چگونه از قلب مراقبت کنیم ؟؟

LOOFAN

عضو جدید
هنگام هضم غذا نه کار کنید نه راه بروید .

هنگام بالا رفتن از پله عجله نکنید و در هر طبقه چند دقیقه استراحت کنید .

با بازوی دست چپ بارهای خیلی سنگین را حمل نکنید .

هنگام خواب تخت خوابتان را طوری قرار دهید که پایتان کمی بالاتر قرار گیرد .

سعی کنید بیش تر روی پهلوی راست بدن بخوابید .

پنجره اتاق را هنگام خواب باز نگه دارید .

با آب خیلی داغ استحمام نکنید .

از جهیدن شدید بر روی پله های اتوبوس بپرهیزید .

سیگار نکشید ، سیگار نکشید و ...
 

Similar threads

بالا