[ گفت و گو ] - رفع اشکال درسی برای کنکور ارشـــد 92

chem.engineer

عضو جدید
سلام
عملیات واحد فصل اول تقطیر:

1- کتاب راهیان سوال 40 صفحه 97،" در یک برج تقطیر، خوراکک ورودی به برج به صورت مایع تک فاز......"، رابطه رو از کجا آورد؟
2- راهیان سوال 32 صفحه95،"در شکل مقابل شیب...."، شیب مناطق 1 و 2 چند میشه و چطور به دست میاد؟
3-راهیان صفحه 86، مثال"در تقطیر دو جزئی با استفاده از روش....." مقدارR رو از کجا آورد؟
4- راهیان سوال 4 صفحه 89،"اگر مخلوط 92%...."، درصد مولی های تشکیل آزئوتروپ برای مخلوط ها رو باید بلد باشیم؟ تو حلی که نوشته، باید درصد مولی فرار تو پایین برج بیشتر از خوراک باشه؟؟؟؟؟چرا؟؟؟؟؟؟؟؟
 

eng_chemist

عضو جدید
سلام
برای سوال 1...ص 76 توضیح داده
سوال دوم...شیب هم مناطق برابر نسبت L/Gهستش.که در منطقه ی دوم جریان مایعش برابر L-sمیشه چون یه جریان جانبی مایع ازش گرفته میشه.
 

eng_chemist

عضو جدید
برا سوال 4 ص 89جوابش اشتباه تایپی!داره.درواقع درصد جز غیر فرار تو پایین برج بیشتر.اینجا آب غیر فراره.و صش پایین برج میشه 10درصد
اون سوالیم که گفتی Rرو از کجا به دست آورده ...نیازی به دونسن Rنیست .اگه طرفین وسطین کنی R حذف میش و فقط Xمجهول میمونه
 

hysteric

عضو جدید
سلام به همگی چندتا سوال ریاضی داشت ممنون میشم کمکم کنید
1- در تست مربوط به توابع متعامد در کنکور مهندسی شیمی 85 چطور از طریق شکل تشخیص میدیم دو تابع متعامدند
2-در حل دستگاه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول خطی ایا از روش اویلر میتونیم به جواب خصوصی برسیم یا فقط جواب عمومی به ما میدهد
 
آخرین ویرایش:

eng.che

کاربر فعال
سلام
نسبت ناسلت به پکلت نشانگر چیست؟
1.نیروی شناوری به لزجت
2. شار گرمایی جابخ جایی یه ظرفیت گرمایی
3. افزایش آنتالپی سبال یه انتقال گرمای هدایتی
4. انرژی جنبشی به اختلاف انتالپی در لایه مرزی حرارتی
 

معتمدد

عضو جدید
سلام
نسبت ناسلت به پکلت نشانگر چیست؟
1.نیروی شناوری به لزجت
2. شار گرمایی جابخ جایی یه ظرفیت گرمایی
3. افزایش آنتالپی سبال یه انتقال گرمای هدایتی
4. انرژی جنبشی به اختلاف انتالپی در لایه مرزی حرارتی
ناسلت به پکلت میشه عدد استانتون پس جوابش میشه گزینه 2 تو فصل اعداد بی بعد راهیان صفحه آخرش(452)توضیح داده
 

معتمدد

عضو جدید
مشاهده پیوست Document1.pdf
این فایل مربوط به معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم قسمت روش ضرایب نامعین که از کتاب پارسه و راهیان بهتر توضیح داده
اسم کتابشم "ریاضیات کاربردی و معادلات دیفرانسیل نوشته فیروزی/مرادی/کاظمی"
امیدوارم براتون مفید باشه فقط به شماره صفحه هاش دقت کنید بر عکس شده
یه کمی مهلت بدبد چشم سوالای پارسه میذارم
 

eng_chemist

عضو جدید
سلام
نسبت ناسلت به پکلت نشانگر چیست؟
1.نیروی شناوری به لزجت
2. شار گرمایی جابخ جایی یه ظرفیت گرمایی
3. افزایش آنتالپی سبال یه انتقال گرمای هدایتی
4. انرژی جنبشی به اختلاف انتالپی در لایه مرزی حرارتی

1.عددگراشف
2.استانتون
3.ناسلت
4.اکرت
 

eng_chemist

عضو جدید
سلام به همگی چندتا سوال ریاضی داشت ممنون میشم کمکم کنید
1- در تست مربوط به توابع متعامد در کنکور مهندسی شیمی 85 چطور از طریق شکل تشخیص میدیم دو تابع متعامدند
2-در حل دستگاه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول خطی ایا از روش اویلر میتونیم به جواب خصوصی برسیم یا فقط جواب عمومی به ما میدهد

سلام.....برای حل دستگاه مرتبه اول خطی من از روش حذفی یا کرامر استفاده میکنم...اویلرو الان یه نگا انداختم فک کم فقط جواب عمومی میده.
 

chem.engineer

عضو جدید
سلام

عملیات فصل تبخیر:
1- رابطه غلظت و نقطه جوش محلول و BPE و افت دما و فشار رو توضیح جامع بدین لطفا
2-منظور از گرمای رقیق شدن چیه؟ تفاوت درنظر گرفتن و نگرفتنش تو محاسبات برمیگرده به ثابت نگرفتن یا گرفتن Cp در محاسبات آنتالپی؟
3-فاکتور اقتصادی تبخیرکننده چندمرحله ای، با صعود نقطه جوش چه رابطه ای داره؟(تو چندمرحله ای ها)
4-رابطه غلظت محلول با U؟(تو چندمرحله ای)
 

chem.engineer

عضو جدید
سلام

عملیات فصل تبخیر:
1- رابطه غلظت و نقطه جوش محلول و BPE و افت دما و فشار رو توضیح جامع بدین لطفا
2-منظور از گرمای رقیق شدن چیه؟ تفاوت درنظر گرفتن و نگرفتنش تو محاسبات برمیگرده به ثابت نگرفتن یا گرفتن Cp در محاسبات آنتالپی؟
3-فاکتور اقتصادی تبخیرکننده چندمرحله ای، با صعود نقطه جوش چه رابطه ای داره؟(تو چندمرحله ای ها)
4-رابطه غلظت محلول با U؟(تو چندمرحله ای)

سلام
علاوه بر سوالات بالا، اثبات روابط مربوط به Cp و Cv صفحه 41 ترموجلد دوم راهیان رو سوال دارم
 

asma_rosie

عضو
در لوله ای به قطر1 سانتیمتر چهار کره به قطر 3/4 سانتی متر قرار گرفته . نسبت افت فشار عبور جریان از این لوله به لوله خالی از کره چقدر است؟
 
بالا