همه چیز در مورد جیره نویسی

همه چیز در مورد جیره نویسی

  • حتما نظرتونو بدين

    رای: 0 0.0%
  • حتما نظرتونو بدين

    رای: 0 0.0%

  • مجموع رای دهندگان
    1
  • نظرسنجی بسته .

hamid_a

عضو جدید
کاربر ممتاز
راهنماي انتخاب مواد خوراكي جهت جيره نويسي
1-ذرت
: اين ماده با حدود3300 انرژي و 8/8 % پروتئين خام عمده ترين غله موجود در جيره هاي طيور ميباشد . اسيدآمينه ميتونين در ذرت بالا مي باشد وميزان ليزين آن كم است . بهمين دليل در اغلب موارد هنگام استفاده از اين ماده ليزين به جيره افزوده مي گردد.
ذرت حاوي رنگدانه گزانتوفيل است كه وجود آن براي زردي رنگ پا ، پوست ، نوك مرغها و زرده تخم مرغ لازم مي باشد.اين ماده درمواردي كه نيازبه پلت كردن دان باشد براحتي پلت نمي شودو براي اينكار بايد از پلت چسبان استفاده كرد تا دان خميري نشود.مايكوتوكسين هاازمشكلات عمده غلات بخصوص ذرت مي باشدكه اگرميزان آنها بحدي برسد،چون سمي است باعث مسموميت مي شود.
رطوبت بالا (بالاتراز 14 %) به همراه حرارت (بالاتراز25 درجه سانتي گراد)به رشد اين قارچهاي سمي كمك مي كند. زيرا لنيون مايكوتوكسين ديگري است كه درجيره به ويتامين D3 چسبيده و باعث خارج شدن ويتامينD3 از بدن مي گردد كه نهايتاً منجر به بروز مشكلات اسكلتي و پوسته تخم مرغ مي شود . در چنين مواقعي بايد توجه داشته باشيم
اگر شرايط كشت ، داشت و يا برداشت بدليل تغييرات آب و هوا از جمله تغيير دما يا باران شديد و تغيير كند انرژي ذرت نيز تغيير مي كندكه با لمس كردن قابل تشخيص است در اينگونه مواد ميزان تغييرپروتئين اندك بوده واسيدآمينه ها نيز تقريباً ثابت مي مانند.قبل از برداشت اگرذرت درشرايط گرما قراربگيرد چروكيده وكم وزن مي شودوانرژي آن بشدت پايين خواهد بود .
ذرت تازه رطوبت بالايي داردورطوبت بالا باعث خوشخوراكي آن مي گرددوطيور براحتي آنرا مي خورند . اگر بهردليلي بخواهيم از ذرت تازه استفاده كنيم بايد مواد مغذي آنرا براي ميزان رطوبت تصحيح كرد و بعد در جيره نويسي شركت داد .

2- گندم :
گندم يكي ديگر از غلات است كه تقريباً3100 انرژي و 12% پروتئين دارد . براي تقسيم بندي از نوع واريته(زمستانه و بهاره )،رنگ پوشش(قرمز و سفيد)وميزان سختي (نرم و سخت )استفاده مي كنند . درگندمهاي سخت پروتئين بيشتري بهمراه نشاسته وجود دارد واصولاً ارزش غذايي گندم به نرمي وسختي آن بستگي دارد .
با وجودي كه گندم حاوي پروتئين بيشتري نسبت به ذرت مي باشد و انرژي آن هم اندكي از ذرت كمتر است اما استفاده بيش از 30 % آن بدون آنزيم مناسب در جيره مشكلاتي را براي پرندگان جوان بوجود مي آورد . ناگفته نماند كه ميزان پروتئين خام در گندم با توجه به نوع رقم آن متفاوت مي باشد و اين دامنه تغييرات مي تواند از تقريباً 5/9 درصد الي 15 درصد باشد .
آرابينوگزيلان ها اصلي ترين تركيبات پنتوزي مي باشندكه چندين برابر وزن خود آب جذب مي كنند. پنتوزانها بطور كلي باعث تغيير ويسكوزيته (چسبندگي ) مواد هضمي مي شوند و در نتيجه موجب كاهش هضم مواد خوراكي و افزايش رطوبت بستر مي شوند . گندمهاي آسياب شده بصورت خيلي نرم باعث چسبندگي نوك جوجه هاي جوان مي شود . پروتئين هاي گندم خاصيت چسبندگي دارند و بنابراين به نوك پرنده مي چسبند.چسبندگي شديد نوك سبب كاهش مصرف خوراك ، افزايش مقدار خوراك در آبخوريهاي قيفي و فراهم شدن محيط مناسب در دهان براي رشد باكتريها و قارچها مي شود كه اين مشكل با آسياب كردن درشت دانه هاي گندم بر طرف مي شود . بطوركلي گندم به جيره جوجه هاي10-7 روزگي بعلت نوع پروتئينهاي موجود در آن كه ايجاد چسبندگي در نوك و مقعد مي كند توصيه نمي شود و همانطور كه اشاره شد آسياب چكشي بدليل ذرات ريزتري كه ايجاد مي كند بيشتر مشكل ساز است.با مصرف گندم ميزان مصرف آب زياد شده وبستر خيس مي گردد.كه نهايتاً منجر به بروز مشكلات پا ، سينه ،كوكسيديوز و بيماريهاي تنفسي از راه آزاد شدن آمونياك مي گردد (بالا رفتنpH تا 9-8 ).
با مصرف آنزيمهاي آرابيناز،آلفا - آميلاز وگزيلاناز مي توان از يك روزگي حدود 30 % جيره را با گندم تأمين كرد كه اين مقدار به حدود 60 % درآخر دوره مي رسد .

3- جو :
جو نيز از خانواده غلات مي باشد و حدود2600 انرژي و 6/11 % پروتئين دارد . لاشه مرغي كه با جو تغذيه شده است بدليل وجود چربي اشباع (اشباع تر از چربي ذرت)،ذخيره چربي اعماء و احشاء مقداري سفت تر خواهد بود. بتاگلوكان ها عامل محدود كننده تغذيه جو مي باشندكه باعث مرطوب شدن بستر مي گردند . بنابراين در هنگام استفاده از آن بايد آنزيم بتاگلوكاناز را به جيره اضافه كرد .
جو را بصورت دانه كامل نبايد در ابتداي زندگي مورد تغذيه قرار داد زيرا بعلت داشتن نوك تيز و پوسته زبر طيور را از خوردن دان باز مي دارد .
نكته مهم ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه دانه هاي مواد بايد همگي با هم، هم اندازه باشند در غير اين صورت طيور دانه هاي درشت تر را انتخاب مي كنند.درزمان استفاده ازجودرجيره با افزودن آنزيم مقداري به انرژي آن افزوده مي گردد ومشكلاتي كه براثر وجود بتاگلوكانها پديد مي آمد رفع مي گردد.دراينصورت مي توان از اول دوره به مقدار 15-10% به همراه گندم يا بيشتر به تنهايي استفاده كرد . نكته مهم در اينجا ميزان آنزيم است كه بايد كافي باشد تا بتاگلوكان در دستگاه گوارش كاملاً از بين برود. بتاگلوكان و اندازه خود ذرات در چسبندگي مقعد مؤثرند و اگر اين اندازه خيلي كوچك باشد آنزيمها اثر نمي كنند و هضم نمي شوند.بعضي اوقات از جو بعنوان پركننده جيره استفاده مي شود در گله هاي مادر و اجداد در سنين خاصي چون دان هر روز در اختيار مرغ نيست گاهاً از جو بعنوان سرگرم كننده استفاده مي گردد.

4- كنجاله سويا
سويا داراي2550 انرژي و 44 يا 48 % پروتئين مي باشد . سويا جزء موادي است كه براي تأمين پروتئين ازآن استفاده مي شود.سويا داراي عامل محدود كننده تريپسين است كه موجب متوقف شدن تجزيه پروتئين ها مي شود وجود آن علاوه بر كاهش رشد و توليد تخم مرغ با بزرگ شدن پانكراس مشخص مي باشد.البته اين عامل درطي فرايند حرارتي براي روغن كشي ازسويا ازبين ميرود.
تنهاعاملي كه باعث تغييرارزش سويا مي شود حرارت است كه بدوصورت over heat و under heat مي باشد(واكنش ميلارد يا قهوه اي شدن)كه دراين حالت بايدبه جيره ليزين اضافه نمود(سويا سوخته). در زمان استفاده ذرت با سويا ، متيونين اولين ليزين و دومين اسيد آمينه محدود كننده است .
سويا بخاطراليگوساكاريدهايش ايجاد رطوبت مي كند و ممكن است در طيوري كه مدت زمان زيادي نگهداري مي شوند زخمهايي در كف پا (( food pad lesions ايجاد گردد .

5-كنجاله آفتابگردان
آفتابگردان يكي ديگر از موادي است كه براي تأمين پروتئين جيره از آن استفاده مي كنيم . ميزان انرژي آن 1900 و پروتئين آن از 28 تا 40 % متغيير مي باشد . ميزان ليزين آن پايين و ترئونين آن قابليت هضم بسيار كمي دارد. اين ماده داراي مقدار زيادي پكتين (محدودكننده )، گزيلان و آرابينوزايلان است و در مواقع مصرف حتماً بايد يك مولتي آنزيم حاوي پكتيناز به آن اضافه شود.بدون آنزيم مي توان مقداركمي ازآن را در جيره جايگزين سويا نمود. مثلاً به جاي 20 % سويايي كه در جيره آغازين موجود است ، 15 % سويا و 5 % آفتابگردان قرار دهيم كه در اين حالت بالانس اسيدهاي آمينه بخصوص ليزين و ترئونين ضروري بنظر مي رسد .
بطور خلاصه مي توان در جيره آغازين تا 25 % و در جيره پاياني تا 40 % سوياي موجود را با آفتابگردان جايگزين نمود . البته در جيره حاوي آنزيم مي توان مقادير بيشتري از اين ماده را استفاده كرد.رنگ كنجاله آفتابگردان تيره است وچون رنگ خوراك درمصرف آن بوسيله طيورجذبه دارد، مصرف آن مقداري محدود مي شود .

6- كنجاله تخم پنبه
كنجاله تخم پنبه داراي 2300 انرژي متابوليسمي و 41 % پروتئين است . تخم پنبه داراي ماده ضدتغذيه اي گوسيپول است كه در گله هاي تخم گذار اهميت دارد چون در سفيده و زرده تخم مرغ ايجاد رنگ مي كند . تغيير رنگ زرده بصورت بوجود آمدن لكه هاي سبز تا سياه است كه بستگي به مدت زمان انبارداري دارد و رنگ سفيده ، هم بدليل پاره شدن غشاء به رنگ صورتي درمي آيد. براي استفاده از تخم پنبه مي توان از سولفات آهن به نسبت 1 به 1 استفاده كرد ، زيرا تركيبات آهن دار با گوسيپول كمپلكس مي دهند و آنرا از دسترس سيستم گوارشي طيورخارج مي سازند .

7- نخود
نخود داراي2600-2400 انرژي و23 تا 25% پروتئين مي باشد. مقدار متيونين آن همانند سويا پائين است كه در زمان جيره نويسي بايد مورد توجه قرار بگيرد. داراي ماده ضدتغذيه اي آنتي تريپسين است ولي ميزان اين ماده در نخود بسيار كمتر از سويا است كه اين مقدار كم هم با حرارت از بين مي رود ضمن اينكه حرارت تأثير مثبت روي ميزان پروتئين قابل هضم دارد. تانن ماده ضد تغذيه اي ديگري است كه در نخود وجود دارد. هر چه مقدار تانن بيشتر باشد قابليت هضم پروتئين نخود پائين تر خواهد بود. اگر به روشي بتوانيم مقدار مواد ضدتغذيه اي نخود را پائين آوريم اين ماده با سويا رقابت خواهد كرد و با پروتئين سويا قابل مقايسه خواهد بود.


8- پودر گوشت
پودر گوشت در حدود 55% پروتئين خام دارد و تجزيه كردن و داشتن آناليز آن بدليل متغير بودن ماده اوليه بصورت موردي، نياز مي باشد. ميزان متيونين ، سيستئين و تريپتوفان آن كم و ليزين بالاست. ميزان انرژي پودر گوشت به ميزان چربي موجود در آن بستگي دارد. وجود يك آنتي اكسيدان در پودر گوشت براي جلوگيري از فساد آن اهميت دارد . پودر گوشت به اين دليل كه حرارت مي بيند و رطوبتش گرفته مي شود آلودگي ندارد. ولي بزودي ممكن است آلودگي به آن منتقل گردد. پودر گوشت اگر حاوي استخوان باشد بايد با قيمت ارزانتري در اختيار مصرف كننده قرار گيرد و در اين حالت 40 تا 50% پروتئين خام دارد و منبع خوبي براي كلسيم و فسفر مي باشد البته هر چه فسفر آن پائين تر باشد بهتر است چون ممكن است محدود كننده باشد.ميزان مصرف پودر گوشت بطور متوسط 5 تا 7% و حداكثر 10% مي باشد. اگر مقدار پروتئين پودر گوشت نامشخص باشد بهتر است بيشتر از 4 تا 5% درجيره استفاده نشود.

9- پودر ماهي
پودر ماهي داخلي كه از ماهي كيلكا بدست مي آيد حدود 60% پروتئين دارد. پودر ماهي خارجي از ماهي هاي آنچوي ، هرينگ ، منهادان گرفته مي شود و در حدود 64% پروتئين دارد. تركيب اسيد آمينه ها و قابليت هضم آنها بسيار بالاست. بخاطربو و مزه اي كه در گوشت و تخم مرغ ايجاد مي كند در مصرف آن محدوديت داريم و حداكثر 5% در جيره استفاده مي شود. درجيره جوجه هاي گوشتي اين ميزان در آخر دوره بايد به حداقل برسد.
اگرميزان چربي پودر ماهي بيش از 1% باشد،مقدار بو بخصوص بعدازطبخ مشكل ساز است. پودرماهي هم همانند پودرگوشت بايد حاوي آنتي اكسيدان باشد.
پودر ماهي ممكن است موجب سائيدگي سنگدان شود. زمانيكه اين جراحات مشاهده شد بايد بلافاصله مواد پروتئيني با منشاء حيواني قطع شده و اندازه دانه هاي خوراك مقداري درشت تر گردد تا سنگدان به حالت عادي در آيد.

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

gavad

عضو جدید
ثر جیره غذایی حاوی زئولیت طبیعی (كلینوپتیولیت) بر مقدار رشد ماهی تیلاپیای قرمز (.Oreochromis sp) و كاهو (Lactuca sativa) در یك سازگان مدار بسته پرورش توام

ثر جیره غذایی حاوی زئولیت طبیعی (كلینوپتیولیت) بر مقدار رشد ماهی تیلاپیای قرمز (.Oreochromis sp) و كاهو (Lactuca sativa) در یك سازگان مدار بسته پرورش توام

در یك سازگان مدار بسته پرورش ماهی و گیاه، در جیره غذایی ماهی زئولیت اضافه شد و اثر آن بر رشد ماهی تیلاپیا و كاهو مورد بررسی قرار گرفت. سازگان پرورشی شامل، یك مخزن یا حوضچه نگهداری ماهی به شكل مكعب مستطیل با یك پمپ مكش آب با قدرت آب دهی 30 لیتر در دقیقه و سه سینی پرورش گیاه بود كه به فاصله 20 سانتی متر بالای حوضچه پرورش ماهی نصب شده بود. وجود یا عدم وجود زئولیت طبیعی (كلینوپتیولیت) در جیره غذایی ماهی، تیمارهای آزمایش را تشكیل داد. در تیماراول یا شاهد زئولیت در جیره غذایی ماهی وجود نداشت ودر تیمار دوم یا مورد آزمایش 3 درصد زئولیت در غذای ماهی وجود داشت ولی هر دوجیره از نظر كیفی (درصد پروتیین، چربی و فیبر و انرژی) یكسان بودند. هر تیمار شامل سه تكرار بود. مدت انجام آزمایش 7 هفته بود. در شروع آزمایش، هر حوضچه پرورش ماهی با 640لیتر آب پر شد و در آن 50 قطعه ماهی تیلاپیا قرمز به وزن تقریبی 6.23±0.2 گرم ریخته شد و هر حوضچه از طریق 2 سنگ هوا كه به شبكه هواده مركزی وصل بودند هوادهی شدند. دو هفته بعد از شروع آزمایش تعداد 42 نشا كاهو به سینی های پرورش گیاه در هر واحد آزمایش وارد شد. در پایان آزمایش میانگین وزن انفرادی ماهی، محصول ماهی و مرگ و میر ماهی اختلاف معنی داری رادر بین تیمار نشان نداد (P>0.05) میانگین وزن انفرادی ماهی در تیمار شاهد و حاوی زئولیت به ترتیب 32.50±2.00 و 32.80±2.02 گرم بود. مقدار محصول كاهو در تیمار حاوی زئولیت به طور معنی داری (P<0.05) در مقایسه با شاهد بیشتر بود. مقدار محصول در تیمار حاوی زئولیت و شاهد به ترتیب 768±67 و 275±83 گرم بود. نتایج این تحقیق نشان داد كه وجود زئولیت در جیره غذایی ماهی اثر چشمگیری را در افزایش رشد وتولید كاهو در یك سازگان پرورش توام كاهو و ماهی دارد ولی در خصوص اثر جیره حاوی زئولیت بر روی رشد ماهی تیلاپیا در سازگان پرورشی مورد استفاده، نیاز به انجام یك تحقیق مدون با در نظر گرفتن سطوح مختلف زئولیت در جیره غذایی ماهی است.

كلید واژه: پرورش توام ماهی و گیاه، جیره غذایی ماهی، زئولیت، كاهو، ماهی تیلاپ
 

zahra_12707

عضو جدید
اهميت جيره نويسي با كامپيوتر

اهميت جيره نويسي با كامپيوتر

اهميت جيره نويسي با كامپيوتر
کامپيوتر به عنوان وسيله‌اي براي تسهيل محاسبات كاربرد فراواني در جيره‌نويسي گاوهاي شيري دارد. زماني كه جيره‌نويسي دستی انجام می دهیم، متغيرهايي را كه مي‌توانيم كنترل كنيم محدود است. به عنوان مثال زماني كه عناصر كلسيم و فسفر مدنظر باشند توازن مابقي عناصر مثل پتاسيم، گوگرد و سديم مشكل خواهد بود. اما كامپيوتر مي‌تواند انواع حالات مختلف را در نظر گرفته و از طريق Optimization جيره بهينه از لحاظ اقتصادي را نیز فرموله كند. اما ذكر نكاتي نيز ضروري به نظر مي‌رسد:

1- به جهت اينكه هر امري تخصصي مي‌باشد و اجراي يك امر توسط غيرمتخصص كيفيت كار را كاهش مي دهد و گاهي عوارض‌هايي نيز به همراه دارد جيره‌نويسي مربوط به همه گونه‌هاي حيواني نيز امر تخصصي است. فرد جيره‌نويس بايستي به محدوديت‌هاي مواد مغذي، احتياجات دام مربوط و مواد سمي مربوط به مواد خوراكي آشنا باشد. هيچ نرم‌افزاري بدون كاربر متخصص سودآوي براي گله به همراه نخواهد آورد.

2- متخصصين جيره‌نويس بهتر است در ابتدا تسلط كامل بر جيره‌نويسي دستي داشته باشند و با دريافت اصول پايه جيره‌نويسي با استفاده بهينه از تكنولوژي موجود جيره مناسب را متوازن كند.

3- و در نهايت اينكه نكته مهم اين است كه با فرض مناسب بودن همه شرايط براي جيره‌نويسي اعم از مناسب بودن نرم‌افزار جيره‌نويس و تخصص جيره‌نويسي زماني آن نرم‌افزار سودآوري را به همراه دارد كه از نظر مديريتي نيز شرايط مناسب جهت تغذيه فراهم باشد چرا كه در واقع سه مرتبه جيره را مي‌نويسيم؛ جيره‌اي كه با نرم‌افزار فرموله مي‌شود- جيره‌اي كه تهيه مي‌شود- جيره‌اي كه در اختيار دام است. هرچه ميزان خطا در اين مسير كمتر باشد نرم‌افزار سودآوري بيشتر دارد.
کاربرد برخی از نرم افزار ها به اختصار:
بازدهي بيشتر و به دنبال آن افزايش سودآوري هدف اول هر واحد تجاري دامپروري مي‌باشد. افزايش سودآوري به نوبه خود از عوامل متعددي نظير استفاده بهينه از مواد خوراكي, مديريت صحيح پرورش و توازن بهينة جيره مصرفي براي گروه‌هاي مختلف دام تأثيرپذير است. در زمینه تغذیه دام مدل‌هاي تحقيقاتي حاصل شده در دانشگاه‌ها توسط مؤسسات تحقيقاتي و شركت‌هاي تجاري تبديل به نرم‌افزارهايي مي‌شوند كه عموماً در صورت وجود تخصص افراد به صورت بهينه از آنها استفاده مي‌كنند.
نرم افزار:NRC2001 به استفاده كننده اين امكان را مي دهد كه اطلاعات و معادلات موجود در كتاب 2001) Nutrient Requirements of Dairy Cattle (NRC را به طور عملي مورد استفاده قرار دهد. اين برنامه احتياجات دام و توليد ايجاد شده توسط مواد مغذي جيره را تخمين مي زند. نرم افزار NRC 2001 نرم افزار متعادل كننده جيره نيست بلكه ارزيابي و آناليز كننده جيره است و گزارشاتي را مبني بر کمبود و يا زياد بودن مواد مغذي ارائه مي دهد بنابراين محاسبات لازم براي ارائه جيره هاي با حداقل قيمت را انجام نمي دهد.

نرم افزار جیره نویسی :CNCPS یاCornell Net Carbohydrate and Protein بر پایه مدل علمی پروتئین و کربوهیدرات خالص کرنل بنا نهاده شده است. مدل CNCPS از حدود سالهای 91-199 در دانشگاه کرنل توسعه پیدا کرد.CNCPS مدلی ریاضی است که احتیاجات دام و تأمین مواد مغذی بر پیاه اطلاعات مربوط به دام ، محیط و خوراک در شرایط تولیدی متفاوت تخمین می زند. برای برآورد احتیاجات دام ، شرایط فیزیولوژیکی متفاوت دام از جمله شیر دهی آبستنی و رشد و همچنین ذخایر بدنی و در نهایت اثرات محیطی در نظر گرفته می شوند. CNCPS از طریق تفکیک کربوهیدرات و پروتئین میکروبی و جذب مواد مغذی در بعد از شکمبه ، کل انرژی قابل متابولیسم و پروتئین قابل متابولیسم که به دام می رسد را برآورد می کند . این مدل علمی توسط برنامه نویسان کامپیوتری تبدیل به یک نرم افزار کاربردی گردیده است. CNCPS با موفقیت در واحدهای گاوداری پرواری و شیری مورد استفاده قرار گرفته است.

نرم‌افزار CPM-dairy: يكي از معروف‌ترين مدل‌هاي علمي در سطح دنيا مدل پروتئين و كربوهيدرات خالص دانشگاه كرنل مي‌باشد. اين مدل تا حد زيادي به كاهش هزينه‌هاي جيره اعم از كاهش مازاد پروتئين مصرفي و توازن دقيق‌تر مواد مغذي تأكيد دارد. نرم‌افزار CPM-dairy که مخفف کرنل- پنسیلوانیا ماینر می باشد، قالب كاربردي يا اصطلاحاً «on-farm» مدل پروتئين و كربوهيدرات خالص كرنل (CNCPS) مي‌باشد كه با همياري دو دانشگاه كرنل و پنسيلوانيا و مؤسسه تجاري تحقيقاتي مانير براي اولين بار در سال 1998 به بازار آمد.

نرم افزار :UFFDA توسط G.Pesti وB.Miller در دانشگاه جورجيا آمريكا طراحي شده است.اين نرم افزار در واقع يك برنامه رياضي است كه مي تواند دستگاه معادلات با مجهولهاي فراوان را سريعا حل نمايد و جهت استفاده در جيره نويسي دام و طيور طراحي شده است و لذا هيچ دانش تغذيه اي نداشته و متخصص تغذيه بايد با تكيه بر دانش تغذيه و با كمك اين نرم افزار كار جيره نويسي را انجام داده و به جيره اي معقول كه قابل استفاده باشد دست يابد. از مهمترين محاسبات نرم افزار UFFDA محاسبات مربوط به متعادل نمودن جيره از لحاظ احتياجات غذايي و قيمت تمام شده مي باشد.

نرم افزار :WUFFDA نرم افزار جيره نويسي براي طيوري مانند جوجة گوشتي، مرغ تخمگذار، بوقلمون، بلدرچين ژاپني، اردك و همچنين خوك در مراحل مختلف پرورش مي باشد. اطلاعات مربوط به تركيبات خوراك ها و همچنين احتياجات مواد مغذي گونه هاي ذكر شده از مآخذي مانند NRC طيور سال 1994، NRC خوك سال 1998 و مجله Feedstuffs سال 2001 گرفته شده است. (قابل ذکر است نرم افزار WUFFDA تحت ویندوز می باشد).

نرم افزار SPARTAN: مدل ها و معادلات به كار رفته در نرم افزار SPARTAN بر اساس نشريه كميته ملي تحقيقات (1989 NRC) مي باشد. اين نرم افزار بطور گسترده در گاوداري هاي كشور مورد استفاده قرار گرفته كه نشان دهنده قابليت ها و كاربري آسان آن است.ازویژگیهای آن میتوان : 1- جيره نويسي براي گاو هاي شيري، خشك، تليسه ها و گوساله هاي در حال رشد 2- آناليز و ارزيابي جيره هاي نوشته شده براي گاو هاي شيري، خشك، تليسه ها و گوساله هاي در حال رشد 3- جيره نويسي بر اساس حداكثر سود و همچنين حداقل قيمت 4- امكانات گسترده براي ويرايش، اضافه و يا حذف خوراك ها در كتابخانه و مديريت فايل ها 5- در نظر گرفتن عوامل مديريتي براي جيره نويسي مانند شكم زايش اول و دوم، ميزان فعاليت و ... 6- قابليت جيره نويسي بر اساس ماده خشك، مقدار As fed و درصد 7- قابليت محاسبه توليد و تعيين ميزان محدوديت هاي مواد مغذي براي جيره هاي نوشته شده 8- محاسبه و برآورد مقادير مختلف انواع انرژي با استفاده از تركيب شيميايي خوراك 9- ارائه گزارشات جامع از تركيب، قيمت و آناليز جيره و مقايسه اناليز جيره با توصيه هاي NRC 10- ايجاد گروه بندي بين مواد خوراكي و امكان تعيين نسبت بين گروه هاي مختلف خوراك و مواد مغذي 11- كار كردن آسان و راحت با نرم افزار نام برد.

نرم افزار :AFRC بر اساس سيستم AFRC يعني سيستم پروتئين قابل متابوليسم نوشته شده است. اين سيستم با سيستم هاي متداول ديگر مانند NRC تفاوت هايي دارد. از جمله اینکه در اين سيستم از شاخص انرژي قابل متابوليسم يا ME استفاده مي شود. اين سيستم براي سطح توليد حيوان تصحيحاتي را انجام مي دهد. كه در آن كل انرژي مورد نياز به صورت ضريبي از نياز هاي مورد نياز نگهداري بيان مي شود و اين ضريب به عنوان شاخص سطح توليد يا Animal Production Level (APL) شناخته شده است. همینطور ARC سال 1992 سيستم پروتئين قابل متابوليسم را منتشر كرد. اين سيستم نسبت به سيستم RDP/UDP پيشرفته تر بوده و تجزيه پروتئين در شكمبه را همراه با دسترسي انرژي در شكمبه مورد تجزيه بيشتري قرار داده است.
 

tititoti

عضو جدید
من هم این فایل ها رو در تکمیل پست دوستمون می زارم.
(این فایل ها رو یادم می آد که از سایت جناب مهندس صاری خان دانلود کردم که جا داره از اینشون هم تشکر کنم)

نرم افزار Spartant - Dairy:

لینک دانلود

فایل آموزش فارسی برنامه:
لینک دانلود

فایل آموزشی انگلیسی برنامه:
لینک دانلود
 
آخرین ویرایش:

tititoti

عضو جدید
مجموعه ابزار جیره نویسی

مجموعه ابزار جیره نویسی

یادمه در دوران تحصیل، زمانی که استاد می خواست نرم افزار های جیره نویسی رو به ما معرفی کنه، هیچ وقت یک مجموعۀ کامل در دسترس نبود و همیشه با فلش مموری ها و سی دی های گوناگون مواجه بودیم. از همون موقع در فکر این بودم که یک مقدار این قضیه رو سر و سامون بدم

بالاخره، یک مجموعۀ آوتوران طراحی کردم که در اون اکثر نرم افزار های پر کاربرد جیره نویسی و کتب و جداول مورد نیاز رو جای دادم. اما خُب قطعاً بی نقص نیست و قطعاً هم دوستان و همکاران عزیز من قبل از من مجموعه های بهتری رو طراحی کردن.

حالا این بحث رو در اینجا مطرح کردم تا نظرات و پیشنهادات دوستان رو بدونم.

در آخر هم این نکته رو یادآور بشم که این مجموعه برای من هیچ سود مادی ای در بر نخواهد داشت و تصمیم دارم تا اون رو در اختیار دوستان و همکاران و اساتیدم که در زمینۀ تغذیه و جیره نویسی کار می کنند قرار بدم تا دانشجوهاشون مانند ما سر در گم نباشن.
بعد از تکمیل شدن، قطعاً اون رو در چند پارت برای سهولت در امر دانلود، اینجا آپلود خواهم کرد.

تصاویری از موارد موجود در این مجموعه رو ضمیمه کردم و خوشحال می شم نظراتتون رو بدونم
. 
آخرین ویرایش:

ormuzd

عضو جدید
بابا تو هم خش تيپ بودي و ما نمي دونستيم! (كلاً همهء دامپروري ها يه جورايي خوش تيپ هستن؛ البته كاريمون هم نمي شه كرد! از زي ازل اينجوري خلق شديم ديگه :biggrin:)
ولي در كل كار قشنگيه داداش! :gol:
موفق باشي! منتظر نرم افزارت هستيم! ;) (حتي نسخهء بتا يش)
اما يكي از مشكلات نرم افزارايي مث CPMdairy اينه كه معمولاً تريال هستن! اگه توي اين مجموعهء نرم افزاري بشه اين مشكل رو حل كرد و يا اينكه قسمتي براي آپديت داشته باشه (كه البته من اين يه تيكه آخر رو خودم يه مقدار زيادي شك دارم كه بشه به علت تحريمهاي كه هر روز از زمين و هوا مي شيم و همچنين متاسفانه به علت كمبود قوانين و امكانات و مجرا هاي مناسب جهت تبادلات مالي الكترونيكي با اونور آب ؛ عمليش كرد! مي فهميد كه چي مي گم! ;))
 

tititoti

عضو جدید
بابا تو هم خش تيپ بودي و ما نمي دونستيم! (كلاً همهء دامپروري ها يه جورايي خوش تيپ هستن؛ البته كاريمون هم نمي شه كرد! از زي ازل اينجوري خلق شديم ديگه :biggrin:)
ولي در كل كار قشنگيه داداش! :gol:
موفق باشي! منتظر نرم افزارت هستيم! ;) (حتي نسخهء بتا يش)
اما يكي از مشكلات نرم افزارايي مث CPMdairy اينه كه معمولاً تريال هستن! اگه توي اين مجموعهء نرم افزاري بشه اين مشكل رو حل كرد و يا اينكه قسمتي براي آپديت داشته باشه (كه البته من اين يه تيكه آخر رو خودم يه مقدار زيادي شك دارم كه بشه به علت تحريمهاي كه هر روز از زمين و هوا مي شيم و همچنين متاسفانه به علت كمبود قوانين و امكانات و مجرا هاي مناسب جهت تبادلات مالي الكترونيكي با اونور آب ؛ عمليش كرد! مي فهميد كه چي مي گم! ;))


:biggrin: زنده باشی اورمزد جان.

والا این مجموعۀ نرم افزاری که البته نرم افزار فقط بخشی از اون هست، در واقع حالت
گردآوری داره، یعنی من از جدید ترین منابعی که در دست داشتم، استفاده کردم و در یک مجموعۀ آوتوران قرارشون دادم.

مشکل آزمایشی بودن نرم افزار ها هم همونطور که اشاره کردید، وجود داره.

هدف من بیشتر یکپارچه سازی نرم افزار ها و سایر ملزومات جهت جیره نویسی بوده در جمع آوری این مجموعه.
باز هم ممنونم از نظرات خوبتون. :gol::gol::gol:

من تازه از سفر برگشتم. و حتماً به زودی آخرین ویرایش نرم افزار رو آپلود می کنم.
البته ناگفته نمونه که در حدود 5 بار تا حالا آپلودش کردم ولی هر سری به دلیل مشاهدۀ کمبود ها مجدد حذف شده.
 

tititoti

عضو جدید

خُب دوستان بالاخره نسخۀ قابل دانلود رو آماده کردم و در اینجا برای دوستان قرار می دم تا دانلود کنند و امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره.

من در حد امکان ایرادات رو بر طرف کردم ولی ممکن هست باز هم کمی و کاستی در این مجموعه موجود باشه که خوشحال می شم با من در تماس باشید.مراحل کار:

1- دانلود هر سه قسمت از لینک های زیر که به صورت فایل زیپ شده (RAR) هستند.

2- خارج کردن فایل ها از حالت زیپ توسط نرم افزار WinRAR. برای این کار کافیه روی فایل اول کلیک کنید تا هر سه فایل از حالت زیپ خارج بشه و شما تنها یک فایل داشته باشید.

3- فرمت فایل به دست اومده .ISO هست که برای استفاده از اون شما باید با یک نرم افزار رایت CD اون رو روی یک CD رایت کنید.

4- بعد از رایت کردن، شما یک CD آتوران از مجموعه خواهید داشت که به راحتی می تونید از اون استفاده کنید.


*لینک دانلود*


Download Part 01 حجم: 95.8 مگابایت

Download Part 02 حجم: 95.8 مگابایت

Download Part 03 حجم: 5.1 مگابایت:gol::gol:موفق باشید:gol::gol:
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

MehD1979

متخصص زراعت و اگرواکولوژی
کاربر ممتاز
UFFDA جيره نويسي دام و طيور همراه با آموزش...

UFFDA جيره نويسي دام و طيور همراه با آموزش...

:):):);)UFFDA توسط G.Pesti وB.Miller در دانشگاه جورجيا آمريكا طراحي شده است.اين نرم افزار در واقع يك برنامه رياضي است كه مي تواند دستگاه معادلات با مجهولهاي فراوان را سريعا حل نمايد و جهت استفاده در جيره نويسي دام و طيور طراحي شده است و لذا هيچ دانش تغذيه اي نداشته و متخصص تغذيه بايد با تكيه بر دانش تغذيه و با كمك اين نرم افزار كار جيره نويسي را انجام داده و به جيره اي معقول كه قابل استفاده باشد دست يابد. از مهمترين محاسبات نرم افزار UFFDA محاسبات مربوط به متعادل نمودن جيره از لحاظ احتياجات غذايي و قيمت تمام شده مي باشد.
این نرم افزار بنا به درخواست دانشجویان دامپزشکی تهیه دیده شده است
این مجموعه کاملی از جیره نویسی دام و طیور می باشد.
جیره نویسی درتغذیه طیورافزایش تولید را به دنبال دارد.به طوركلی طیوربه اندازه ای غذا می خورند كه احتیاجات انرژی خود را تامین كند كه دراین صورت خوراك دادن به صورت اختیاری یا آزاد امری غیرمنطقی نخواهدبود.دریافت فایل برنامه ( 1.17 مگابایت )
 

tititoti

عضو جدید
دوستان عزیزی که دستی در جیره نویسی دارند، با نرم افزار Spartan قطعاً آشنایی دارند. نسخۀ قدیمی تر این نرم افزار که برای محیط DOS طراحی شده بود طبیعتاً مشکلات خودش رو داشت و داره. امروز در وبسایت دانشگاه میشیگان، به ورژن جدید این نرم افزار قدرتمند جیره نویسی بر خوردم که برای محیط ویندوز طراحی شده و خیلی کار با اون رو ساده تر کرده. ارقام مربوط به احتیاجات و آنالیز مواد غذایی هم در اون به روز شده (بر مبنای جداول NRC).

متاسفانه به دلیلی حجم 15 مگابایتی نرم افزار موفق به آپلود اون در فروم نشدم. دوستان می تونن از طریق لینک زیر وارد صفحۀ مربوطه در وبسایت دانشگاه میشیگان شده و بعد از پر کردن اطلاعاتشون به صورت بیسیک، نسخۀ آزمایشی نرم افزار رو دانلود کنند


دانلود Spartan Dairy Demo V3


امیدوارم مفید فایده قرار بگیره
 

tititoti

عضو جدید
در این قسمت هم بخش های مربوط به جیره نویسی از کتاب Animal Nutrition دکتر Chiba lee، استاد دانشگاه Auburn رو براتون به صورت فایل های PDF میگذارم.
نکتۀ خوب این فایل ها این هست که جداول احتیاجات NRC رو هم در خودشون دارند و به عنوان مثال در فایل مربوط به جیره نویسی گاو شیری، جداول مربوطه از NRC 2001 هم گنجونده شده که دوستان می تونن از اونها برای کار جیره نویسی استفاده کنند.

فایل اول مربوط به تغذیه و غذا دادن به پرندگان هست:
Poultry feeding دانلود

فایل دوم مربوط هست به تغذیه و غذا دان به گاو گوشتی:
Beef cattle feeding دانلود

فایل سوم مربوط هست به تغذیه و غذا دادن به گاو های شیری:
Dairy cattle feeding دانلود

فایل چهارم مربوط هست به تغذیه و غذا دادن به گوسفند:
Sheep feeding دانلود

و در آخر فایل مربوط به اصول جیره نویسی به همراه لیستی از برخی خوراک های رایج در جیره نویسی:
Diet formulation and ingredients دانلود


امیدوار حداکثر استفاده رو ببرید
 

tititoti

عضو جدید
یک نرم افزار آنلاین جهت جیره نویسی گوسفند که توسط Montana State University تدوین شده. بعد از وارد کردن آدرس لینک زیر در آدرس بار مرورگرتون، ایمیل خودتون رو وارد کنید و روی Email PIN کلیک کنید، یک پین چهار رقمی به ایمیل شما ارسال می شه که بعد از وارد کردن اون در کادر مربوطه به صفحۀ نرم افزار هدایت می شید. در اونجا هم به راحتی می تونید از امکانات متنوع اون به صورت آنلاین استفاده کنید.

MSU-Sheep DF ورود به سایت

شاد باشید
 

Uchiha Itachi

عضو جدید
سلام. دوستان من قصد دارم تا با استفاده از یک دستگاه پلت ساز کوچک دست دوم، اقدام به تولید خوراک آبزیان آکواریومی مثل غذای ماهی و میگو کنم. اما اطلاعی در مورد مواد اولیه تولید پلت غذای ماهی و یا فرمول ساخت غذای ماهی برای ورود مواد اولیه به دستگاه پلت ساز ندارم. با چند تا جیره نویس صحبت کردم و ظاهرا افراد کمی با فرمول غذای ماهی آکواریوم دستگاه پلت زن اطلاع دارن. کسی از دوستان هست که بتونه من رو در زمینه جیره نویسی تولید خوراک پلت آبزیان کمک کنه. اگر کسی بخشی از قیمت دستگاه پلت ساز خانگی من رو هم بده می تونه شریک هم بشه؟ ممنون
 

Uchiha Itachi

عضو جدید
بالا