پویا خزعلی پارسا و زیست گنبد پایدار؛ بازتعریف بومی سکونتگاه

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتازاین پروژه به یکی از دانش آموزان من که از چگونگی ساخت یک گنبد اطلاعی نداشت، اختصاص دارد. این دانش آموز یک مدل از گنبد سلطانیه را به چالش کشید. او نوارهای 3 میلیمتری از فوم را برش داد، چنانچه هر نواره در یک نیم دایره خم شد، چرخید، و از سر به هم متصل شدند. پیش از کامل شدن یک سوم از نیم دایره این دانش آموز متوجه شد، نواره ها برای تولید یک گنبد بیش از حد ضخیم هستند. از این جهت ما بر آن شدیم تا روش ساخت را کاملاً تغییر دهیم، اما از نقطه نظر من این رویکرد یک روش فوق العاده از سرپناه را ارائه می داد، و جالب توجه تر از یک گنبد متداول، بسیار زیبا و ساده به نظر می رسید.
من از او درخواست کردم، تا مدل را با همان روش کامل کند، و همانطور که پیش بینی می کردم، محصول شگفت انگیز بود. دو سال بعد زمانی که من با آقای میرداماد (کارفرما) آشنا شدم، او یک روش ساخت جدید برای توسعه ی یک شهر تفریحی در نزدیکی جنگل های کتالم در شمال ایران را جستجو می کرد. همان زمان این روش برای من تدایی شد. و من تصمیم گرفتم، از بامبو به عنوان مصالح بومی آن منطقه استفاده کنم.
ما 70 بامبو برای مدل سازی طرحمان بکار بردیم. و با دو بامبو یک کرو را از یک جهت به جهت دیگر پروژه کامل کردیم. این بامبو دو روز پیش از استفاده برش خورد، و این اطمینان حاصل شد، که همچنان در طول فرایند ساخت نرم و انعطاف پذیر و متعاقباً هنگام ساخت سفت و محکم خواهد بود. گرچه این امکان در زنده نگهداشتن بامبو پس از ساخت وجود داشت، از این رو ساختار سبز و انعطاف پذیر باقی ماند. ما لوله های گاز را از فروشگاه محله برای ساخت یک پایه برای بامبو تهیه کردیم. اما آنرا به زمین متصل نکردیم. با این روند امکان حرکت ساختار با گرفتن بامبوها از لوله ها و نصب آنها در مکانی دیگر تولید شد.

این ساختار متمایز فضایی مقرون به صرفه و اضطراری را ارائه می دهد. هزینه ی کلی برای ساخت این سکونتگاه 40 متر مربعی جمعاً بالغ بر 700 یورو بود. چنانچه شکل منحصر به فرد آن در مقابل نیروهای افقی مانند باد و زمین لرزه مقاومت معقولی را از خود نشان می داد. بعلاوه این ساختار می تواند توسط غیر حرفه ای ها سه نفر در دو روز ساخته شود. در تکمیل پوسته ما دسته های محصولات برنج را از یکی از زمین های برنج پس از برداشت در این ناحیه جمع آوری کردیم. هر دسته در بالای این سازه با یکدیگر پیچیده، و با روی هم افتادن شاخه ها در اطراف سقف را پوشانده اند.
یکی از مزیت های اصلی بکارگیری شاخه های برنج برای این پروژه زمانی است، که آنها به علت رطوبت در هوای بارانی بسط می یابند، و مانع از نفوذ باران به داخل فضا می شوند. چنانچه در هوای آفتابی و گرم خشک شده، و عبور باد به داخل این گودال کوچک را ممکن می سازند، و یک تهویه ی طبیعی را پدید می آورند. چنانچه در هر بخش از جهان مصالح بومی بکار گرفته می شود، و به موجب تغییر ظاهر ساختار هزینه را به حداقل می رساند.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


منبع:اتوود 
بالا