🔻 اعلام آمادگی امیر عابدزاده برای پیوستن به پرسپولیس

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد

IMG_20240626_002801_982.jpg
🚨🔴امیر عابدزاده از طریق پدر و مدیربرنامه‌های خود برای پیوستن به پرسپولیس اعلام آمادگی کرد.

Khabar_varzeshee
 
بالا