[مقالات تئاتر] - نسبت تئاتر دفاع مقدس و نمایش مذهبی

D I S A

عضو جدید
نویسنده : مجید سرسنگی
موضوع : نسبت تئاتر دفاع مقدس و نمایش مذهبی
مشخصات فایل : (نوع: PDF حجم: 135KB)
نشریه : هنرهای زیبا 1384 شماره 23

چکیده:
از زمان پیدایش گونه تئاتری دفاع مقدس بر اساس مضامین مرتبط با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بسیاری از مخاطبین این تئاتر و از جمله هنرمندان و صاحب نظران تئاتر دفاع مقدس را در مجموعه نمایش های مذهبی طبقه بندی کرده اند. این طبقه بندی هر چند عمومیت داشته و داردامااز چندان مبنایی علمی برخوردار نیست. بررسی ویژگی های اصلی نمایش مذهبی از جمله مضامین شخصیت ها نمادگرایی کمیت و کیفیت مخاطب مشارکت تماشاگر در اجرا و مکان اجرای نمایش نشان می دهد که نئاتر دفاع مقدس با نمایش های مذهبی تفاوتی قابل تامل دارد. با توجه به پاره ای مشابهت ها بین نمایش های مذهبی و تئاتر دفاع مقدس و با توجه به این نکته اساسی که فضای کلی تئاتر دفاع مقدس به مبانی عقیدتی و مذهبی جامعه مرتبط است شاید بتوان با استفاده از ویژگی های نمایش مذهبی در این تئاتر راهی برای عمومیت بخشی به تئاتر دفاع مقدس پایداری و توسعه آن یافت.
 

پیوست ها

  • 20100923112843-نسبت تئاتر دف&#.pdf
    134.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Similar threads

بالا