یوتوپیای گمشده

Eagle Golden

عضو جدید
کاربر ممتاز
عکس هایی منحصر از سایت های نمایشگاه های جهانی سابق
مـنـــــــبـع : www.archdaily.com

inShare​

عکاس معماری و لندسکیپ، جید داسکو اولین کتاب تمام رنگی از پروژه های عکاسی هشت سال اخیر خود را منتشر نموده است. این تصاویر از سایت های پُست یوتوپیایی نمایشگاه های جهان گرفته و نام "یوتوپیای گمشده" به خود گرفته است. از سال 2007، این پروژه به عکاسی از باقی مانده ها و محوطه سازی های نمایشگاه های بین المللی سابق در شمال امریکا و اروپا پرداخته است.
این کتاب مجموعه ای از ساختارهای نمایشگاه های جهانی همچون برج ایفل در پاریس، اتومیوم در بروکسل، اسپیس نیدل در سیاتل است؛ "همانگونه که امروز وجود دارند، تغییر کاربری داده اند، رها شده اند و یا توسط محیطی جدید احاطه شده اند که در زمان ساخت و ساز آن ها غیر قابل تصور بوده است." داسکو می نویسد: "این سایت ها همچون تصویری سوررئال باقی مانده اند؛ ماشیتی از زمان که همزمان ما را به گذاشته و اینده می برد."


....

 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
designer.Ali [طراحی شهری] مصدر؛ شهر الودگی صفر؛ یوتوپیای کویری معماری معاصر 0

Similar threads

بالا