نیاز به کتاب در مورد طراحی ایستگاه تقلیل فشار گاز

shokri_afsane

عضو جدید
با سلام.
کتابی با عنوان "آشنایی با ایستگاه های تقلیل فشار" ، تهیه کننده: مسعود بخشعلی، ویراستار: مهندس رضا پیوسته نژاد، ناشر:آموزش نیروی انسانی شرکت ملی گاز ایران( فنی/تخصصی) راهنمای بسیار خوبی است.
 
بالا