گیاهانی که باعث مسمومیت در دامها میشوند

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Datura stramonium
نام انگلیسی : jimson weed
نام فارسی : تاتوره ، مرگ موشه ، علف جن

تاتوره گیاهی یک ساله به بلندی 30 تا 80 و گاهی 100 سانتیمتر است که در حاشیه مزارع و در زمینهای بایر میروید . ساقه ی گیاه استوانه ای ، منشعب و قطور ، برگها پهن ، متناوب ، چین خورده و دارای دانه های درشت و نوک تیز میباشد . گلها درشت ، منفرد و شیپوری به رنگ سفید یا بنفش بوده و در اواخر بهار ظاهر میشود . میوه ی آن کپسولی به طول حدود 5 سانتیمتر و پوشیده از خار است . دانه ها لوبیایی شکل ، به رنگ قهوه ای تیره و نقطه دار هستند و نزدیک به 400 عدد از آنها در هر میوه ای قرار دارند . قسمت های مختلف این گیاه در حالت تازه دارای بوی قوی ، نافذ و نامطبوع میباشند .
قسمت های مختلف تاتوره حاوی آلکالوئیدهای تروپان است . ضایعات بعد از مرگ چندان اختصاصی نبوده و شامل پرخونی ریه ها و کبد ، خونریزی در کبد و تغییر چربی در آن است علاوه بر این در بزها آسیت و هیدروپریکارد نیز دیده شده است . در گاوهای تلف شده خونریزی زیر اپی کارد ، پرخونی کبد و آماس نزله ای روده ها گزارش شده است . نشانه های مسمومیت با تاتوره در اسب ها شامل افسردگی ، بی اشتهایی ، تاکیکاردی ، افزایش تعداد تنفس ، میدریاز ، پلی یوری ، بیوست ، خشکی دهان ، فلجی ، کما و در نهایت مرگ است .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Dieffenbachia spp
نام انگلیسی : dumb cane
نام فارسی : دیفنباخیا

دیفنباخیا گیاهی چند ساله است که منشأ آن امریکای جنوبی میباشد . ساقه ی آن عمودی و توسط برگها دربر گرفته میشود . در شرایط طبیعی بلندی گیاه به 2 متر میرسد . برگها پهن ، بیضی کشیده و نوک تیز هستند و طول آنها 10 تا 25 سانتیمتر است . رنگ برگها سبز تیره یا سبز رنگ پریده یا زرد است . این گیاه به علت برگهای زیبا و نیز توانایی انطباق آن با شرایط خشک در بسیاری از کشورها در خانه ها داخل گلدان پرورش داده میشود .
مسمومیت با دیفنباخیا ناشی از اثرات اگزالات غیر محلول و محلول است . به دنبال قرارگیری قسمت های مختلف گیاه در دهان و جویدن آن ، کریستالهای سوزنی از سلولها رها شده و به راحتی به مخاط دهان و حلق نفوذ میکند و موجب آسیب مخاط و شکل گیری تورم تخریشی دهان میشوند .
نشانه های درمانگاهی شامل درد و سوزش شدید محوطه دهان ، ریزش بزاق ، تورم زبان و بیرون افتادن آن از دهان ، فلجی زبان ، دیسفاژی ، استفراغ و اسهال شدید است . در بعضی از دامها افسردگی ، سفتی عضلات و دل درد نیز دیده میشود .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Dryopteris filix-mas
نام انگلیسی : male fern
نام فارسی : سرخس نر

جهت مشاهده ی تصویر در ابعاد واقعی 610x500 پیکسل اینجا کلیک کنید.

سرخس نر گیاهی چند ساله و بدون گل است . برگ های آن درشت ، دراز ، سبز و به شکل مثلث و دارای بریدگیهای فراوان با تقسیمات ثانویه است و مستقیماً از ریشه بیرون آمده اند . ساقه ی زیرزمینی آن پوشیده از فلس و ریشک های فراوان و رنگ آن سیاه مایل به قرمز و پر از گره است .
سرخس نر حاوی ترکیبات مختلفی از جمله رزینی به نام فیلیسین است . این ترکیب در دستگاه گوارش گاوها به عنوان آلرژی موضعی عمل کرده و باعث ظهور ندول های کوچک توبرکولوئیدی به قطر تا 1 سانتیمتر در زیر مخاط روده کوچک و بزرگ میشود که در بازرسی گوشت در کشتارگاه جلب توجه میکنند .
نشانه های درمانگاهی در گاوهای مسموم با این گیاه شامل بی اشتهایی ، ضعف و خواب آلودگی ، حرکت آرام همراه با تلوتلو خوردن ، کاهش حساسیت نسبت به تحریکات ، کوری ، از پا افتادن و کما می باشد .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Equisetum arvense
نام انگلیسی : horsetail
نام فارسی : دم اسبی ، بندواش ، علف هفت بند

گیاهان جنس دم اسبی بدون گل و از نهانزادگان آوندی چند ساله هستند که توسط اسپور و ساقه های زیرزمینی تکثیر میشوند . همه این گیاهان دارای برگهای ریز رشد نکرده به صورت فلسهای کوچک در ناحیه گره ها و بندها میباشند . دم اسبی دارای ریشه های عمیق و منشعب است و گل آذین آن به طول 20 سانتیمتر در اواخر بهار یا اوایل تابستان روی ساقه های بلند گیاه ظاهر میشود و قهوه ای مایل به زرد ، عیرمنشعب و استوانه ای شکل است . میوه به رنگ قهوه ای زرد است و بعد از رسیدن اسپورها پژمرده میشود . بلندی ساقه برگدار از بلندی ساقه میوه دهنده بیشتر است و علاوه بر این دارای رنگ سبز ، 8 تا 10 شیار و انشعاب های فراوان است که از یک نقطه ی ساقه خارج میشوند .
گونه های جنس دم اسبی حاوی مواد مختلفی از جمله آلکالوئیدها ، اسیدهای آلی و سیلیس هستند . اسب های مبتلا ، ضعف ، افسردگی ، کاهش وزن ، عدم تعادل به خصوص از ناحیه خلفی ، تاکیکاردی ، گیجی ، متقاطع قرار دادن اندام های حرکتی قدامی ، دور کردن اندام های حرکتی خلفی از همدیگر ، لرزش ، حرکات غیر ارادی و در مواردی اسهال یا بیوست نشان میدهند .
در گاو به دنبال مسمومیت با دم اسبی کاهش تولید شیر ، کاهش وزن ، اسهال و در موارد شدید فلجی دیده میشود . این نشانه ها ممکن است مربوط به آلکالوئیدهای گیاه باشد . در گوسفند نیز گونه های مختلف دم اسب موجب بروز نشانه های عقب افتادگی از گله و عدم تمایل به حرکت ، گیجی در حرکت و از پا افتادگی میشوند . همچنین دام های مبتلا ممکن است از پا افتاده و اندام های حرکتی را به حالت کشیده نگه دارد و اپیستوتونوس نشان دهند .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Euphorbia spp
نام انگلیسی : spurge
نام فارسی : فرفیون

جهت مشاهده ی تصویر در ابعاد واقعی 801x1200 پیکسل اینجا کلیک کنید.

فرفیون یکی از پر تعدا ترین گونه های گیاهی در یک خانواده است . حدود 650 گونه از این گیاهان در سرتاسر جهان پراکنده میباشد . فرفیون ها یک ساله یا چند ساله و به صورت علفی ، بوته و یا درختچه بوده و همه ی آنها دارای شیرابه ی سفیدرنگ و فراوان میباشند .
نشانه های مسمومیت در گوسفندان به دنبال خوردن گیاه بروز میکند که در آن آماس مخاط دهان ، ریزش فراوان بزاق ، گاستروآنتریت و اسهال دیده میشود . شیره و برگ های گیاه در اسب نیز موجب مسمومیت با نشانه های اسهال و تشنج شده که میتواند منجر به مرگ شود .
بلخ قسمتهای مختلف گیاه توسط سگ و گربه ها نیز موجب آزردگی شدید مخاط دهان ، حلق و مری شده و در آنها سرفه ، نشانه های انسداد مری ، تهوع ، اسهال و استفراغ ، اسپاسم روده ها و کوری موقت دیده میشود .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Frangula alnus
نام انگلیسی : frangula
نام فارسی : سیاه توسکا

سیاه توسکا درختچه ای است با شاخه های بدون خار که در نواحی مرطوب میروید . پوست ساقه های آن صاف ، تیره رنگ و راه راه سفید است . برگها منفرد ، دارای دمبرگ ، بیضوی ، نوک تیز ، موجدار و بی کرک به طول 3 تا 5 و عرض 3 سانتیمتر هستند . گلهای گیاه کوچک ، به رنگ سبز گلی ، مرکب از قطعات 5 تایی ، منفرد و یا مجتمع و به تعداد کم هستند . میوه ی آن نیز کروی به قطر 8 میلیمتر و به رنگ قرمز است که به تدریج سیاه میشود .
سیاه توسه دارای ترکیبات آنتراکوئینون میباشد . این ترکیبات به عنوان مسهل تحریک کننده عمل میکنند . مسمومیت با سیاه توسه موجب گاستروانتریت میشود که با اسهال و دلدرد گذرا مشخص میشود . در کالبدگشایی نیز معمولاً ضایعات کبدی به شکل غالب دیده میشود .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Fraxinus excelsior
نام انگلیسی : ground ash
نام فارسی : ون ، زبان گنجشک

جهت مشاهده ی تصویر در ابعاد واقعی 675x432 پیکسل اینجا کلیک کنید.

ون درختی به بلندی 15 تا 20 متر با شاخه های انبوه و تنه ی خاکستری تیره است . جوانه های آن سیاه رنگ و برگها شانه ای مرکب بوده و دارای 9 تا 15 برگچه بیضی شکل هستند . برگچه ها کمی نوک تیز ، دندانه دار و عاری از کرک میباشند . گلها کوچک و به رنگ قرمز مایل به قهوه ای میباشند که قبل از برگها در بهار ظاهر میشوند . میوه آن بالدار است و در پاییز پس از ریزش برگها روی درخت میماند و تا چهار سال بعد هم ممکن است روی شاخه آویزان باشد .
مسمومیت با برگها و میوه ی ون در گاوها به دنبال طوفان و ریزش شاخه های درخت رخ داده است . در این مورد دلدرد ، عدم تعادل ، کلاپس و ادم ناحیه پرینه مشاهده شده است . همچنین خوردن برگها و میوه گیاه توسط گاوها موجب انباشتگی حاد شکمبه ، قطع حرکات آن و کاهش دفع مدفوع میشود .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Gossypium spp
نام انگلیسی : bambast
نام فارسی : پنبه ، کرسوف

گیاهی علفی است که بلندی آن به 5/0 تا 5/1 متر میرسد . برگهای آن متناوب با رگبرگ های پنبه ای و مرکب از 3 تا 5 لوب مشخص و منتهی به نوک نیز هستند . گلهای آن به رنگ زرد روشن است و دارای لکه های ارغوانی در قاعده گلبرگ هاست . میوه ی آن به بزرگی یک گردو بوده و دارای 3 تا 5 خانه و محتوی دانه های فراوانی است که هر یک از آنها از تارهای سلولزی به رنگ سفید یا مایل به خرمایی پوشیده هستند .
تخم پنبه درای گوسیپول است و نقش اصلی را در مسمومیت زایی دارا است .
نشانه های درمانگاهی در گوساله ها در موارد شدید افزایش درجه حرارت ، ریزش اشک ، دیسترس تنفسی و ضعف و بی حالی دیده میشود . ولی در بیشتر موارد که روند بیماری طولانی تر میباشد ضعف ، کم اشتهایی ، رشد ضعیف با پوشش خارجی ژولیده و در مراحل بعد دیس پنه ، اتساع محوطه بطنی ، اسهال ، ادم زیرفکی ، برجستگی سیاهرگهای وداج و نبض دار بودن آنها مشاهده میشود که در نهایت به تشنج و مرگ منجر میشود .
در گاوهای بالغ در صورتی که مقدار گوسیپول از ظرفیت خنثی کنندگی شکمبه فراتر رود نشانه های درمانگاهی مسمومیت ظاهر میشوند . کاهش تولید شیر ، هموگلوبینوری ، نفس نفس زدن در هنگامی که درجه حرارت محیط بالاست ، توقف حرکات شکمبه و کاهش میزان آبستنی در موارد مختلف مسمومیت در این دامها گزارش شده است .
نشانه های درمانگاهی مسمومیت با گوسیپول در طیور شامل کم اشتهایی ، لاغری ، کاهش تولید تخم مرغ و کاهش کیفیت آن از جمله تغییر رنگ زرده آن به خصوص مدتی پس از انبار کردن تخم ، سیانوز ، انتریت و کاهش جوجه آوری از تخم ها میباشد .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Hedera helix
نام انگلیسی : bentwood
نام فارسی : عشقه ، ولگ ، اولاش خان

عشقه گیاه زینتی است که ممکن است حالت خزنده در سطح زمین داشته باشد و یا آنکه از تکیه گاه تا بلندی 20 متری نیز بالا رود . برگهای آن به رنگ سبز تیره ، چرمی ، ضخیم و همیشه سبز است به طوری که در زمستان نیز روی شاخه های گیاه باقی می مانند . برگهای واقع در شاخه های گلدار گیاه ، ساده با کناره ی موجدار و نوک تیز می باشد . ولی به طور کلی برگهای آن دارای پهنکی مرکب از لب های زاویه دار هستند . گلها به رنگ مایل به سبز در پاییز ظاهر شده و گل آذین چتر ساده و مجتمع است . میوه سته گوشت دار به بزرگی یک نخود کوچک و به رنگ بنفش مایل به سبز است که پس از رسیدن کامل رنگ آن سیاه مایل به آبی میشود .
گیاه عشقه حاوی ساپونین های تری ترپنوئید است . در صورتی که مقدار کافی از این گیاه توسط دامها خورده شود موجب انتریت و یا گاستروآنتریت میشود که با اسهال و یا اسهال خونی مشخص میگردد . سایر نشانه ها مانند درد شکم ، استفراغ و ریزش بزاق نیز اغلب در این موارد دیده میشوند . در گوسفند علاوه بر اسهال حاد ، اسپاسم عضلات ، گیجی و فلجی نیز در موارد مسمومیت با عشقه مشاهده میشود که میتواند به مرگ دام منجر شود .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Hordeum murinum
نام انگلیسی : wall barley
نام فارسی : جوموش ، جو صحرایی

جوموشک گیاه یک ساله ای از تیره گندمیان است که بلندی آن به 15 تا 40 سانتیمتر میرسید و در قاعده انشعابهای زیادی تولید میکنند . تعداد ساقه های این گیاه زیاد بوده و غلاف برگ های فوقانی آن متسع و قاعده سنبله را دربرمیگیرد . برگها ، مسطح ، زبر و نوک تیز و دارای غلافی هستند که ساقه را دربرمیگیرد . سنبله جو موشک متراکم و به طول 5 تا 9 سانتیمتر و تقریباً استوانه ای است . گلوم ها نامساوی ، نازک و باریک و گلومل های گل وسطی هر سنبلچه باریک و ریشک دارد و طرفین آن کرکدار است . دانه کوچک و طول آن 4 برابر عرض است . جو موشک زمانی که بالغ و دانه های آن میرسند به راحتی جدا شده و به علت ساختمان خاص احتمال نفوذ آنها به مخاطات و نیز منافذ بدن زیاد است .
تغذیه دام های مختلف از علوفه آلوده به جو موشک یا چرا در محل های رویش آن جراحات متنوع و عوارض آنها را به علت نفوذ دانه های گیاه موجب شده است . در این ارتباط در گاوها جراحات در قسمت های مختلف دهان ، در گوساله ها تورم شدید حلق ، در گوسفندان ضایعات چشم و نیز اوتیت خارجی و میانی که در مواردی با میاز همراه شده اند ، گزارش شده است .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Hypericum perforatum
نام انگلیسی : perforated hypericon
نام فارسی : علف چای ، گل تره ، چای کوهی

علف چای گیاهی چند ساله ، بوته ای ، علفی و پایا به بلندی 50 تا 80 سانتیمتر است . برگهای آن متقابل ، بیضی کمی دراز و در پهنه خود دارای صدها نقطه ی شفاف شبیه سوراخ میباشند . به همین علت این گونه گیاه را پرفوراتوم به معنی سوراخ سوراخ نامگذاری کرده اند . این نقاط در واقع کیسه های ترشحی حاوی اسانس هستند . ساقه های این گیاه متعدد ، منشعب و متقابل هستند و دارای دو خط برجسته در طول خود میباشند . گلها زرد یا سفید با 5 کاسبرگ سبز و 5 گلبرگ زرد همراه نقاط تیره ی حاشیه به صورت منفرد در قله ساقه به طور گروهی و مجتمع به شکل چتری از اواخر اردیبهشت تا مهرماه ظاهر میشوند . میوه ی آن به صورت کپسول و حاوی دانه هاست .
هایپریسین که رنگدانه اصلی گیاه است به دنبال خوردن آن به راحتی از دستگاه گوارش جذب شده و بدون تغییر از کبد عبور و وارد جریان خون عمومی میشود . در مراحل آغازی مسمومیت پوست دامهای مبتلا به آب سرد بسیار حساس است به طوری که ورود دامها به آب یا غوطه ور شدن آنها در آب موجب تشنج شدید میشود که این وضعیت گذرا میباشد . در بین دامها ، گاو نسبت به هایپریسین شدیداً حساس است و ضایعات را با شدت بیشتری نسبت به سایر دامها نشان میدهد .
علاوه بر حساسیت به نور ، رنگدانه های علف چای موجب هیپرترمی در دامها میشوند . این حالت به دنبال فعال شدن رنگدانه ها توسط نور شدید و از طریق اثر آنها روی میانجی ها عصبی در سطح هیپوتالاموس شکل میگیرد . علاوه بر افزایش درجه حرارت ، در این موارد درجاتی از پارزی پاهای خلفی نیز ممکن است دیده شود .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Indigofera spp
نام انگلیسی : indigo
نام فارسی : نیل ، سدوس

جهت مشاهده ی تصویر در ابعاد واقعی 800x600 پیکسل اینجا کلیک کنید.

نیل گیاهی دو یا چند ساله است که به صورت بوته میروید و بلندی آن به یک تا 8/1 متر میرسد . برگهای آن مرکب از 13-9 برگچه کوچک متقابل ، نازک و غشایی و به رنگ خاکستری تیره درمی آیند . گلها به شکل سنبل یا خوشه ای و به رنگ صورتی یا ارغوانی هستند و در کنار برگها و در طول دمگل به درازی 10-5 سانتیمتر ظاهر میشوند . میوه ی گیاه نیام باریک و غلاف خمیده ، دراز ، استوانه ای یا با مقطع مثلث است .
تعدادی از گیاهان جنس نیل حاوی ترکیبات آلیفاتیک سمی هستند . این ترکیب از نظر ساختمانی آنالوگ آرژینین است و موجب مهار ساخت پروتئین ها میشود .
نشانه های درمانگاهی در اسب به دنبال خوردن 5-4 کیلوگرم از گیاه برای مدت حداقل دو هفته ، ظاهر میشوند و شامل افسردگی ، فلجی پاهای خلفی و کشیدن انها روی زمین هنگام حرکت ، گیجی ، عدم تعادل و افتادن به پشت و تشنج است . در بزهای مسموم با گونه ای از این گیاه افسردگی ، نفخ ، دیس پنه ، اسهال ، عدم تعادل در حرکت ، قوز کردن و کم خونی مشاهده شده است . در گوسفندان نیز شکل گیری هماتوری به دنبال ضایعات کبدی و کلیوی گزارش شده است . همچنین در گاوها ، بی اشتهایی ، افسردگی ، تأخیر در فحلی و سقط به دنبال مسمومیت رخ داده است .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Inula conyza
نام انگلیسی : spikenard
نام فارسی : شاه بانک

شاه بانک گیاهی چند ساله است که بلندی آن به 50 تا 100 سانتیمتر میرسد . این گیاه پوشیده از کرک بوده و دارای برگهای بیضی ، دراز ، نوک تیز و ناهموار است . برگهای پایین ساقه با دمبرگ و برگهای بالای ساقه فاقد دمبرگ میباشند . گلهای آن به صورت طبق کوچک هستند که روی آنها گلهای لوله ای سقید مایل به زرد قرار میگیرند .
مسمومیت و مرگ و میر ناشی از شاه بانک در گاو ، گوسفند و خوک گزارش شده است . نشانه های درمانگاهی در گاوها ریزش فراوان بزاق ، لرزش عضلانی ، اختلالات دستگاه گوارش و دفع مدفوع خون آلود است و تورم کبد و خونریزی در مخاط دستگاه گوارش ، دژنراسیون در قلب و کلیه ها و نکروز مرکز لبولی در کبد بعد از مرگ دامها مشاهده شده است . در گوسفندان مسموم نیز خونریزی روی اپی کارد و پرخونی کبد و ریه ها بعد از مرگ یافت شده است .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی :Ipomoea batata
نام انگلیسی : sweet potato
نام فارسی : سیب زمینی شیرین

جهت مشاهده ی تصویر در ابعاد واقعی 765x510 پیکسل اینجا کلیک کنید.

سیب زمینی شیرین گیاهی علفی ، چند ساله با شاخه های دراز و خزنده است . زیشه های آن نیز متورم ، دراز و شیرین میباشد . برگها قلبی شکل مخروطی موجدار با دمبرگ دراز بوده و گلها به صورت منظم یا جام قیفی شکل هستند .
نشانه های درمانگاهی یک تا 6 روز پس از شروع تغذیه از سیب زمینی شیرین دیده میشوند . در مواردی نیز با دامهای تلف شده قبل از رؤیت نشانه ها برخورد میشود . در بیشتر موارد دوره ی بیماری کوتاه است و دامهای مبتلا دیسترس شدید تنفسی ، تنفس با دهان باز و کف آلود ، افزایش ضربان قلب ، تنفس شکمی و سیانور را نشان میدهند و در عرض 24 ساعت ممکن است تلف شوند . در کالبدشکافی گاوهای تلف شده ریه ها مرطوب و سنگین بوده و درجاتی از آمفیزم را نشان میدهند . علاوه بر ادم بینابینی ریوی که مشکل اصلی در ارتباط با مصرف سیب زمینی شیرین در گاوها است ، رخداد انسداد حلق و مری ، تورم تیغه های سم و خرابی دندان ها نیز به دنبال مصرف آنها در گاوها مطرح میباشند .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Juncus effusus
نام انگلیسی : blue rush
نام فارسی : نی بوریا ، سازوی افشان

جهت مشاهده ی تصویر در ابعاد واقعی 600x865 پیکسل اینجا کلیک کنید.

نی بوریا گیاهی چند ساله با برگهای صاف و بدون کرک است . پوشش گل آن به رنگ خرمایی ، ساقه برهنه ، بدون کرک ، صاف و خیلی لیز است که مغز آن نیز یکسره پر میباشد .
نی بوریا حاوی گلیکوزید سیانوژنیک است و میتواند موجب مسمومیت با این ترکیبات در دامها شود .
مصرف این گیاه در گاوها موجب تحریک شدید دستگاه گوارش ، اسهال ، ضعف و بی حالی ، کوری پیشرونده ، افزایش حساسیت و تشنج میشود که ممکن است به مرگ منجر شود . مرگ به دنبال تشنج و به علت خونریزی مغزی رخ میدهد .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Juniperus Communis
نام انگلیسی : Juniper bush
نام فارسی : پیرو ، ابریسک ، سرو کوهی

پیرو درختچه یا درخت کوچک یک یا دو پایه است که بلندی آن در بعضی نقاط به 12 متر میرسد ولی اغلب به صورت درختچه کوتاه و گسترده روی زمین است . که با پنجه زدن و خوابیدن ساقه مرتباً تکثیر میشود . پوست ساقه آن ایتدا تیره رنگ است و در مراحل بعدی به رنگ خاکستری قهوه ای درمی آید . برگها سوزنی ، راست و یا خمیده با انتهای سوزنی خیلی تیز بوده و روی برگ شیاردار و در طول آن خطی کبودرنگ دیده میشود . ابعاد برگ 18-4*2-1 میلیمتر است . میوه ی آن تقریباً گرد و کروی ، کبود رنگ به قطر 9-6 میلیمتر و معمولاً حاوی 3 عدد دانه سه وجهی است و در سال دوم میرسد .
گیاه پیرو حاوی آلکالوئید ژانی پرین هستند و در صورتی که توسط نشخوارکنندگان خورده شوند موجب نفروز ، تورم مثانه و تورم شکمبه میگردند . نشانه ها در این مورد شامل : درد محوطه شکم ، اسهال ، پروتئینوری و افزایش میزان نیتروژن اوره خون است .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Kochia Scoparia
نام انگلیسی : summer cypress
نام فارسی : جاروی قزوینی ، جاروب

جاروی قزوینی گیاهی یک ساله به بلندی 15 تا 30 سانتیمتر ، پرشاخه و سبز یا به طرف پایین قرمز شونده است . ساقه ها و شاخه ها رو به بالا بوده و در بخش فوقانی از کرک پوشیده شده اند . برگها متناوب ، سر نیزه ای یا خطی - سر نیزه ای با سه رگبرگ و به طرف دمبرگ باریک میشوند . گل آذین سنبله ای شکل و گلها یک یا دوتایی و تا 5 تایی میباشند . دانه ها تخم مرغی و طول آنها 2-5/1 میلیمتر است .
خوردن جاروی قزوینی توسط گاوها بیماریهای متعددی را در آنها موجب میشود . ضایعات کبدی و حساسیت به نور ناشی از آن و پلیوانسفالومالاسی از مهمترین و متداولترین آنهاست . در موارد مسمومیت با گیاه ممکن است هر سه بیماری فوق با هم در دامها دیده شوند . در این حالت ریزش اشک ، افسردگی ، بی اشتهایی ، نیستاگموس ، فشردن سر و از پا افتادگی دیده میشود که ممکن است با اپیستوتونوس همراه باشد . علاوه بر این ضایعات جلدی در نواحی از پوست با رنگدانه کم یا بدون آن نیز دیده میشود .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام علمی : Laburnum anagyroides
نام انگلیسی : golden chain
نام فارسی : درخت پروانه ، آبنوس دروغی

جهت مشاهده ی تصویر در ابعاد واقعی 600x800 پیکسل اینجا کلیک کنید.

درخت پروانه از گیهان زینتی سمی و خطرناک است و ماده ی سمی اصلی آن آلکالوئید کوئینولیزیدن به نام سیستیزین میباشد که در تمام قسمت های گیاه وجود دارد .
مرگ ناگهانی در نشخوارکنندگان به دلیل خوردن فسمت های مختلف این گیاه ممکن است رخ دهد . نشانه های درمانگاهی در دامهای بزرگ شامل تههیج و بی قراری و متعاقب آن عدم تعادل ، تعریق و در موارد شدید تشنج است که در حالت کما مرگ به علت خفگی ممکن است اتفاق افتد .
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
"Pejman" مسمومیت طیور علوم دامی 0

Similar threads

بالا