = "M2561def.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Rs = Pinc.0 , E = Pinc.1 , Db4 = Pinc.2 , _
Db5 = Pinc.3 , Db6 = Pinc.4 , Db7 = Pinc.5
Config Portb = Output
Set Portb.0
Set Portb.1
Dim H As Byte
Dim M As Byte
Dim S As Byte
H = 12
M = 0
S = 0
Lcd " " ; H ; ":" ; M ; ":" ; S;
Do
Do
Do
Do
Waitms 1000
Incr S
Cls
Lcd " " ; H ; ":" ; M ; ":" ; S;
Loop Until S = 60
S = 0
Incr M
Cls
Lcd " " ; H ; ":" ; M ; ":" ; S;
Loop Until M = 60
M = 0
Incr H
Cls
Lcd " " ; H ; ":" ; M ; ":" ; S;
Loop Until H = 24
H = 0
Loop
End
 
بالا