معرفی مشاهیر و بزرگان و اساتید محترم رشته علوم دامی و دامپزشکی

tnttn

عضو جدید
در این تایپیک دوستان هم میتوانند مشارکت کنند و اساتید دانشکده خودشون رو معرفی کنند مدارک اخذ شده ،تالیفات و تحقیقات ، مناصب اداری ، اخذ نشانها یا لوح و تقدیر نامه و ... چیزهایی که در معرفی استاد مورد نظرتون میتونید بیارید با این کار هم به اساتید محترم و کلا علم ارج گذاشتیم هم دوستان با اساتید دانشگاهها و دانشکده های مختلف آشنا میشن:gol:

پس یا علی

 

tnttn

عضو جدید

[FONT=&quot] حسن تاجبخش :[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]​


[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] چهره ماندگار رشته دامپزشكي و عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ، در سال 1316 در تهران بدنيا آمد، دوره دبيرستان را در مدارس علميه و مروي در تهران به اتمام رساند و در سال 1335 به دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران وارد شد.[FONT=&quot][/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]وي در سال 1340 فارغ التحصيل شد و جهت اخذ تخصص در زمينه ميكرب شناسي و ايمني شناسي در سال 1343 به فرانسه عزيمت كرد. وي هم زمان با تحصيل در دانشكده دامپزشكي آلفر پاريس و انستيتو پاستور ليون، مطالعه درباره ميكرب شناسي و ايمني شناسي را نيز آغاز كرد.[FONT=&quot][/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]اين چهره ماندگار در سال 1346 به ايران بازگشت و استادياري گروه ميكرب شناسي و ايمني شناسي را به عهده گرفت. پس از آن در سال 1349 به مقام دانشياري ارتقا يافت و در سال 1353 به انگلستان عزيمت كرد و در دانشگاه بريستول شروع به تحقيق كرد.[FONT=&quot][/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]وي در سال 1355 به مقام استادي و در سال 1366 به مقام استاد ممتاز در دانشگاه تهران ارتقا يافت و پس از آن مديريت گروه هاي آموزش و عضو شوراهاي تحقيقاتي و هيات‌هاي علمي دانشگاه تهران را بعهده گرفت.[FONT=&quot][/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]دكتر تاجبخش در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار عرصه علم دامپزشكي در نخستين همايش چهره هاي ماندگار برگزيده شد و هم اكنون عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوري ا سلامي ايران است.[FONT=&quot][/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]ژنتيك باكتريها، بيماري شناسي عمومي، اصول ايمني شناسي پزشكي، ايمن شناسي بنيادي، باكتري شناسي عمومي، سير تحول علم در اسلام و ايران، تاريخ دامپزشكي و پزشكي ايران و همچنين تاريخ بيمارستان هاي ايران از آغاز تا عصر حاضر از جمله آثار علمي وي به شمار مي رود.[/FONT]

مهمترین آثار ایشان عبارتند از :

ژنتيك باكتري ها

بيماري شناسي عمومي

بيماري هاي حيوانات آزمايشگاهي

اصول ايمني شناسي بنيادي

باكتري شناسي عمومي

سير تحول علم در اسلام و ايران ( فارسي و انگليسي )

تاريخ دام پزشكي و پزشكي ايران دوران اسلامي

شرح حال دکتر تاجبخش در كتاب هاي نام آوران دانش پزشكي انگلستان

نام آوران دانش دام پزشكي و پزشكي امريكا

نام آوران دانش كشاورزي و دام پزشكي انگلستان

تاريخ بيمارستانهاي ايران از آغاز تا عصر حاضر

الاغراض الطبيه و المباحث العلائيه ( تصحيح و تحقيق سيد اسماعيل جرجاني )

تاليف حدود 150 مقاله تحقيقي به زبانهاي فرانسه ، انگليسي و فارسي در مجلات معتبر بين المللي ايران و كشورهاي اروپايي

ادامه دارد

 

tnttn

عضو جدید

[FONT=&quot]افتخار شاهرودی، فریدون:[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]فريدون افتخارشاهرودي داراي دكتري دامپروري و عضو هيئت علمي و دانشيار دانشكده كشاورزي /گروه علوم دامي دانشگاه فردوسي مشهد است.[/FONT]

[FONT=&quot] وقايع ميانسالي : فريدون افتخار شاهرودي پس از كسب دكتري دامپروري به عضويت هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد درآمد . وي هم اكنون با رتبه علمي دانشياري مشغول به تدريس است. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : فريدون افتخار شاهرودي عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد است.وي همچنين از تاريخ 1367 تا 1368 مدير گروه دامپروري دانشگاه فردوسي مشهد بوده است.[/FONT]

[FONT=&quot]فعاليتهاي آموزشي[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]: عنوان دروس تدريس شده توسط فريدون افتخار شاهرودي : طرح آزمايشهاي دامپروري اصلاح دام تكميلي 1 روشهاي پيشرفته آماري اصلاح دام تكميلي 2 [/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]: فريدون افتخار شاهرودي در كنار تدريس به تحقيق و تدوين مقاله در زمينه هاي بررسي اثرات محيطي و برآورد پرامترهاي فنوتيپي و ژنوتيپي ركوردهاي ماهانه و تجمعي در گاوهاي شيري هلشتاي و ارزيابي اثرات مادري بر صفات وزن و رشد بره گوسفند كردي شمال خراسان (با استفاده از الگوريتم [/FONT][FONT=&quot]dfreml[/FONT][FONT=&quot] مي پردازد. [/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]چگونگي عرضه آثار[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]: فريدون افتخار شاهرودي آثار خود را در قالب تاليف مقالات و كتب در زمينه تخصصي خود در مجامع علمي ، كنفرانسها و همايشها ارائه مي كند. ايشان داراي تحقيقاتي در زمينه هاي اثر نوع منبع و سطح كلسيم جيره غذايي و اندازه ذرات... ،اثر انرژي دوره پرورش و سطوح انرژي و چربي جيره تخم گذاري بر عملكرد مرغان هاي لاين و بررسي اثرات برخي از عوامل ژنتيكي و محيطي موثر بر درجه پوست گوسفند قره گل است.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] آثار [FONT=&quot]:[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]1- اثر انرژي دوره پرورش و سطوح انرژي و چربي جيره تخم گذاري بر عملكرد مرغان هاي لاين[/FONT]

[FONT=&quot] 2 اثر نوع منبع و سطح كلسيم جيره غذايي و اندازه ذرات...[/FONT]

[FONT=&quot] 3 ارتباط طول دوره آبستني با بعضي از صفات اقتصادي گاوهاي شيري هلشتاين [/FONT]

[FONT=&quot]4 ارزيابي اثرات مادري بر صفات وزن و رشد بره گوسفند كردي شمال خراسان (با استفاده از الگوريتم [FONT=&quot]dfreml[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]5 بررسي اثر عوامل محيطي بر تغييرات صفات و برآورد همبستگي هاي فنوتيپي و ژنتيكي بين صفات تيپ در گاو هاي [/FONT]

[FONT=&quot]6 بررسي اثرات محيطي و برآورد پرامترهاي فنوتيپي و ژنوتيپي ركوردهاي ماهانه و تجمعي در گاوهاي شيري هلشتاين [/FONT]

[FONT=&quot]7 بررسي برخي عوامل موثر بر ميزان توليد شير در نژاد هلشتاين گاوداري صنعتي پالاهنگ [/FONT]

[FONT=&quot]8 مقالات علمي در همايش ها :0624 -01-10 اولين سمينار پژوهشي پوست، چرم و الياف دامي كشور بررسي اثرات برخي از عوامل ژنتيكي و محيطي موثر بر درجه پوست گوسفند قره گل 2002-02-20 [FONT=&quot]the second international iran and russia conference abstracts Genetlc and phenotypic factors affecting daily gain of karakul sheep 2001-01-20[/FONT][FONT=&quot] اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران استفاده از روش هاي بيولوژيكي مولكولي در اصلاح دامهاي اهلي [/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]​
 

tnttn

عضو جدید

[FONT=&quot]آتش افروز، حسین [/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]دكتر حسين آتش افروز متولد 1322ه.ش داراي دكتراي دامپروري و عضو هئيت علمي دانشگاه اورسي پاريس با درجه دانشياري مي باشد. وي داراي تحقيقات و آثاري پيرامون بيماريهاي انگلي روده دامهاي بزرگ ( گاو و گاوميش) مي‌باشد.[/FONT]

[FONT=&quot]تحصيلات رسمي و حرفه اي[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]: دكترحسين آتش افروز داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه كاليفرنيا و دكتري رشته دامپروري از دانشگاه يوتا مي باشد. [/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]خاطرات و وقايع تحصيل[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]: انجام مطالعه و تحصيل در رشته دامپروري و اخذ مدرك دكتراي آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكترحسين آتش افروز ميباشد.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]فعاليتهاي ضمن تحصيل[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]: دكتر حسين آتش افروز در كنار تحصيل به مطالعه، پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]وقايع ميانسالي[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]: دكتر حسين آتش افروز پس از اخذ مدرك دكتري در رشته دامپروري به عضويت هئيت علمي گروه دامپروي در دانشكده كشاورزي در دانشگاه اورسي درآمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به انجام خدمت است.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]مشاغل و سمتهاي مورد تصدي[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]: دكتر حسين آتش افروز عضو هئيت علمي و دانشيار گروه دامپروري در دانشكده كشاورزي در دانشگاه اورسي است.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]فعاليتهاي آموزشي[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]: دكتر حسين آتش افروز سالهاست كه به عنوان عضو هئيت علمي گروه دامپروري در دانشگاه اورسي به تدريس دروس تخصصي رشته دامپروي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر حسين آتش افروز در كنار تدريس به مطالعه، تحقيق و تاليف آثاري حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]آرا و گرايشهاي خاص[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]: دكتر حسين آتش افروز از جمله علماي دامپروي است كه پژوهشها و تلاشهاي علمي وسيعي درباره بيماريهاي انگلي روده دامهاي بزرگ ( گاو و گاو ميش) انجام داده است. [/FONT][/FONT]​
 

tnttn

عضو جدید
ضمیری، محمدجواد:
دكتر محمدجواد ضميري در سال 1327 در شهرستان نيريز فارس متولد شد.وي داراي دكترا رشته ي فيزيولوژي توليد مثل از دانشگاه كوئيتنرلند استرليا (در سال 1358 )است.نامبرده هم اكنون عضو هئيت علمي دانشكده ي كشاورزي دانشگاه شيراز بامرتبه ي علمي دانشياري مي باشد.كتاب"توليد مثل در گاو" ترجمه ،محمد جواد ضميري ، در دوره دوازدهم (در سال 1372) كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد. تحصيلات رسمي و حرفه اي : محمدجواد ضميري پس از طي تحصيلات ابتدايي و متوسطه درهمان شهر در سال 1346 وارد دانشگاه شيراز شد و در رشتۀ مهندسي كشاورزي به تحصيل پرداخت و در سال 1349 در مقطع كارشناسي فارغ التحصيل گرديد سپس براي ادامۀ تحصيل به استراليا رفت و در سال 1353 به اخذ درجۀ كارشناسي ارشد از دانشگاه كوئينزلند در رشتۀ توليد مثل و در سال 1358 به اخذ درجه دكتري از همان دانشگاه در رشتۀ فيزيولوژي توليد مثل نائل آمد. و پس از آن نيز دورۀ فوق دكتري را در دانشگاه ياد شده در ارتباط با هورمون شناسي ابتداي آبستني باموفقيت گذراند. خاطرات و وقايع تحصيل : محمدجواد ضميري از سفر به كشور هاي استراليا ،آمريكا ،هندوستان ،مالزي ،سنگاپور و تايلند خاطرات خوبي را به ياد دارد. فعاليتهاي ضمن تحصيل : محمدجواد ضميري در كنار تحصيل به يادگيري زبان انگليسي مبادرت مي ورزيد. وقايع ميانسالي : محمد جواد ضميري پس از اتمام تحصيلات و بعد از احراز دكتري در رشته فيزيولوژي در دانشگاه شيراز به تدريس مشغول شد . ايشان هم اكنون با رتبه علمي دانشياري به تدريس و تحقيق در زمينه هاي بررسي خصوصيات توليدي مرغهاي بومي استان فارس و بررسي تاثير بتا آگونيستها ب تركيب لاشه گوسفندان ايراني و غيره .. مي پردازد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محمد جواد ضميري عضو هيئت علمي و دانشيار و رئيس بخش - معاون پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز است. فعاليتهاي آموزشي : محمد جواد ضميري به تدريس دروس تشريح و فيزيولوژي دام (كارشناسي)،فيزيولوژي توليد مثل (كارشناسي)،پرورش گاو شيري (كارشناسي) ،هورمون شناسي (كارشناسي ارشد) ،فيزيولوژي شير دهي (كارشناسي ارشد ) و تغذيه دام (كارشناسي) در دانشگاه شيراز مي پردازد. ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : محمد جواد بيش از 20 پايان نامه دكتري و كارشناسي ارشد را راهنمايي و مشاوره و نظارت كرده است كه مي توان به چند مورد از آنها اشاره كرد: - بررسي امكان افزايش دو يا چند قلو زايي با استفاده از hcG و فتوباربيتال ،كارشناسي ارشد 1370 - برسي تغييرات غلظت ريبوفلاوين در تخم مرغهاي بومي و رابطه آن با بارداري ،كارشناسي ارشد 1365 - بررسي توليد و تركيب شير در گوسفندان قزل ،كارشناسي ارشد 1369 - بررسي تاثير سالبيوتامول بر تركيب بدن خوكچه هندي ،كارشناسي ارشد 1373 - بررسي تغييرات استروئيد هاي جنسي پس از زايش در گاوميش ،كارشناسي ارشد 1373 - بررسي اثر تداوم HCG برچند قلوزايي در گوسفند،1375 جوائز و نشانها : - كتاب"توليد مثل در گاو" ترجمه ،محمد جواد ضميري ، در دوره دوازدهم (در سال 1372) كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد. - انتخاب دكتر محمد جواد ضميري به عنوان پژوهشگر و مترجم نمونه دانشگاه. آثار : 1 آنزيمهاي گلايكوليز در رحم گوسفند ويژگي اثر : biol.reprod انگليسي 1979 2 اثرات سلنيوم دوتيامين بر گوسفندان ايراني ويژگي اثر : hran.agric.res انگليسي 1996 3 بررسي خصوصيات شير دهي گوسفندان قزل و مهربان ويژگي اثر : Small rum.res انگليسي 1997 4 پرورش گاو شيري ويژگي اثر : گرد آوري و تدوين ،دانشگاه شيراز فارسي 1375 5 تاثيرات كمبود غذا بذ توليد مثل موش ويژگي اثر : Aust.j.biol.sic انگليسي 1978 6 توليد مثل در گاو ويژگي اثر : ترجمه دانشگاه شيراز ،انگليسي 1372،اين كتاب در دوره دوازدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است. آشنايي با كتاب: «توليد مثل در گاو»: توليد مثل در گاو؛ آ. ر. پيترز – ب. جي. بال؛ ترجمه دكتر محمدجواد ضميري؛ شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز، 1372. «توليد مثل در گاو» جنبه هاي فيزيولوژيكي و كاربردي توليد مثل در گاو را براساس پژوهشها و تجربه ها به گونه اي فشرده اما فراگير و مفيد بيان ميكند. هدف اين كتاب، نگرشي همه جانبه بر توليد مثل گاو است كه همراه با تغييرات ناشي از به كارگيري روشهاي فارماكولوژيكي، تكنولوژيكي و مديريتي، با در نظر داشتن بازده توليد مثل، شرح داده مي شود؛ بنابراين، كتاب براي افرادي نوشته شده است كه نيازمند پيش دانشي پايه اي در زمينه هاي مختلف توليد مثل گاو هستند. استفاده از تحقيقات و اطلاعات علمي كه حاصل سالها صرف وقت و سرمايه است مسلماً از يك طرف به افزايش سطح علم كارشناسان و از طرف ديگر به كارگيري نظارت آن در عمل به افزايش سطح توليد كمك مي نمايد. كتاب مشتمل بر پانزده بخش است. در انتهاي مطالب، واژه نامه فارسي – انگليسي و نيز انگليسي – فارسي گنجانيده شده است 7 رابطه بين وزن و ابعاد دنبه در قزل و مهربان ويژگي اثر : Small rum.res انگليسي 1997 8 فيزيولوژي گوارش در نشخواركنندگان ويژگي اثر : مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام ،فارسي 1375 9 مباني هورمون شناسي پزشكي ويژگي اثر : ترجمه ،دانشگاه شيراز انگليسي ،زير چاپ برگرفته از کتاب: شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور (جلد اول)
 

tnttn

عضو جدید
سلیمانی، خشایار :

دكتر خشايار سليماني متولد 1322 ش يوتا داراي دكتراي رشته دامپروري عضويت هيئت علمي دانشگاه يوتا با درجه دانشيار باشد. وي داراي تحقيقات وآثار پيرامون رژيم غذايي و رابطه آن با ميزان شير و چربي گاو هلشتاين مي باشد.
تحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر خشايار سليماني داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه كاليفرنيا كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه كاليفرنيا دكتراي رشته دامپروري از دانشگاه يوتا ميباشد
خاطرات و وقايع تحصيل : انجام و تحصيل در رشته دامپروري و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر خشايار سليماني بوده است.
فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر خشايار سليماني د ر كنار تحصيل به مطالعه پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.
وقايع ميانسالي : دكتر خشايار سليماني پس از اخذ مدرك دكتري در رشته دامپروري به عضويت هيئت علمي گروه دامپروري در دانشكده كشاورزي دردانشگاه يوتا در آمد وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر خشايار سليماني عضوهيئت علمي و دانشيار گروه دامپروري در دانشكده كشاورزي در دانشگاه يوتا است.
فعاليتهاي آموزشي : دكتر خشايار سليماني سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه دامپروري به تدريس دروس تخصصي رشته كشاورزي و دامپروري دانشگاه يوتا مي پردازد.
ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر خشايار سليماني در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.
آرا و گرايشهاي خاص : دكتر خشايار سليماني از جمله علماي دامپروري است كه پژوهشها و تحقيقات مفصل و عميقي درباره رژيم غذايي و رابطه آن با ميزان شير و چربي گاو هلشتاين انجام داده است.
آثار :
رژيم غذايي و رابطه آن با ميزان چربي و شير گاو و نژاد هلشتاين
 

tnttn

عضو جدید
نصرالله سفيد بخت:

متولد 1311 ش در شيراز است .وي داراي دكتراي تخصّصي علوم دامي از دانشگاه ايالتي يوتا- آمريكا در سال 1346 و عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز با درجه استادي مي باشد.
تحصيلات رسمي و حرفه اي: نصرالله سفيد بخت داراي دكتراي تخصّصي علوم دامي از دانشگاه ايالتي يوتا- آمريكا در سال 1346است.
وقايع ميانسالي: نصرالله سفيد بخت پس از اخذ مدرك دكتري در رشته دامي به عضويت هيئت علمي گروه دامپروري در دانشكده كشاورزي دردانشگاه شيراز در آمد وي هم اكنون با سمت استادي در آنجا مشغول به خدمت است.
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : نصرالله سفيد بخت عضو هيئت علمي و استاد گروه دامپروري دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز است. از ديگر سمت هاي مديريتي و اجراي ايشان مي توان به چند مورد زير اشاره كرد: دبير دبيرستان سعادت در بوشهر دبير مركز آموزش كشاورزي استان فارس عضو پيوسته و رئيس گروه علوم كشاورزي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران. فعاليتهاي آموزشي: نصرالله سفيد بخت به تدريس دروس زير در دانشگاه شيراز مي پردازد: دامپروري عمومي ،پرورش گوسفند و بز، فيزيولوژي توليد مثل ،بهداشت و پرورش دام ،آناتومي و فيزيولوژي دامي. جوائز و نشانها: دريافت لوح تقدير استاد منتخب فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي در سال 1386، از رئيس جمهور وقت جناب آقاي محمود احمدي نژاد چگونگي عرضه آثار: نصرالله سفيد بخت داراي 6 طرح تحقيقاتي و بيش از 6 مقاله به زبان فارسي و بيش از 12 مقاله به زبان خارجي دارد آثار: صنايع پوست در دامهاي بزرگ (گاو) مقايسه و مقاومت مولكول پوست طبيعي و چرم مصنوعي)
 

tnttn

عضو جدید
شجاع غیاث، جلیل :
دكتر جليل شجاع غياث،دانشيار گروه آموزشي علوم دامي دردانشگاه تبريز،در سال 1330در تبريز، بدنيا آمد.نامبرده در سال 1370مدرك دكتري در رشته دامپروري را از دانشگاه ژامبلو - فرانسه با موفقيت اخذ كرد. و از سال 1360به عنوان عضو هيات علمي در گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي مشغول خدمت شد.اين همكاري تا كنون در دانشگاه مذكور ادامه دارد.
تحصيلات رسمي و حرفه اي: جليل شجاع غياث تحصيلات ابتدايي را دردبستان سالاربه پايان رسانده و ديپلم خود را در سال 1349از دبيرستان دهقان اخذ كرده‌اند. ايشان مدرك كارشناسي در رشته كشاورزي را از دانشگاه تبريزو كارشناسي ارشد دامپروري را در سال 1358از دانشگاه لانك دك - فرانسه دريافت نموده اند و در سال 1370مدرك دكتري در رشته دامپروري را از دانشگاه ژامبلو - فرانسه با موفقيت اخذ كرده‌اند. عنوان پاياننامه: الف - كارشناسي ارشد: بررسي پارامترهاي ژنتيكي توليدات گوسفند ب - دكتري :بررسي رابطه ژنتيكي فاكتور IGf- l با توليد شير گاوهلشتاين وقايع ميانسالي: جليل شجاع غياث در سال 1370مدرك دكتري در رشته دامپروري را از دانشگاه ژامبلو - فرانسه با موفقيت اخذ كرد. و از سال 1360به عنوان عضو هيات علمي در گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي مشغول خدمت شد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي: سمتهاي اجرايي و مديريتي جليل شجاع غياث : قبلي :رئيس دانشكده كشاورزي فعلي: عضو هيئت علمي و دانشيار گروه آموزشي علوم دامي دردانشگاه تبريز فعاليتهاي آموزشي: فعاليتهاي آموزشي دكتر جليل شجاع غياث به قرار زير است: تدريس : 1-دوره كارشناسي : دروس اصلاح دام 1و2 . پرورش گاو شيري 2-تحصيلات تكميلي : دروس ژنتيك جمعيت ، ژنتيك كمي و اصلاح تكميلي دام چگونگي عرضه آثار : تعداد مقاله هاي منتشرشده : 12 مورد تعداد مقاله هاي ارايه شده در كنفرانسها : 15 مورد تعداد كتابهاي ترجمه شده : 2 مورد تعداد پاياننامه هاي كارشناسي ارشد : 25 مورد تعداد طرحهاي تحقيقاتي مصوب : 7 مورد
 

tnttn

عضو جدید
ابوالقاسم گلیان :

خلاصه : ابوالقاسم گليان درسال 1328 در شاهرود به دنيا آمد. ايشان دكتراي رشته تغذيه طيور از دانشگاه ايالتي ميشيگان (در سال 1363)و عضو هئيت علمي دانشگاه فردوسي مشهد با درجة دانشيار مي باشد.
دكتر گيلان يكي از مترجمين كتاب"تغذيه طيور"است. كتاب مذكور ، در دوره چهاردهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.
گروه : كشاورزي
رشته : علوم غذايي و تغذيه
گرايش : تغذيه طيور
تحصيلات رسمي و حرفه اي : ابوالقاسم گليان در سال 1353 در مقطع ليسانس رشتۀ دامپروري دانشگاه اروميه فارغ التحصيل شد. فوق ليسانس و دكتراي تغذيه طيور را از دانشگاه ايالتي ميشيگان آمريكا در سال 1363 اخذ نمود.
وقايع ميانسالي : ابوالقاسم گليان پس از اخذ مدرك دكتراي در رشته مرغداري به عضويت هئيت علمي گروه مرغداري در دانشكده كشاورزي در دانشگاه فردوسي مشهد در آمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.ايشان داراي تحقيقاتي در زمينه هاي اثر سن بر روي بازدهي پروار جوجه هاي گوشتي،اثر دوسطح انرژي جيره هاي ذرت دار و بدون ذرت در پرورش نيمچه و توليد تخم مرغ ،مقايسه سه روش مختلف پرريزي اجباري در عملكرد سيكل دوم مرغ تخمگذار ،بررسي امكان حذف مكملهاي ويتامين و معدني از جيره پاياني جوجه هاي گوشتي ، تعيين قابليت هضم كود مرغ در گوسفند بلوچي و بررسي امكان استفاده از دانه سوياي كامل حرارت ديده براي تغذيه طيور گوشتي است.
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : ابوالقاسم گليان در سال 1363 به عنوان استاديار گروه علوم دامي در دانشگاه فردوسي مشهد مشغول به كار شد و در سال 1371 به درجۀ دانشياري ارتقاء يافت.
ايشان همچنين چندين سمت را مورد تصدي خود داشتند:
مشاور پژوهشي آزمايشگاه تغذيه طيور در دانشگاه ايالتي ميشيگان
مدير گروه دامپروري انشگاه فردوسي مشهد از سال 1371 تا 1373
مشاور پژوهشي در دانشگاه كلمسون در ايالت كاروليناي جنوبي
مشاوره پژوهشي بنياد اقتصاد كوتر
فعاليتهاي آموزشي : سوابق تدريس ابوالقاسم گليان در دانشگاه هاي مختلف به همراه دروس تدريسي ايشان به شرح زير است:
- دروس: تغذيه دام 1 (اصو تغذيه دام)،تغذيه دام 2 (خوراك وخوراك دادن)، تغذيه دام 3 (جيره نويسي ) ،تغذيه طيور براي كارشناسي ارشد ،تغذيه دام تكميلي براي كارشناسي ارشد در دانشگاه فردوسي مشهد.
- تغذيه طيور براي كارشناسان بنياد كوثر،بنياد اقتصادي كوثر - تهران.

جوائز و نشانها : ابوالقاسم گيلان يكي از مترجمين كتاب"تغذيه طيور"است. كتاب مذكور ، در دوره چهاردهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.
چگونگي عرضه آثار : ابوالقاسم گليان در كنار تدريس به تحقيقاتي دست زده است كه به چند مورد از طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته ايشان به شرح زير است:
- مقايسه دوسطح انرژي جيره هاي ذرت دارو بدون ذرت براي پرور
- استفاده ازكنجاله پنبه دانه درتغذيه جوجه هاي گوشتي .
دكتر گليان همچنين به راهنمايي و نظارت و مشاوره پايان نامه هاي دكتري و كارشناسي ارشد مي پردازد كه عناوين آنها به شرح زير است:
- ارزيابي منابع مختلف كلسيمي بر روي عملكرد مرغ تخمگذاري و كيفيت تخم مرغ ، كارشناسي ارشد 1368
- اثر منابع مختلف ازتي بر روي توان گاوهاي شيري ،كارشناسي ارشد 1369
- مطالعه بر روي متابوليسم چربي و بيماري كبد چرب در مرغان تخمگذاري ،كارشناسي ارشد 1372
- ارزيابي اثرات سطوح مختلف انرژي و پروتئين جيره دروره پرورش بر صفات توليدي مرغهاي بومي ايستگاه تحقيقاتي استان اصفهان ،كارشناسي ارشد 1373
- اثر هورمون تيروكسين بر رشد جبراني جوجه هاي گوشتي ،كارشناسي ارشد،1374آثار :
1 اثر انرژي دوره پرورش و سطوح انرژي و چربي جيره تخم گذاري بر عملكرد مرغان هاي لاين
ويژگي اثر : مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان
2 اثر سن بر روي بازدهي پروار جوجه هاي گوشتي
ويژگي اثر : مجله علوم و صنايع كشاورزي -فارسي 1366
3 احتياجات غذايي درگاوهاي شيري
ويژگي اثر : تاليف نشر دانشگاه فردوسي مشهد
4 احتياجات غذايي طيور
ويژگي اثر : با همكاري آقاي محمد سالارمعيني (1375)
5 احتياجات غذايي گاوهاي شيري
ويژگي اثر : با همكاري آقاي عبدالمنصور طهماسبي (1373)
6 استفاده از كنجاله پنبه دانه در جيره هاي ... جوجه گوشتي
ويژگي اثر : مجله علوم و صنايع كشاورزي - فارسي 1373
7 استفاده از كود مرغي و اوره بعنوان منابع ازت غير پروتئيني در تغذيه گاو شيري
ويژگي اثر : مجله علوم و صنايع كشاورزي - فارسي 1371
8 بررسي ميزان و حذف گوسيپول آزاد در كنجاله هاي تخم پنبه ناحيه خراسان به منظور ارائه يك جيره غذايي مناس
ويژگي اثر : مجله علوم و صنايع كشاورزي
9 تعيين ضرايب تجزيه پذيري مواد خوراكي و مقايسه آنها با ضرايب جداول استاندارد afrc در تغذيه گاوهاي شيرد
ويژگي اثر : مجله علوم و صنايع كشاورزي
10 تغذيه دام پيشرفته نوين
ويژگي اثر : تاليف نشر دانشگاه فردوسي مشهد
11 تغذيه طيور
ويژگي اثر : ترجمه،اين كتاب در دوره چهاردهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است. آشنايي با كتاب: «تغذيه طيور»: تغذي? طيور، اس. ليزن، جي. دي. سامرز، ترجم? دكتر ابوالقاسم گليان، مهندس محمد سالار معيني، تهران: واحد آموزش و پرورش معاونت كشاورزي سازمان اقتصادي كوثر، 1374. توسع? كمّي و كيفي رشته هاي دامپزشكي و دامپروري نيازهاي علمي جديدي را مي طلبد و تغذي? طيور به شكل صنعتي و مدرن از علوم نسبتاً جديد است. كتاب حاضر به دليل دربرداشتن آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه هاي مختلف تغذي? طيور حائز اهميت است. اگرچه مطالب كتاب براي كشور كانادا طرح و عنوان شده است، موارد اشتراك زيادي براي استفاد? متخصصان ايراني در آن وجود دارد. اين كتاب به لحاظ پرداختن به مسائل اساسي و پايه اي تازگي دارد و ترجم? خوب و جداول و اشكال مختلف- طي هفت فصل- بر ارزش آن افزوده است. كاربرد اين ترجمه براي مقاطع مختلف تحصيلي و دربرگيري طيف نسبتاً وسيعي از تغذيه براي انواع طيور را مي توان از امتيازات خاص آن دانست
12 كتاب آموزش آمار
ويژگي اثر : انتشارات بارثاوا، با همكاري آقايان علي اكبر سرافراز و مسعود فلاحتي (1373)
13 مباني پرورش دام و طيور
ويژگي اثر : با همكاري آقاي عباس اسدزاده(1372)
14 مقايسه دو روش آزمايشگاهي برآورد قابلت هضم ماده خشك ،آلي و ارزش هضمي
ويژگي اثر : مجله علوم و صنايع كشاورزي - فارسي 1374
 

tnttn

عضو جدید
کاشانیان، ناصر :

ناصر كاشانيان داراي كارشناسي كشاورزي و دكتراي رشته دامپروري از مركز تحقيات پشم و پوست وابسته به دانشگاه يوستوي ليبك در سال 1339 است.ايشان عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با درجه استادي به تدريس و پژوهش پيرامون بررسي صفات كمي و كيفي پشم، پشم شناسي مشغول است. خلاصه شرح حال تخصصى سوابق تحصیلى:كارشناسى كشاورزى، دكتراى دامپرورى از مركز تحقیقات پشم و پوست وابسته به دانشگاه یوستوى لیبك در سال 1339. مرتبه علمى:استاد دانشكده كشاورزى دانشگاه تهران. وقايع ميانسالي: دكتر ناصر كاشانيان پس از اخذ مدرك دكتري در رشته دامپروري به عضويت هيئت علمي گروه دامپروري در دانشكده كشاورزي در دانشگاه تهران در آمد وي هم اكنون با سمت استادي در آنجا مشغول به انجام خدمت است. زمینه‏هاى علمى و تحقیقاتى: طرح تجزیه شیمیایى و فیزیكى پشم، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 2 پایان‏نامه دكترا و كارشناسى ارشد در زمینه توان تولید گوسفند بومى. زمینه علمى تألیفات: پشم‏شناسى. مقالات تعداد مقالات بزبان فارسى: 8، تعداد مقالات بزبان خارجى: 5 زمینه علمى مقالات: بررسى صفات كمى و كیفى پشم. آثار : 1 بررسي آثار آبستني ، شيردهي ، سن و جنس بر كميت و كيفيت پشم گوسفندان ورامين ويژگي اثر : مقاله 2 بررسي خصوصيات كمي و كيفي الياف بز مرغز و اثر برخي عوامل بر آنها ويژگي اثر : مقاله 3 بررسي صفات كمي و كيفي پشم 4 پشم شناسي ويژگي اثر : تاليف-1351 برگرفته از کتاب: شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور (جلد اول)
 

tnttn

عضو جدید
ناظر عدل، کامبیز :


سال تولد: 1318، مرتبه علمى: استاد، رشته: دامپرورى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: تبریز خلاصه شرح حال تخصصى سوابق تحصیلى: كارشناسى ارشد دامپرورى از آلمان در سال 1343، دكتراى دامپرورى از آلمان در سال 1346. مرتبه علمى: استادیار دانشگاه تبریز در سال 1346، دانشیار دانشگاه تبریز در سال 1350، استاد دانشگاه تبریز از سال 1369 تاكنون. زمینه‏هاى علمى و تحقیقاتى: استفاده از پروتئین Saccharomyees cereviceae به عنوان مكمل پروتئینى در تغذیه جوجه‏هاى گوشتى. تألیفات تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 8 زمینه علمى تألیفات: اغلب كتب در زمینه دامپرورى است از جمله پرورش طیور، بز، شتر، كرم ابریشم و غیره. مقالاتتعداد مقالات بزبان فارسى: 9 تعداد مقالات بزبان خارجى: 2 زمینه علمى مقالات:اغلب در رابطه با مسائل طیور. آثار دیگر: 1- اثرات استفاده از برخي از الكتروليت ها در آب آشاميدني بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تحت شرايط تنش گرمايي/ ويژگي اثر : مقاله 2- نژادها، نگهداري و ناهنجاريهاي ارثي در بز ويژگي اثر : تاليف كامبيز ناظر عدل. انتشارات جهاد دانشگاهي ، 1369. برگرفته از کتاب: شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور (جلد اول)
 

tnttn

عضو جدید
معینی، محمدسالار


محمدسالار معيني در سال 1348 در مشهد متولد شد.وي يكي از مترجمين كتاب "تغذيه طيور" مي باشد. كتاب مذكور ، در دوره چهاردهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.تحصيلات رسمي و حرفه اي: محمد سالار معيني بعد از گذراندن تحصيلات ابتدايي و متوسطه، در سال 1366 در رشتۀ دامپروري دانشكده كشاورزي دانشگاه مشهد پذيرفته شد. در سال 1370 تحصيلات خود را در مقطع كارشناسي ارشد، در رشتۀ تغذيه دام ادامه داد و در حال حاضر دانشجوي دورۀ دكتراي همان رشته در دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد.جوائز و نشانها :محمد سالار معيني يكي از مترجمين كتاب "تغذيه طيور" مي باشد. كتاب مذكور ، در دوره چهاردهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.چگونگي عرضه آثار :محمد سالارمعيني علاوه بر كتاب تغذيه طيور، كتاب و مقالات ذيل را نيز با همكاري آقايان دكترابوالقاسم گليان عرضه داشته است: - اثر طول مدت گرسنگي در اندازه گيري انواع انرژي قابل متابوليسم مواد خوراكي با استفاده از دو روش سيبال و فارل. (مقاله) - بررسي امكان استفاده علمي از انرژي قابل متابوليسم حقيقي تصحيح شده براي ازت (TMEM) در جيره نويسي براي طيور. (مقاله) - تعيين انرژي قابل متابوليسم حقيقي مواد خوراكي مورد استفاده در تغذيه طيور در استان خراسان آثار :1-احتياجات غذايي طيور ويژگي اثر : ترجمه،با همكاري دكتر ابوالقاسم گيلان 2 تغذيه طيور ويژگي اثر : ترجمه،اين كتاب در دوره چهاردهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است. آشنايي با كتاب: «تغذيه طيور»: تغذيه طيور، اس. ليزن، جي. دي. سامرز، ترجمه دكتر ابوالقاسم گليان، مهندس محمد سالار معيني، تهران: واحد آموزش و پرورش معاونت كشاورزي سازمان اقتصادي كوثر، 1374. توسعه كمّي و كيفي رشته هاي دامپزشكي و دامپروري نيازهاي علمي جديدي را مي طلبد و تغذيه طيور به شكل صنعتي و مدرن از علوم نسبتاً جديد است. كتاب حاضر به دليل دربرداشتن آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه هاي مختلف تغذيه طيور حائز اهميت است. اگرچه مطالب كتاب براي كشور كانادا طرح و عنوان شده است، موارد اشتراك زيادي براي استفاده متخصصان ايراني در آن وجود دارد. اين كتاب به لحاظ پرداختن به مسائل اساسي و پايه اي تازگي دارد و ترجمه خوب و جداول و اشكال مختلف- طي هفت فصل- بر ارزش آن افزوده است. كاربرد اين ترجمه براي مقاطع مختلف تحصيلي و دربرگيري طيف نسبتاً وسيعي از تغذيه براي انواع طيور را مي توان از امتيازات خاص آن دانست
 

Similar threads

بالا