چکار کنیم همیشه گیربکس سالم داشته باشیم

takrayan

عضو جدید
برای داشتن گیربکس سالم لازم است که سرویس های دوره ای گیربکس را سر وقت انجام دهیم و در صورت مشاهده کوچکترین مشکل سریعا خودرو خود را به تعمیرگاه متخصص نشان دهیم.
بنده تمام سرویس های گیربکس خودم را در تعمیرگاه تک گیربکس انجام میدم و صد درصد از کارشون راضی هستم. آیا کسی از دوستان هست که با نظر من موافق باشد و حداقل یک بار به این تعمیرگاه مراجعه کرده باشد.
 
بالا