نقش و اثر موسیقی در فیلم

mehrnoosh72

عضو جدید
چقدر میتونه موسیقی متن فیلم مخاطب رو به مفهوم فیلم نزدیکتر کنه:que:
 
بالا