[مجسمه سازی] - مجسمه هایی در اندازه و شکل انسان های واقعی

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
این مجسمه ها که بسیار طبیعی و واقعی به نظر می رسند توسط جیمی سلمون و جکی کی سئو در شرکت مجسمه های اوتار ساخته شده اند. کاری شبیه به هنرمندان سام جینکس و رون میوئک.

منبع:ایران ویج
 

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
مجسمه هایی در اندازه و شکل انسان های واقعی (توسط جیمی سلمون و جکی کی سئو در شرکت مجسمه های اوتار )

مجسمه هایی در اندازه و شکل انسان های واقعی (توسط جیمی سلمون و جکی کی سئو در شرکت مجسمه های اوتار )
منبع:ایران ویج
 

Similar threads

بالا