گفتگو و آشنایی با دیگر اعضای تالار مهندسی معماری

negin jo0on

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
:biggrin:

میخواسه با یه تیر دونشون بزنه.با هردو مورد آشناتون کنه لابد:D

ماام یه استاد داشتیم کلاسش خاطره میگفت.آخرشم نصفه بچه هارو انداخت.:surprised:جزوه ام نمیداد.باید سرکلاس نت برمیداشتی از چی نمیدونم والا.:razz:

ها عامو از اینم احتمالا باید نت برداری..کی حال داره:دی
 

negin jo0on

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
:biggrin:

میخواسه با یه تیر دونشون بزنه.با هردو مورد آشناتون کنه لابد:D

ماام یه استاد داشتیم کلاسش خاطره میگفت.آخرشم نصفه بچه هارو انداخت.:surprised:جزوه ام نمیداد.باید سرکلاس نت برمیداشتی از چی نمیدونم والا.:razz:

ها عامو از اینم احتمالا باید نت برداری..کی حال داره:دی
 

negin jo0on

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
:biggrin:

میخواسه با یه تیر دونشون بزنه.با هردو مورد آشناتون کنه لابد:D

ماام یه استاد داشتیم کلاسش خاطره میگفت.آخرشم نصفه بچه هارو انداخت.:surprised:جزوه ام نمیداد.باید سرکلاس نت برمیداشتی از چی نمیدونم والا.:razz:

ها عامو از اینم احتمالا باید نت برداری..کی حال داره:دی
 

et-rt

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جدی نمیری سرکلاس مبانی؟حیفه احسان.برو.:w06:
یعنی انقد بده که نمیتونی تحملش کنی؟
بابا استاد اومده میگه کلاس من قانون داره
سر کلاس من نظم خیلی مهمه. سر کلاس کسی بیرون نمیره. در همین حین گوشیش زنگ زد.
منم فرصتو غنیمت شمردم زدم بیرون
دیگه هم برنگشتم.
اونقد هم سواد نداشت که بتونه مبانی نظری به کسی یاد بده.
 

et-rt

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جدی نمیری سرکلاس مبانی؟حیفه احسان.برو.:w06:
یعنی انقد بده که نمیتونی تحملش کنی؟
بابا استاد اومده میگه کلاس من قانون داره
سر کلاس من نظم خیلی مهمه. سر کلاس کسی بیرون نمیره. در همین حین گوشیش زنگ زد.
منم فرصتو غنیمت شمردم زدم بیرون
دیگه هم برنگشتم.
اونقد هم سواد نداشت که بتونه مبانی نظری به کسی یاد بده.
 

et-rt

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جدی نمیری سرکلاس مبانی؟حیفه احسان.برو.:w06:
یعنی انقد بده که نمیتونی تحملش کنی؟
بابا استاد اومده میگه کلاس من قانون داره
سر کلاس من نظم خیلی مهمه. سر کلاس کسی بیرون نمیره. در همین حین گوشیش زنگ زد.
منم فرصتو غنیمت شمردم زدم بیرون
دیگه هم برنگشتم.
اونقد هم سواد نداشت که بتونه مبانی نظری به کسی یاد بده.
 

et-rt

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
عامو استاد ما امروز اومده بود سرکلاس آدم تخشیص نمیداد الان کجاش درسه:دی...همه چیم به ازدواج میکشونه:دیی
همه چیو به ازدواج میکشونه؟؟:razz:
فک کنم از این استاداس که بعضیا سر کلاسش ذوق مرگ میشن. بقیه هم کفری میشن.

اصن یه وضی:confused:
 

et-rt

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
عامو استاد ما امروز اومده بود سرکلاس آدم تخشیص نمیداد الان کجاش درسه:دی...همه چیم به ازدواج میکشونه:دیی
همه چیو به ازدواج میکشونه؟؟:razz:
فک کنم از این استاداس که بعضیا سر کلاسش ذوق مرگ میشن. بقیه هم کفری میشن.

اصن یه وضی:confused:
 

et-rt

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
عامو استاد ما امروز اومده بود سرکلاس آدم تخشیص نمیداد الان کجاش درسه:دی...همه چیم به ازدواج میکشونه:دیی
همه چیو به ازدواج میکشونه؟؟:razz:
فک کنم از این استاداس که بعضیا سر کلاسش ذوق مرگ میشن. بقیه هم کفری میشن.

اصن یه وضی:confused:
 

et-rt

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
:biggrin:

میخواسه با یه تیر دونشون بزنه.با هردو مورد آشناتون کنه لابد:D

ماام یه استاد داشتیم کلاسش خاطره میگفت.آخرشم نصفه بچه هارو انداخت.:surprised:جزوه ام نمیداد.باید سرکلاس نت برمیداشتی از چی نمیدونم والا.:razz:

اینا استاد نیستن. اینا گونیه کمبودن.
به خدا بعضی وقتا ادم به سلامت روحیشون شک میکنه.
 

et-rt

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
:biggrin:

میخواسه با یه تیر دونشون بزنه.با هردو مورد آشناتون کنه لابد:D

ماام یه استاد داشتیم کلاسش خاطره میگفت.آخرشم نصفه بچه هارو انداخت.:surprised:جزوه ام نمیداد.باید سرکلاس نت برمیداشتی از چی نمیدونم والا.:razz:

اینا استاد نیستن. اینا گونیه کمبودن.
به خدا بعضی وقتا ادم به سلامت روحیشون شک میکنه.
 

et-rt

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
:biggrin:

میخواسه با یه تیر دونشون بزنه.با هردو مورد آشناتون کنه لابد:D

ماام یه استاد داشتیم کلاسش خاطره میگفت.آخرشم نصفه بچه هارو انداخت.:surprised:جزوه ام نمیداد.باید سرکلاس نت برمیداشتی از چی نمیدونم والا.:razz:

اینا استاد نیستن. اینا گونیه کمبودن.
به خدا بعضی وقتا ادم به سلامت روحیشون شک میکنه.
 

negin jo0on

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
همه چیو به ازدواج میکشونه؟؟:razz:
فک کنم از این استاداس که بعضیا سر کلاسش ذوق مرگ میشن. بقیه هم کفری میشن.

اصن یه وضی:confused:

چمیدونم والا...هی عشقای قدیمو با جدید مقایسه میکنه و اینا....
همون که هی میگه شما و نسل شما و معماری شما هیچی نیستین
:D
 

negin jo0on

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
همه چیو به ازدواج میکشونه؟؟:razz:
فک کنم از این استاداس که بعضیا سر کلاسش ذوق مرگ میشن. بقیه هم کفری میشن.

اصن یه وضی:confused:

چمیدونم والا...هی عشقای قدیمو با جدید مقایسه میکنه و اینا....
همون که هی میگه شما و نسل شما و معماری شما هیچی نیستین
:D
 

negin jo0on

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
همه چیو به ازدواج میکشونه؟؟:razz:
فک کنم از این استاداس که بعضیا سر کلاسش ذوق مرگ میشن. بقیه هم کفری میشن.

اصن یه وضی:confused:

چمیدونم والا...هی عشقای قدیمو با جدید مقایسه میکنه و اینا....
همون که هی میگه شما و نسل شما و معماری شما هیچی نیستین
:D
 

arch.mi

عضو جدید
کاربر ممتاز
بابا استاد اومده میگه کلاس من قانون داره
سر کلاس من نظم خیلی مهمه. سر کلاس کسی بیرون نمیره. در همین حین گوشیش زنگ زد.
منم فرصتو غنیمت شمردم زدم بیرون
دیگه هم برنگشتم.
اونقد هم سواد نداشت که بتونه مبانی نظری به کسی یاد بده.

بیشترشون رو این چیزا حساسن.
اگه سواد نداشته حذفش کن خو ترم بعد با یکی دیگه بردار.
من هنوزم میگم حیفه ا.گه استادی دارین که میتونه بهتر باشه.

اینا استاد نیستن. اینا گونیه کمبودن.
به خدا بعضی وقتا ادم به سلامت روحیشون شک میکنه.

تایید میکنم.:razz:
خدا به داد معماریمون برسه با این وضع.:w06:
 

arch.mi

عضو جدید
کاربر ممتاز
بابا استاد اومده میگه کلاس من قانون داره
سر کلاس من نظم خیلی مهمه. سر کلاس کسی بیرون نمیره. در همین حین گوشیش زنگ زد.
منم فرصتو غنیمت شمردم زدم بیرون
دیگه هم برنگشتم.
اونقد هم سواد نداشت که بتونه مبانی نظری به کسی یاد بده.

بیشترشون رو این چیزا حساسن.
اگه سواد نداشته حذفش کن خو ترم بعد با یکی دیگه بردار.
من هنوزم میگم حیفه ا.گه استادی دارین که میتونه بهتر باشه.

اینا استاد نیستن. اینا گونیه کمبودن.
به خدا بعضی وقتا ادم به سلامت روحیشون شک میکنه.

تایید میکنم.:razz:
خدا به داد معماریمون برسه با این وضع.:w06:
 

arch.mi

عضو جدید
کاربر ممتاز
بابا استاد اومده میگه کلاس من قانون داره
سر کلاس من نظم خیلی مهمه. سر کلاس کسی بیرون نمیره. در همین حین گوشیش زنگ زد.
منم فرصتو غنیمت شمردم زدم بیرون
دیگه هم برنگشتم.
اونقد هم سواد نداشت که بتونه مبانی نظری به کسی یاد بده.

بیشترشون رو این چیزا حساسن.
اگه سواد نداشته حذفش کن خو ترم بعد با یکی دیگه بردار.
من هنوزم میگم حیفه ا.گه استادی دارین که میتونه بهتر باشه.

اینا استاد نیستن. اینا گونیه کمبودن.
به خدا بعضی وقتا ادم به سلامت روحیشون شک میکنه.

تایید میکنم.:razz:
خدا به داد معماریمون برسه با این وضع.:w06:
 

arch.mi

عضو جدید
کاربر ممتاز
خب این طبق آخرین خبرهاست:D

10 دانشگاه برتر معماری در امریکا (مقطع کارشناسی)

 

arch.mi

عضو جدید
کاربر ممتاز
خب این طبق آخرین خبرهاست:D

10 دانشگاه برتر معماری در امریکا (مقطع کارشناسی)

 

arch.mi

عضو جدید
کاربر ممتاز
خب این طبق آخرین خبرهاست:D

10 دانشگاه برتر معماری در امریکا (مقطع کارشناسی)

 
بالا