نتایج تحقیقات نشان می دهد ؛ تعدی کلامی به پرستاران ، موجب انواع اختلالات جسمی ، روحی – روانی و کاهش کارایی آنان می گردد

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
تعدی کلامی به پرستاران، کاهش کارایی آنان را به دنبال دارد .
نتایج حاصله از تحقیقات بر روی هزار و ۳۱۷ پرستار در سطح بیمارستان های کشور ایران نشان می دهد: اثرات تعدی کلامی بر روی پرستاران منجر به خستگی، اختلالات خواب، کابوس شبانه، اضطراب، سردردهای مکرر، دردهای مزمن، کاهش اعتماد به نفس و احساس سلامت عمومی، نارضایتی از خود، ناامیدی، تحریک پذیری، ترس و افسردگی آنها می شود.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، فزایش اعمال خشونت رفتاری به کارکنان مراقبت سلامتی یک مشکل مهم برای جامعه پرستاری محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان تعدی کلامی به پرستاران شاغل در بیمارستان‌های سراسر کشور و ارتباط آن با برخی عوامل فردی، محیطی توسط مهناز شوقی (M.SC) از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام شد.

یافته های حاکی است ۸۷،۴ درصد از پرستاران طی ۶ ماه گذشته حداقل یکبار در محیط کار خود مورد تعدی کلامی قرار گرفته بودند و بیشتر تعدی های کلامی از سوی همراهان بیمار به میزان ۶۴،۴ درصد بود.

با توجه به شیوع بالای تعدی کلامی و عوامل خطر شناسایی شده لازم به نظر می رسد این امر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات لازم در این زمینه اجرا شود یافته های این تحقیق شاید برای کاهش و پیشگیری و کنترل تعدی به پرستاران مفید باشد.

این مطالعه یک تحقیق توصیفی – مقطعی است که نتایج آن در فصلنامه کومش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان به چاپ رسیده است.
 
بالا