همایش‌ها، کنگره‌ها و کنفرانس‌های مهندسی شیمی

همایش‌ها، کنگره‌ها و کنفرانس‌های مهندسی شیمی


 • مجموع رای دهندگان
  128

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
اولین همایش سراسری محیط زیست و انرژی

اولین همایش سراسری محیط زیست و انرژی

محورهای همایش :

الف: محیط زیست

1-محیط زیست انسانی:
1. مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
2. اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
3. گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
4.آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
5. استاندارسازی،سیستم های مدیریتی،ایمنی،بهداشت و محیط زیست
6. مدیریت و برنامه ریزی شهری
7. مدیریت پسماند و بازیافت
8. روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی

2-محیط زیست طبیعی:
1. تنوع زیستی و حیات وحش
2. حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده
3. مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی
4.مدیریت سواحل و تالابها و زیست بوم های دریایی
5. مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
6. مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی
7. آلودگی های دریایی
8. روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

ب: مدیریت انرژی

1- انرژي هاي تجديد ناپذير: (نفت، گاز، زغال سنگ و ...)

2- انرژي هاي تجديد پذير:
1. انرژی باد
2. انرژی آب
3. انرژی امواج
4. انرژی زمین گرمایی
5. انرژی زیست توده
6. انرژی خورشیدی
7. انرژی هسته ای
8. انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و...

3-مدیریت بهینه انرژی:
1. مديريت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
2. آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی
3. اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
4. فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي
5. ضرورت امنیت و پایدار انرژی
6. روشها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر

30 آبان ماه 1392

http://www.enconf.ir/
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
چهارمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس

چهارمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس

چهارمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارسمحورهای همایش :


نوآوری های برتر در حوزه های:
• نفت، گاز و پتروشیمی
• برق و الکترونیک
• بیوتکنولوژی دریایی
• نانو تکنولوژی
• امنیت شبکه

28 تا 29 آبان ماه 1392

http://www.pgif.ir/
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی

اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی

[h=1]اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی[/h]

محورهای همایش :

4-1- اکتشاف مواد معدنی
4-1-1-زمین شناسی و پی¬جویی (پتانسیل¬یابی) مواد معدنی
4-1-2-اکتشافات ژئوشیمیایی مواد معدنی
4-1-3-اکتشافات ژئوفیزیکی (زمینی، هوایی و دریایی) مواد معدنی
4-1-4-روش¬های چاه¬پیمایی در اکتشاف مواد معدنی
4-1-5-روش¬های پردازش، مدل¬سازی و تلفیق داده¬ها در پی¬جویی و اکتشاف مواد معدنی
4-1-5-1- روش¬های دورسنجی در پی¬جویی و اکتشاف مواد معدنی
4-1-5-2- اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پی¬جویی و اکتشاف مواد معدنی
4-1-5-3- سایر روش¬های پردازش، مدل¬سازی و تلفیق داده¬ها در پی¬جویی و اکتشاف مواد معدنی
4-1-6-روش¬ها و انواع حفاری¬های اکتشافی در مواد معدنی
4-1-7-تخمین و ارزیابی ذخایر مواد معدنی به روش¬های مختلف (کلاسیک و زمین¬آمار)
4-1-8-ارزیابی¬های فنی و اقتصادی در اکتشاف مواد معدنی

4-2- اکتشاف مواد هیدروکربوری
4-2-1-زمین¬شناسی نفت
4-2-2-پتانسیل¬یابی مواد هیدروکربوری
4-2-3-اکتشافات هیدروکربوری با استفاده از روش¬های ژئوشیمی آلی
4-2-4-اکتشافات مقدماتی و تفصیلی مواد هیدروکربوری با استفاده از روش¬های ژئوفیزیکی (زمینی، هوایی و دریایی)
4-2-5-بررسی¬های آزمایشگاهی و آنالیز مغزه¬ها به منظور اکتشاف مواد هیدروکربوری
4-2-6-روش¬های چاه¬پیمایی در اکتشاف مواد هیدروکربوری
4-2-7-ارزیابی¬های پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری
4-2-8-زمین¬شناسی و اکتشاف مخازن هیدروکربوری غیر متعارف
4-2-9-سیالات حفاری، روش¬ها و انواع حفاری¬های اکتشافی در مخازن هیدروکربوری
4-2-10-روش¬های پردازش، مدل¬سازی و تلفیق داده¬ها در اکتشاف مواد هیدروکربوری
4-2-11-ارزیابی¬های فنی و اقتصادی در اکتشاف مواد هیدروکربوری

4-3- اکتشاف آب
4-3-1- بررسی¬های زمین¬شناسی و دورسنجی به منظور تعیین پتانسیل¬های آب
4-3-2- ارتباط بین آب¬های زیرزمینی و منابع آب سطحی
4-3-3- هیدروژئولوژی و ژئوهیدرولوژی آب¬های زیرزمینی
4-3-4- بررسی ویژگی¬های کیفی و کمی آب¬های زیرزمینی
4-3-5- روش¬های ژئوفیزیکی در اکتشاف و بررسی آب¬های زیرزمینی
4-3-6- روش¬های چاه¬پیمایی در اکتشاف و بررسی آب¬های زیرزمینی
4-3-7- روش¬های پردازش، مدل¬سازی و تلفیق داده¬ها در اکتشاف و بررسی آب¬های زیرزمینی
4-3-8- اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بررسی آب¬های زیرزمینی
4-3-9- روش¬ها و انواع حفاری¬ها به منظور اکتشاف و استخراج آب¬های زیرزمینی
4-3-10- ارزیابی¬های فنی و اقتصادی منابع آب سطحی و زیرزمینی

4-4- اکتشاف منابع زمین¬گرمایی
4-4-1- بررسی¬های زمین¬شناسی و دورسنجی منابع زمین¬گرمایی
4-4-2- بررسی¬های ژئوشیمی وهیدروژئوشیمی منابع زمین¬گرمایی
4-4-3- بررسی ویژگی¬های کیفی و کمی چشمه¬های آب گرم
4-4-4- روش¬های ژئوفیزیکی در اکتشاف و بررسی منابع زمین¬گرمایی
4-4-5- روش¬های چاه¬پیمایی و اندازه¬گیری در چاه¬ها به منظور اکتشاف و بررسی منابع زمین¬گرمایی
4-4-6- روش¬های پردازش، مدل¬سازی و تلفیق داده¬ها در اکتشاف و بررسی منابع زمین¬گرمایی
4-4-7- اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در اکتشاف و بررسی منابع زمین¬گرمایی
4-4-8- روش¬ها و انواع حفاری¬ها به منظور اکتشاف و استخراج منابع زمین¬گرمایی
4-4-9- ارزیابی¬های فنی و اقتصادی منابع زمین¬گرمایی
19 تا 20 آذر ماه 1392

http://www.ncee2013.ir/


 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک

اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک

[h=1]اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک[/h]

09 تا 13 آذر ماه 1392

محورهای همایش :
- انرژی و محیط زیست
- آب و فاضلاب
- خاک و پسماند
- هوا و صوت
- محورهای ویژه

http://www.eecico.ir/

 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
همایش بزرگ تخصصی انتخاب رشته و آشنایی با رشته های دانشگاهی

همایش بزرگ تخصصی انتخاب رشته و آشنایی با رشته های دانشگاهی

همایش بزرگ تخصصی انتخاب رشته و آشنایی با رشته های دانشگاهی12 مرداد ماه 1392

محورهای همایش :
با توجه به اينكه در انتخاب رشته‌ دانشگاهی، از سوی خانواده‌ها و داوطلب، دو عامل علاقه‌مندی و توانمندی ناديده گرفته می‌شود و بدون آگاهی، رشته‌ مورد نظر انتخاب می‌شود، لزوم برگزاری همایش بزرگ انتخاب رشته و آشنایی تخصصی با رشته های دانشگاهی ضروری به نظر می‌رسد.
در اين همایش که برای اولین بار با این ابعاد و گستردگی و سطح کیفی در کشور برگزار می گردد، علاوه بر ارایه اصول و نکات مهم و ضروری انتخاب رشته توسط اساتید مجرب کشور، رشته های دانشگاهی توسط دانشجویان ممتاز دانشگاه های شریف، تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیر، علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی به صورت کاملاَ تخصصی و کاربردی در کارگاه های جداگانه به متقاضيان معرفی می‌گردند.

http://www.razeentekhab.ir/
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
همایش علوم و مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار

همایش علوم و مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار

[h=1]همایش علوم و مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار[/h]16 تا 17 بهمن ماه 1392

محورهای همایش :
رعایت استانداردهای زیست محیطی،
اثرات صنعت و ساخت وسازها بر محیط طبیعی و موجودات آن،
توسعه پایدار،
تنوع زیستی،
منابع طبیعی،
غذا و هوا، آلودگی آب خاک و هوا،
منابع آب،
چرخه های زیست شناختی،
اقلیم شناسی ،
انرژی،
بهداشت محیط زیست،
ارزیابی مخاطرات زیست محیطی،
اثرات فلزات سنگین و پرتوهای رادیو اکتیو بر انسان و سایر موجودات،
اثرات آلودگی های صوتی و امواج بر انسان، طراحی محیط و چشم اندازها، بازسازی اکوسیستم ها،
ترکیبات آلی در محیط زیست،
سنجش از راه دور و تخریب محیط زیست،
آلودگی های شهری،
رواناب سطحی و حمل و نقل مواد شیمیایی،
مدیریت زباله و ضایعات،
تالاب ها و فرآیند محیط های آبزی،
آلودگی نهرها،
رودخانه ها،
دریاچه ها
و سواحل دریاها
و...


http://www.eesd.ir/
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

[h=1]اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران[/h]09 آبان ماه 1392

محورهای همایش :
آلودگی ها ومحیط زیست
ارزیابی ومحیط زیست
انرژی ومحیط زیست
کشاورزی ومحیط زیست
نانو ومحیط زیست
پساب ومحیط زیست
پسماند ومحیط زیست
تنوع زیستی ومحیط زیست
دریاها ومحیط زیست
جغرافیا ومحیط زیست
جنگل ها ومحیط زیست
شیلات ومحیط زیست
اقتصادومحیط زیست
معماری ومحیط زیست
عمران ومحیط زیست
شهرسازی ومحی زیست
توسعه پایدار ومحیط زیست
بیوتکنولوژی ومحیط زیست
گردشگری ومحیط زیست
حقوق ومحیط زیست
مدیریت محیط زیست
اسلام ومحیط زیست
فرهنگ ومحیط زیست
آموزش ومحیط زیست
فناوری های نوین ومحیط زیست
سایر ایده های نوین در جنبه حمایت و حفاظت از محیط زیست

http://www.iscconferences.ir/423
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
همایش علوم و مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار

همایش علوم و مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار

[h=1]همایش علوم و مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار[/h]16 تا 17 بهمن ماه 1392برگزارکننده : انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار- دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي- و...
مسئول : دكتر جلال ولي الهي
تلفن : 021-22970061-9 2661داخلي

مشاهده وب سایت

محورهای همایش :
رعایت استانداردهای زیست محیطی،
اثرات صنعت و ساخت وسازها بر محیط طبیعی و موجودات آن،
توسعه پایدار،
تنوع زیستی،
منابع طبیعی،
غذا و هوا، آلودگی آب خاک و هوا،
منابع آب،
چرخه های زیست شناختی،
اقلیم شناسی ،
انرژی،
بهداشت محیط زیست،
ارزیابی مخاطرات زیست محیطی،
اثرات فلزات سنگین و پرتوهای رادیو اکتیو بر انسان و سایر موجودات،
اثرات آلودگی های صوتی و امواج بر انسان، طراحی محیط و چشم اندازها، بازسازی اکوسیستم ها،
ترکیبات آلی در محیط زیست،
سنجش از راه دور و تخریب محیط زیست،
آلودگی های شهری،
رواناب سطحی و حمل و نقل مواد شیمیایی،
مدیریت زباله و ضایعات،
تالاب ها و فرآیند محیط های آبزی،
آلودگی نهرها،
رودخانه ها،
دریاچه ها
و سواحل دریاها
و...
 

Audi.R8

عضو جدید
کاربر ممتاز
نخستین دوره مسابقات ملّی پویانمایی در مهندسی شیمی

نخستین دوره مسابقات ملّی پویانمایی در مهندسی شیمی

نخستین دوره مسابقات ملّی

پویانمایی در مهندسی شیمی


امروزه در دنیا؛ محصولات پویانمایی از اهمیت ویژه‌ای در معرفی مفاهیم و توانمندی‌های صنایع و رشته‌های مختلف دانشگاهی برخوردار است. در این میان، پویانماییِ مفاهیم، آموزه‌ها و فناوری‌های عرصه مهندسی شیمی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.با توجه به پیشرفت تکنولوژی و صنعت، گسترش و رشد پویانمایی در علوم مهندسی و به ویژه مهندسی شیمی در کشور عزیزمان ایران نیز نیازی اساسی احساس می‌شود و پیشرفت آن امری ضروری است.لذا برای دستیابی به این مهم؛ دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران پیشنهاد میزبانینخستین دوره مسابقات ملی پویانمایی در مهندسی شیمی را از سوی انجمن مهندسی شیمی ایران پذیرفت و افتخار دارد میزبان تمامی دانش آموزان، دانشجویان، پژوهشگران، صنعتگران و علاقه مندان این عرصه باشد.

تاریخ شروع همایش:
1392-07-04 ساعت 08:00


تاریخ پایان همایش:
1392-07-04 ساعت 18:00برای اطّلاعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت مراجعه کنید:

http://cace1.ut.ac.ir/
 

Audi.R8

عضو جدید
کاربر ممتاز
کنگره بین المللی

کنگره بین المللی

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی


5 تا 8 اسفند 1392 - مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش

مهلت ارسال مقالات: اوّل شهریور 1392993605_602294539815985_416277278_n.jpg
برای اطّلاعات بیشتر به وبسایت همایش مراجعه کنید:

http://ichec.ir/
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
كنفرانس ملي شيمي ، مهندسي شيمي و صنعت

كنفرانس ملي شيمي ، مهندسي شيمي و صنعت

[h=1]كنفرانس ملي شيمي ، مهندسي شيمي و صنعت[/h]30 بهمن ماه تا 01 اسفند ماه 1392برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامي اراك
مسئول : خانم دكتر اعظم مرجاني
تلفن : 08614132152

مشاهده وب سایت

محورهای همایش :
1.
کاربردشیمی درصنعت

2.سونومتری

3.کمومتری

4.الکتروشیمی

5.فناوریهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی

6.نقش شیمی و مهندسی شیمی درتوسعه اقتصادی

7.بیوشیمی و بیوتکنولوژی

8.شیمی سبز،محیط زیست و مدیریت پسماند

9.علوم و تکنولوژی پلیمر

10.مهندسی نفت و مخازن هیدروکربنی

11.شیمی دارویی

12.پدیده های انتقال

13.ترمودینامیک و تعادل فازی

14.کاتالیست،سینتیک و طراحی راکتور

15.فرایندهای جداسازی

16.مدل سازی و شبیه سازی

17.انرژی های نو

18.فرآوری وانتقال گاز

19.فناوری نانو
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
همایش ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبارداری

همایش ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبارداری

[h=1]همایش ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبارداری[/h]20 تا 21 آذر ماه 1392

برگزارکننده : ره آوران آفاق صنعت
مسئول : آقای فریبرز قاسمی
تلفن : 77515985-8 / 77636341-2

مشاهده وب سایت

محورهای همایش :

 • الزامات ایمنی انبار بر اساس HSE-MS و استانداردهای بین المللی ایمنی
 • الزامات زیست محیطی در انبارش و نگهداری مواد، کالا و تجهیزات
 • بهداشـت و اسـتانداردهای بهـداشـتی در انبـار و عمـلیات انبـارداری
 • مدیریت ایمنی انبار و نقش مدیران و سرپرستان در ایمنی انبار
 • ایمنی و بهداشت عوامل انسانی انبار و خدمات انبارداری
 • بازرسی ایمنی و پیشگیری از حوادث در انبار
 • ایمنی ساختمان و تجهیزات فرعی ساختمان انبار
 • ایمنی و الزامات زیست محیطی در انبارهای روباز
 • پیشگیری از حریق و سیستم های اعلام و اطفاء حریق در انبار
 • چیـدمان کالا، قفسـه بندی انبار و ایمنی خدمات انبارداری
 • ایمنی حمل و نقل و جابجایی ایمن مواد و کالا در انبار
 • عملیات انبارداری ایمن در نگهداری مواد وکالاهای خاص
 • انبارداری و بهداشت مواد فاسدشدنی در انبار
 • الزامـات ایمـنی و بهداشـتی در نگهداری و امحـای ضـایعات و پسـماند
 • علایم، کدها و شناسه های ایمنی و بهداشت در انبار
 • فناوری های نوین در ایمن سازی انبار و تجهیزات تخصصی ایمنی انبارها
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
جشنواره جوایز آلویام در صنعت آلومینیوم

جشنواره جوایز آلویام در صنعت آلومینیوم

[h=1]جشنواره جوایز آلویام در صنعت آلومینیوم[/h]21 آذر ماه 1392

برگزارکننده : شرکت بهین صنعت یام (آلویام) با همکاری دانشگاه های برتر کشور
مسئول : محمدرضا زیدی یام
تلفن : 021-2210975

مشاهده وب سایت

محورهای جشنواره
1. تکنولوژی ساخت، عملیات حرارتی و آندایز
2.حوزه های کاربردی صنایع آلومینیوم
3.فناوری نانو در صنعت آلومینیوم
4.توسعه، بازار و اقتصاد صنعت آلومینیوم
5.تحول معماری نوین با صنعت آلومینیوم
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
اولين همايش ملي نفت و گاز ايران

اولين همايش ملي نفت و گاز ايران

[h=1]اولين همايش ملي نفت و گاز ايران[/h]17 مهر ماه 1392

برگزارکننده : دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسئول : آقای دکتر سعید جعفری
تلفن : 0341-2123083

مشاهده وب سایتمحورهای همایش :
• زمين شناسي و اکتشاف
• حفاري و بهره برداري
• مهندسي مخازن
• ازدياد برداشت
• مهندسي محيط زيست
• ذخيره سازي مواد هيدرو کربني
• ساير موارد مرتبط با حوزه نفت وگاز
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
[h=1]دومین همایش ملی باتری ایران[/h]17 مهر ماه 1392

برگزارکننده : انجمن الکتروشیمی ایران و سازمان توسعه منابع انرژی
مسئول : دکتر مهدی عسگری
تلفن : 82884713

مشاهده وب سایت

محورهای همایش :
 • مطالعه الکتروشیمی سیستم های ذخیره کننده انرژی
 • طراحی، مهندسی و ساخت باتری های جدید
 • مدل سازی و روش های محاسباتی
 • ایمنی در کاربرد باتری ها
 • سیستم های شارژ و تست باتری
 • باتری های لایه نازک و انعطاف پذیر
 • پیشرفت های جدید در باتری های لیتیمی، نیکلی، اسید-سرب، روی-هوا و هیبریدی
اهداف همایش عبارتند از:
گردهمایی بزرگ پژوهشگران، صنعتگران و سیاستگزاران باتری در سطح کشور، ایجاد هم‌افزایی فعالیت‌های پژوهشی باتری در سطح کشور، آشنایی با آخرین پیشرفت‌های علمی و فن‌آوری کشور و جهان در حوزه باتریی، آشنایی با روش‌های آموزش عمومی جامعه و متخصصین در زمینه باتری، بهره‌گیری از دانش فنی، تبادل اطلاعات و تجارب بین متخصصین عرصه باتری، گسترش ارتباطات دانشگاه، صنعت و دولت.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
برگزاری رویداد تد اکس دانشگاه صنعتی شریف (TEDXsharifuniversity)

07 شهريور ماه 1392

برگزارکننده :
دانشگاه صنعتی شریف
مسئول : مهدی شفیعی زاده
تلفن : 021-66009075-66165185

مشاهده وب سایت

محورهای همایش :
 • کسب و کار
 • علم
 • تکنولوژی
 • هنر
 • طراحی
 • عمومی

کاتالوگ در پیوست ....
 

پیوست ها

 • catalog.pdf
  3.8 مگایابت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
[h=1]دومین همایش ملی الکترونیکی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی[/h]11 مهر ماه 1392

برگزارکننده : شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا
مسئول : مهندس آستانی
تلفن : 09184421281

مشاهده وب سایت

محورهای همایش :

 • روش های حفاظت از بوم سازگان های تالابی و اکوسیستم های آبی.
 • حفاظت ازتنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
 • شناخت پرندگان و گیاهان تالابی و حفاظت از آنها.
 • شناخت تالاب های در خطر انقراض و ناشناخته در ایران.
 • پایش آلودگی تالاب ها ناشی از توسعه صنعتی ، کشاورزی و شهر نشینی .
 • کاربرد بیوتکنولوژی و نانو فن آوری در حفظ و احیای تالاب ها.
 • ناحیه بندی و مرز و حریم تالاب ها.
 • طراحی و احداث تالاب با هدف کنترل و کاهش آلودگی های کشاورزی و صنعتی.
 • راهکارهای حفاظتی واحیای تالاب های مناطق خشک و نیمه خشک.
 • حفاظت تالاب های ساحلی و اکوسیستم های آبی.
 • بهره برداری بهینه از تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
 • ارزیابی تشکیلات زمین شناسی و تالاب ها.
 • اکوتوریسم در راستای حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
 • نقش تالاب ها در تعدیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی.
 • ناحیه بندی و مرز و حریم تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
 • نقش و کارکرد تالاب ها در مدیریت جامع منابع آب .
 • حقابه محیط زیستی تالاب ها ( مدل ها ، تجارب ، ضرورت ها ).
 • آمایش سرزمین و مدیریت تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
 • اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی بر تنوع زیستی و کارکردهای زیستگاه های تالابی.
 • روش های تعیین خسارات محیط زیستی تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
 • روش های تعیین خسارات محیط زیستی وارده بر تالاب ها ناشی از پروژه های توسعه ای.
 • نقش تخریب تالاب ها در بهداشت و سلامت جوامع انسانی.
 • نقش جوامع محلی و سایر ذینفعان در حفاظت و مدیریت تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
 • کاربرد بیوتکنولوژی و نانو فن آوری در حفظ و احیای تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
 • نقش تالاب ها در تعدیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی .
 • تالاب ها و مدیریت سیلاب.
 • پایلوت های شبیه سازی عملکرد تالاب ها در مقیاس آزمایشگاهی و صحرایی .
 • احیاء و بازسازی محیط تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
 • سایر ایده های نوین در رابطه با حفاظت و مدیرت تالاب ها و اکوسیستم های آبی...
 

faTma

عضو جدید
دومین همایش ملی فناوری های نوین در کنترل آلودگی های محیط زیست

تاریخ همایش: 29 و 30 آبان
پایان ارسال مقالات: 15 شهریور
نتیجه داوری: 1 مهر
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
اولین همایش ملی هیدروژن(دومین فراخوان مقالات)

اولین همایش ملی هیدروژن(دومین فراخوان مقالات)

[h=1]اولین همایش ملی هیدروژن(دومین فراخوان مقالات)[/h]16 آبان ماه 1392

برگزارکننده : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مسئول : دکتر محمد نصیری
تلفن : 0312-5227975

مشاهده وب سایت
محورهای همایش :
تولید هیدروژن :

 • اقتصاد تولید هیدروژن
 • تولید هیدروژن از منابع هیدروکربنی
 • تولید هیدروژن به روش الکترولیز
 • تولید هیدروژن به روش فوتوشیمیایی و فوتوالکتروشیمیایی
 • تولید هیدروژن به روش بیولوژیکی
 • فناوری و روش‌های مورد استفاده در ایران برای تولید هیدروژن
 • موانع و چالش‌های تولید صنعتی هیدروژن
ذخیره‌سازی هیدروژن :

 • اقتصاد ذخیره‌سازی هیدروژن
 • ذخیره سازهای هیدریدی
 • هیدروژن سازی مایع
 • هیدروژن فشرده شده
 • جاذب‌های هیدروژن
 • حمل و نقل هیدروژن
 • ایمنی
 • موانع و چالش‌ها در ذخیره‌سازهای هیدروژن
مصرف هیدروژن :

 • اقتصاد مصرف هیدروژن
 • سوخت
 • پیل‌های سوختنی
 • صنایع تولید مواد شیمیایی
 • صنایع دفاعی
 • موانع و چالش‌های پیش‌رو در مصرف هیدروژن 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
[h=1]اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا وکاربردها[/h]07 آذر ماه 1392
برگزارکننده : انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری دانشکده شهید مفتح همدان
مسئول : مهندس آستانی
تلفن : ارتباط از طریق وب سایت همایش

مشاهده وب سایت
محورهای همایش :
 • نانو و محيط زيست
 • نانو وعلوم كشاورزي
 • نانووانرژی
 • نانو وبیوتکنولوژی
 • نانو وشیمی
 • نانووفیزیک
 • نانووالكتريك
 • نانوومكانيك
 • نانوموادو کاتالیست‌ها و فوتوکاتالیست‌ها
 • نانو وپزشکی
 • نانووداروسازي
 • نانو و زيست شناسي
 • نانوو مغناطیس
 • نانو وکامپوزیت ها
 • نانو وسنسور ها
 • نانوو نساجی
 • نانووفتونیک
 • نانو ومدلینگ ، شبیه سازی
 • نانو واقتصاد
 • نانو و مديريت
 • نانووسلول های خورشیدی
 • آموزش و فناری نانو
 • نانو و رياضيات و محاسبات
 • فناوری نانو و آینده
 • و حوزه های مرتبط با فناوری نانو 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
[h=1]سمینار ملی مهندسی ایمنی و سلامت کار[/h]07 مهر ماه 1392
برگزارکننده : وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی -شرکت بهساز صنعت صبا
مسئول : آقای محمدی پرست
تلفن : 01313246120

مشاهده وب سایت
محورهای همایش :
 • معرفی اخرین دستاوردهای نرم افزاری و سخت افزاری در زمینه HSE
 • ارتقاء سطح آگاهی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی
 • ارتقاء سطح آگاهی دست اندرکاران ایمنی و سلامت کار کشور در استای بهبود کمی و کیفی عملکرد 

network1

عضو جدید
با سلام دوستان

دیدم سمینار ملی شیمی برگزار میشه گفتم به شما هم اطلاع بدم از دست ندید :)


ششمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران

هفت - هشت آبان ماه 92- دانشگاه تبریز
ثبت نام در سمینار و ارسال خلاصه مقاله از اول
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه نمایید
http://www.ifjournal.com/
 

network1

عضو جدید
سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران 7و8 ابان ماه 92

سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران 7و8 ابان ماه 92

با سلام دوستان

دیدم سمینار ملی شیمی برگزار میشه گفتم به شما هم اطلاع بدم از دست ندید :)


ششمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران

هفت - هشت آبان ماه 92- دانشگاه تبریز
ثبت نام در سمینار و ارسال خلاصه مقاله از اول
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه نمایید
http://www.ifjournal.com/
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
[h=1]سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی[/h]13 تا 14 اسفند ماه 1392
برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
مسئول : 09177410878
تلفن : 07423334751

مشاهده وب سایت
محورهای همایش :
 • افزایش تولید ملی و بومی سازی تکنولوژی
 • آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی ،صنعتی وجدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته
 • تلاش برای افزایش تعاملات و هماهنگی بین اندیشمندان و مراکز علمی –پژوهشی و صنعتی کشور در حوزه تخصصی نفت ،گازو پتروشیمی
 • همفکری و کوشش برای ارتقاء سطح آموزش و پژوهش در رشته های مرتبط به نفت ،گازو پتروشیمی
 • آشنایی بیشتر پژوهشگران و متخصصین صنایع با منطقه نفت خیز گچساران 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
[h=1]سومین کنفراس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی[/h]تاریخ درج نگردیده است !

تلفن : 021-88651347

مشاهده وب سایت
محورهای همایش:
 • ارتقا بهره وری با استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
 • افت انرژی در تولید و توزیع برق
 • اقتصاد انرژی و استراتژیهای آینده
 • بهره وری انرژی در صنایع سنگین (فلزات، سیمان، تولیدات کارخانه ای)
 • بهره وری در اکتشاف و استخراج نفت و معادن کانی
 • بیومس و ضایعات کشاورزی در تولید انرژی
 • تاثیر انتشار کربن بر تغییرات آب و هوا و بر سرنوشت اقتصادی ملتها NAMAs
 • تکنولوژیهای نو و اقتصادی در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
 • تولید پراکنده برق – واحدهای CHP و میکرو CHP
 • جهانی و یکپارچه شدن مهندسی – محیط زیست – انرژی در قالب 3E)
 • حقوق انرژی و راهکارهای تامین مالی صنایع
 • ساختمان های سبز و روند جهانی استفاده از آنها
 • صنایع پتروشیمی و بهره وری اقتصادی
 • مصرف انرژی در مهندسی کشاورزی 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
[h=1]همایش ملی کاتالیست در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد[/h]09 تا 10 بهمن ماه 1392
برگزارکننده : دانشگاه آزاد شهرضا
مسئول : دکتر فقیهیان
تلفن : 03213292107

مشاهده وب سایت
محورهای همایش :

 • کاربرد کاتالیست ها در صنایع شیمیایی
 • کاربرد کاتالیست ها در پتروشیمی
 • کاربرد کاتالیست ها در نفت
 • کاربرد کاتالیست ها در فولاد
 • انرژی های نوین
 • کاربرد کاتالیست ها در علوم دارویی
 • کاربرد کاتالیست ها در مهندسی پزشکی
 • کاربرد کاتالیست ها در محیط زیست
 • طراحی و سنتز کاتالیست ها
 • بیوکاتالیست ها
 • نانوکاتالیست ها
 • فوتوکاتالیست ها
 • کاتالیست های هیبریدی
 • کاتالیست ها و شیمی محاسباتی
 • روش های شناسایی کاتالیست ها
 • بازیابی کاتالیست ها 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
[h=1]دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا[/h]04 تا 05 دي ماه 1392
برگزارکننده : دانشگاه صنعتی شریف
مسئول : جناب آقای دکتر وحید حسینی
تلفن : 0216628963-5

مشاهده وب سایت
محورهای همایش :
 • 1. اندازه گیری و پایش آلودگی هوا و صدا (منابع ساکن و متحرک، هوای آزاد و ...)
 • 2. مدل سازی و تحلیل آلودگی هوا و صدا (توزیع جغرافیایی، توزیع زمانی و ...)
 • 3. اثرات آلودگی هوا و صدا (بهداشتی، اقتصادی و ...)
 • 4. راهکارهای فنی کنترل آلودگی هوا و صدا (بهسازی منابع آلاینده، انرژی های نو و ...)
 • 5. راهکارهای مدیریتی کنترل آلودگی هوا و صدا (قانونی، اقتصادی، فرهنگی و ...) 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
[h=1]هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز[/h]28 تا 30 بهمن ماه 1392
برگزارکننده : انجمن علمی موتور ایران
مسئول : انجمن علمی موتور ایران
تلفن : 66028963-5

مشاهده وب سایت
محورهای همایش :
 • فناوري­های جديد در موتور (دورگه، کوچک­سازی، پرخوران و بازخوران، زمانبندی متغير، پاشش مستقيم بنزينی، احتراق تراکمی همگن و ...)
 • مهار آلايندگی ناشی از احتراق (واکنشگر سه‌منظوره، صافی دود، تله اکسيدهای نيتروژن، افزودنی اوره و ...)
 • سوخت‌های نوين و پاک (سوخت­های زيستی، سوخت‌های مصنوعی، افزودنی‌های جديد)
 • احتراق در موتورهای درونسوز
 • ديناميک سيالات موتورهای درونسوز (تنفس، تخليه، پاشش و اختلاط سوخت)
 • صدا و ارتعاشات
 • مديريت و تنظيم موتور
 • روانکاری (روغن موتورهای سنتزی، نيمه سنتزی و نانويی، نقش روغن بر عملکرد موتور)
 • خنک­کاری و انتقال حرارت
 • تطابق موتور با خودرو
 • مهندسی مواد در موتور و قطعات جانبی
 • علل خرابی و فرايند بهبود قطعات
 • مديريت طراحی و ساخت موتورهای درونسوز و قطعات آن
 • موتورها و چرخه‌های غيرمعمول (استرلينگ، اريکسون، ميلر و ...)
 • روش‌های آزمايشگاهی، عددی و صحه‌گذاری نوين 
بالا