پروژه کنترل هوشمند موتورخانه و بهره وری انرژی

petromech

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
با سلام

پروژه کنترل هوشمند موتورخانه و بهره وری انرژی که پروژه پایانی خودم هستم برای دانلود قرار دادم.

در این پروژه یک موتورخانه حرارت مرکزی هم طراحی شده است و در کنارش به موضوع کترل هوشمند اشاره گردیده است.

 
بالا