پاسخگویی به اشکالات دروس استاتیک و مقاومت مصالح (کارشناسی ارشد)

alimec

عضو جدید
تغییر مکان انتهای میله ای استوانه ای به طول L وزن W که از تکیه گاه خود آویزان است؟(AE=ثابت)
 

fluid2008

عضو جدید
کاربر ممتاز
تغییر مکان انتهای میله ای استوانه ای به طول L وزن W که از تکیه گاه خود آویزان است؟(AE=ثابت)
میله استوانه ای:چون مرکز جرمش در وسط میله هست ،تغییر طول فقط برای نصف طول حساب میشه.delta=W*L/2*A*E
مخروط: درسته؟delta=W*L/3*A*E
 

alimec

عضو جدید
کرنش های خوانده شده توسط سه گلبرگ کرنش 60 درجه عبارتند از
3 ضربدر 10 به توان منفی 6
3 ضربدر 10 به توان منفی 6
3 ضربدر 10 به توان منفی 6
اون وقت کرنش ماکس؟

در عین حال که داریم سراغ مفهوم/ درگیری و یادگیری /چالش /ماندگاری در ذهن/قدرت چند مغز/و... می ریم قدرت حل مسئله خود را در دروسی مثل ارتعاشات و مقاومت از دست ندهیم مخصوصا مقاومت که جای خود دارد قرار نیست از کسی که به فرض سه دور کامل مقاومت نایی را می خواند ضعیفتر عمل کنیم ولی:
او.ن 10 سوال اول
یکی از سوالات نکته ای دارد
یه مقایسه بین کسی که مقومت نخواند(حداقل اون مبحث)و کسی که اون مبحث را خواند
یه تست بیاد و اون نکته لازم باشد حالا:
1-کسی که خوانده مقاومت رو ولی اون نکته را نداند با قاطعیت غلط جواب می دهد
2-کسی که نخوانده خب اصلا نمی زند!!!
حالا کی ضرر کرد؟:surprised:
 

fluid2008

عضو جدید
کاربر ممتاز
اون وقت مرکز جرم مخروط کجاست؟
مرکز جرم مخروط در حالت عمودی بر مرکز جرم مثلث منطبقه،همچنین تصحیح کنم که مبدا اندازه گیری این 1/3 برای یک مخروط آویزان که تحت نیروی وزنش هست=>از نوک مخروط سنجیده میشه.و دلیل ایجادش هم به دلیل 1/3 فرمول حجم مخروط است.
 

fluid2008

عضو جدید
کاربر ممتاز
کرنش های خوانده شده توسط سه گلبرگ کرنش 60 درجه عبارتند از
3 ضربدر 10 به توان منفی 6
3 ضربدر 10 به توان منفی 6
3 ضربدر 10 به توان منفی 6
اون وقت کرنش ماکس؟

در عین حال که داریم سراغ مفهوم/ درگیری و یادگیری /چالش /ماندگاری در ذهن/قدرت چند مغز/و... می ریم قدرت حل مسئله خود را در دروسی مثل ارتعاشات و مقاومت از دست ندهیم مخصوصا مقاومت که جای خود دارد قرار نیست از کسی که به فرض سه دور کامل مقاومت نایی را می خواند ضعیفتر عمل کنیم ولی:
او.ن 10 سوال اول
یکی از سوالات نکته ای دارد
یه مقایسه بین کسی که مقومت نخواند(حداقل اون مبحث)و کسی که اون مبحث را خواند
یه تست بیاد و اون نکته لازم باشد حالا:
1-کسی که خوانده مقاومت رو ولی اون نکته را نداند با قاطعیت غلط جواب می دهد
2-کسی که نخوانده خب اصلا نمی زند!!!
حالا کی ضرر کرد؟:surprised:
سوال جالبی بود.گلبرگ کرنش....
جوابی که به دست آوردم3*یک به اضافه رادیکال 3 *ده به توان منفی 6.راه حلش هم نمیگم چون فکر نمیکنم جواب درست باشه.
 

fluid2008

عضو جدید
کاربر ممتاز
در تست قبل برا اینکه تغییر مکان انتهای میله صفر شو چه نیرویی در مرکز جرم میله باید وارد کنیم؟
انتهای میله به اندازه L*gama/2*AEجابجا شده،نیروی وسط باید میله رو به همین اندازه جابجا کنند باید نیرویی به اندازه وزن در مرکز وارد کنیم.
 

hamid19395

عضو جدید
کرنش های خوانده شده توسط سه گلبرگ کرنش 60 درجه عبارتند از
3 ضربدر 10 به توان منفی 6
3 ضربدر 10 به توان منفی 6
3 ضربدر 10 به توان منفی 6
اون وقت کرنش ماکس؟

در عین حال که داریم سراغ مفهوم/ درگیری و یادگیری /چالش /ماندگاری در ذهن/قدرت چند مغز/و... می ریم قدرت حل مسئله خود را در دروسی مثل ارتعاشات و مقاومت از دست ندهیم مخصوصا مقاومت که جای خود دارد قرار نیست از کسی که به فرض سه دور کامل مقاومت نایی را می خواند ضعیفتر عمل کنیم ولی:
او.ن 10 سوال اول
یکی از سوالات نکته ای دارد
یه مقایسه بین کسی که مقومت نخواند(حداقل اون مبحث)و کسی که اون مبحث را خواند
یه تست بیاد و اون نکته لازم باشد حالا:
1-کسی که خوانده مقاومت رو ولی اون نکته را نداند با قاطعیت غلط جواب می دهد
2-کسی که نخوانده خب اصلا نمی زند!!!
حالا کی ضرر کرد؟:surprised:
فکر میکنم این جواب باشه
3*یک به اضافه 0.25*رادیکال 3 *ده به توان منفی 6
تست هاتون نکنه اگر داره بگید،قرار نیست که ما همش پاسخ بگیم شما هیچ!همه باید به هم کمک کنند!در غیراینصورت
همه ضرر میکنند و شما سود!
 
آخرین ویرایش:

fluid2008

عضو جدید
کاربر ممتاز
فکر میکنم این جواب باشه
3*یک به اضافه 0.25*رادیکال 3 *ده به توان منفی 6
تست هاتون نکنه اگر داره بگید،قرار نیست که ما همش پاسخ بگیم شما هیچ!همه باید به هم کمک کنند!در غیراینصورت
همه ضرر میکنند و شما سود!
اتفاقا ایشون هدفشون از قرار دادن اینگونه تست ها در اینجا اینه که همه با هم روش فکر کنیم و مسله جدیدی یاد بگیریم.بحث سود و ضرر نیست.من اگر بودم این جمله شما بهم بر میخورد.
 

hamid19395

عضو جدید
اتفاقا ایشون هدفشون از قرار دادن اینگونه تست ها در اینجا اینه که همه با هم روش فکر کنیم و مسله جدیدی یاد بگیریم.بحث سود و ضرر نیست.من اگر بودم این جمله شما بهم بر میخورد.
وقتی میگن نکته ای در اون بوده که هیچکس متوجه نشده من مفهوم دیگه ای ازش به ذهنم نمیاد!
درسته سوالات مفهومی از این بابت هم ممنونشون هستم اما وقتی چیزی بیشتراز ما میدونند بهتر هست که بگن
من منظور خاصی نداشتم نمیدونم شاید بد بیان کردم
قصد و غرضی در کار نبود
علی جان بهتون بر نخوره یه موقع من منظوری نداشتم
منم به دلایلی شاید دیگه اینجا پست ندادم و در همون تاپیک سیالاتی و نو اندیشان فعالیت کردم...
 
آخرین ویرایش:

fluid2008

عضو جدید
کاربر ممتاز
وقتی میگن نکته ای در اون بوده که هیچکس متوجه نشده من مفهوم دیگه ای ازش به ذهنم نمیاد!
درسته سوالات مفهومی از این بابت هم ممنونشون هستم اما وقتی چیزی بیشتراز ما میدونند بهتر هست که بگن
من منظور خاصی نداشتم نمیدونم شاید بد بیان کردم
قصد و غرضی در کار نبود
علی جان بهتون بر نخوره یه موقع من منظوری نداشتم
منم به دلایلی شاید دیگه اینجا پست ندادم و در همون تاپیک سیالاتی و نو اندیشان فعالیت کردم...
ای بابا،من یه جمله گفتم.شما هم تصمیم به هجرت گرفتید؟
 

alimec

عضو جدید
کرنش های خوانده شده توسط سه گلبرگ کرنش 60 درجه عبارتند از
3 ضربدر 10 به توان منفی 6
4 ضربدر 10 به توان منفی 6
5ضربدر 10 به توان منفی 6
اون وقت کرنش ماکس؟
پاسخ تست قبلی هم 3 ضربدر 10 به توان منفی 6 میشه
 
آخرین ویرایش:

alimec

عضو جدید
سوال جالبی بود.گلبرگ کرنش....
جوابی که به دست آوردم3*یک به اضافه رادیکال 3 *ده به توان منفی 6.راه حلش هم نمیگم چون فکر نمیکنم جواب درست باشه.

فکر میکنم این جواب باشه
3*یک به اضافه 0.25*رادیکال 3 *ده به توان منفی 6
تست هاتون نکنه اگر داره بگید،قرار نیست که ما همش پاسخ بگیم شما هیچ!همه باید به هم کمک کنند!در غیراینصورت
همه ضرر میکنند و شما سود!

اتفاقا ایشون هدفشون از قرار دادن اینگونه تست ها در اینجا اینه که همه با هم روش فکر کنیم و مسله جدیدی یاد بگیریم.بحث سود و ضرر نیست.من اگر بودم این جمله شما بهم بر میخورد.

alimec عزیز این تست کنکور بوده ؟؟؟؟

وقتی میگن نکته ای در اون بوده که هیچکس متوجه نشده من مفهوم دیگه ای ازش به ذهنم نمیاد!
درسته سوالات مفهومی از این بابت هم ممنونشون هستم اما وقتی چیزی بیشتراز ما میدونند بهتر هست که بگن
من منظور خاصی نداشتم نمیدونم شاید بد بیان کردم
قصد و غرضی در کار نبود
علی جان بهتون بر نخوره یه موقع من منظوری نداشتم
منم به دلایلی شاید دیگه اینجا پست ندادم و در همون تاپیک سیالاتی و نو اندیشان فعالیت کردم...

ای بابا،من یه جمله گفتم.شما هم تصمیم به هجرت گرفتید؟
فصل 7جانستون آخرش در مورد گلبرگ کرنشه
نمی دونم تست کنکور بود یا نه
سوالاتی که اینجا می ذارم چه تستی چه ...چند حالت داره
بلدم و احساس می کنم مهمه و ...
بلدم فعلا جواب نمی دم برای چالش و درگیری ذهنی شما
بلد نیستم فعلا سپردم به شما یا ضمیر ناخودآکاه خودم یا باید از جانستون/استاد دانشگاه/ استاد حل تمرین دانشگاه/... کمک بگیرم
برای ایجاد انگیزه و تنوع
برای درس گرفتن از اشتباه دیگران
نکند روش بهتری باشد روش سریعتری باشد
شک به یقین
مرور
و....
ادامه دادن را ادامه دهید
دیگه چیزی برا گفتن ندارم شنبه می ام
 

alimec

عضو جدید
کدوم گزینه در مورد مواد نرم و ترد صحیحه؟
1-میزان جذب انرژی در مواد ترد بیش از نرمه
2-در نرم مقاومت پیچشی تقریبا برابر مقاومت کششی
3-در هدو جسم نقطه سیلان ایجاد می گردد
4-در اجسام نرم تحت بار استاتیکی تمرکز تنش اهمیت ندارد در حالیکه در اجسام ترد دارد
آزمون چهارم پارسه 90
 

alimec

عضو جدید
کدوم حالت زیر بحرانی تره(ماده ترد)
یه الممان مربعی در نظر بگیریدو تنش ها هم عمودی
1-دو تنش کششی یکی در راستای ایکس یکی ایگرگ یکی 100 یکی 600
2-یکی فشاری 200 دیگری کششی 400
3-هر دو فشاری 200/400
4-هر دو فشاری 600/100
آزمون 4 پارسه 90
 
بالا