[نقاشی محیطی] - نقاشی ها و تصاویر واقعی که بر دیوارها نقش بسته اند

venoos*m

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نقاشی ها و تصاویر واقعی که بر دیوارها نقش بسته اند

آثاری بسیار واقعی، نقاشی های دیواری بسیار دقیق، زیبا و شگفت آور، شاهکارهایی از "ال مک گریگور" مکزیکی است که هم اکنون ساکن فلوریدای آمریکاست. نقاشی های دیواری او در خیابان های آمریکا و همچنین فرانسه، دانمارک و مکزیک نوازشگر چشم های رهگذران است. با نگاهی به آثار او اوج رئالیسم را در کارهایش می توان دید ...​

 

Similar threads

بالا