وقتی یک نوشابه می‌خورید، چه اتفاقی می‌افتد؟

cora

عضو جدید
کاربر ممتاز
10 دقیقهبعد: 10 قاشق چای‌خوری شکر وارد بدن‌تان می‌شود. می‌دانید چرا با وجود خوردناین حجم شکر دچار استفراغ نمی‌شوید؟ چون اسید فسفریک، طعم آن را کمی می‌گیرد وشیرینی‌اش را خنثی می‌کند.

20
دقیقه بعد:قندخون‌تان بالا می‌رود و منجر به ترشح ناگهانی و یک‌جای انسولین می‌شود. کبدتان شروعمی‌کند به تبدیل قند به چربی تا قند خون، بیشتر از این بالا نرود.

40
دقیقه بعد:حالا دیگر جذب کافئین کامل شده؛ مردمک‌های‌تانگشاد می‌شود، فشار خون‌تان بالا می‌رود و در پاسخ به این حالت، کبدتان قند را بهداخل جریان خون رها می‌کند. گیرنده‌های آدنوزین مغز حالا بلوک می‌شوند تا از احساسخواب‌آلودگی جلوگیری کنند.

45
دقیقه بعد:ترشحدوپامین افزایش پیدا می‌کند و مراکز خاصی در مغز، که حالت سرخوشی ایجاد می‌کنند،تحریک می‌شوند. این همان مکانیسمی است که در مصرف هروئین منجر به ایجاد سرخوشیمی‌شود.

بعد از 60 دقیقه:اسید فسفریک موجود درنوشابه، داخل روده کوچک، به کلسیم، منیزیم و روی می‌چسبد. متابولیسم بدن افزایشپیدا می‌کند. میزان بالای قند خون و شیرین‌کننده‌های مصنوعی، دفع هرچه بیشتر کلسیمرا از طریق ادرار باعث می‌شوند.

مدتی بعد:کافئیندر نقش یک داروی مدر (ادرارآور) وارد عمل می‌شود. حالا دیگر کلسیم و منیزیم و روییکه قرار بود جذب بدن شود، بیش از پیش از طریق ادرار دفع می‌شود و به همراه آنمقادیر زیادی آب، سدیم و دیگر الکترولیت‌ها نیز از دست می‌رود.

مدتی بعدتر:کم‌کم آن غوغایی که در بدن‌تان ایجاد شده بود فروکشمی‌کند و نوبت به افت قند می‌رسد. در این مرحله یا خیلی حساس و تحریک‌پذیر می‌شویدیا خیلی کرخت و بی‌حال. حالا دیگر تمام آن آبی را که از طریق نوشابه وارد بدن خودکرده بودید، دفع کرده‌اید؛ آبی که می‌شد به جای اسید و کافئین و شکر، حاوی موادمفیدی برای بدن‌تان باشد. تا چند ساعت بعد اثر کافئین هم از بین می‌رود و شما هوسیک نوشابه دیگر می‌کنید.

نوشابه‌خورترین ملت جهان
سرانه مصرف نوشابه‌های گازدار در ایران۴۲لیتر است. با مقایسه این آمار با آمار دیگر کشورهای جهان به این نتیجه وحشتناکمی‌رسیم که ما در سرانه مصرف نوشابه‌هاى گازدار مقام اول را در جهان پیدا کرده‌ایم. برای این که بیشتر وحشت کنید، بد نیست بدانید که:

-1
میانگین مصرف نوشابه‌های گازدار در دنیا برای هر فرد 10 لیتراست.

- 2
در بیست سال اخیر، مصرف نوشابه هاى گازداردر کشور، نزدیک به ۱۵ درصد رشد داشته است.

- 3
در طیاین بیست سال، مصرف شیر و لبنیات، تنها حدود یک دهم درصد رشد کرده است.

- 4
سرانه‌ مصرف لبنیات در ایران کمتر از یک سوماستاندار جهانی است.

- 5
طبق آمار، ۹۰ درصد کودکان۲۴ماهه تا ۱۲ ساله کشورمان، روزانه حداقل یک بار پفک و نوشابه مصرفکرده‌اند.

25 - 6
درصد از کودکان ایرانى
به نوعی با
سوءتغذیه دست‌به‌گریبانند.
7)
یک‌سوم از مرگ‌ومیرهای کشور به علتبیماری‌های قلبی‌عروقی است که یکی از عوامل اصلی بروز آن، تغذیه غلط است
.
 

Similar threads

بالا