معالجه MDT

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز

برای معالجه (multidisciplinary team (MDT گروهی از متخصصان گرد هم می آیند و با هم در مورد بهترین معالجه برای شما بحث می کنند . این گروه چند تخصصی شامل این نکات است:
  • جراحی که در جراحی پستان و نوسازی پستان تخصص دارد.
  • جراح پلاستیکی که در ترمیم پستان تخصص دارد.
  • آنکولوژیست که در هورمون درمانی، شیمی درمانی، پرتودرمانی و درمانهای هدفمند تخصص دارد.
  • پرستار متخصص در حوزه سرطان که اطلاعات و حمایت کافی ارائه می دهد.
  • رادیولوژیستی که اشعه ایکس و اسکن ها را تحلیل و بررسی می کند.
  • آسیب شناسی که نوع و شدت/بزرگی سرطان را تعیین و تحلیل می کند.
این تیم احتمالا اعضای متخصص دیگری هم دارد. همچون: پرستار پژوهشی، روانشناس، مشاور، فیزیوتراپیست و مددکار اجتماعی…
این تیم به عوامل مختلفی توجه می کنند تا به تصمیم درستی برسند که چه درمانی مناسب ترین درمان برای شماست.
این عوامل شامل:
  • مرحله و درجه سرطان
  • سلول سرطانی از نوع دریافت کننده استروژن است
  • دریافت کننده های HER2
این تیم حتی احتمال بازگشت بیماری شما را نیز می سنجند، هنگامی که می خواهند درمان شما را ارائه دهند.
بعد از ملاقات این متخصصان، پزشک یا پرستار شما در مورد بهترین درمان برایتان با شما صحبت می کنند.
گاهی ممکن است آنها از برنامه های کامپیوتری استفاده کنند (همچون PREDICT یا Adjuvant Online). این برنامه  ها بررسی می کنند درمانهای مکملی چون شیمی درمانی چقدر می توانند احتمال بازگشت بیماری شما را کم کنند. این گونه برنامه ها کمک کننده هستند؛ بخصوص اگر پزشک شما درباره انجام شیمی درمانی از خودتان نظر بپرسد.
منبع-http://iranpink.com
 
بالا